Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Västmanland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 80%
  • 84%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 84% (Alla landsting: 80%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 87% 81% 83% 89% 91% 91% 86% 86% 89% 88% 87% 84%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 80%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 640 st (36,4%)
  • 31-60 dagar 2 340 st (32,2%)
  • 61-90 dagar 1 091 st (15%)
  • Längre än 90 dagar 1 191 st (16,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
7 262
Alla landsting:
289 908
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
80 % 297 226 st 289 908 st 230 801 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 67 400 st 64 636 st 48 999 st 4 %
Västmanland
84 % 7 428 st 7 262 st 6 071 st 2 %
Allmänpsykiatriska mottagningen, Västerås
100 % 80 st 80 st 80 st 0 %
BUP-mottagning, Fagersta
100 % 12 st 12 st 12 st 0 %
BUP-mottagning, Köping
100 % 20 st 20 st 20 st 0 %
BUP-mottagning, Sala
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %
BUP-mottagning, Västerås
95 % 62 st 59 st 59 st 5 %
Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset
89 % 118 st 110 st 98 st 7 %
Psykosmottagning Väster, Västerås
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Psykosmottagning Öster, Västerås
50 % 8 st 8 st 4 st 0 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Fagersta
96 % 27 st 27 st 26 st 0 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Köping
87 % 64 st 63 st 55 st 2 %
Vuxenpsykiatriskmottagning, Sala
100 % 13 st 13 st 13 st 0 %
Västmanlands sjukhus Köping
89 % 400 st 389 st 345 st 3 %
Västmanlands sjukhus Sala
53 % 197 st 197 st 105 st 0 %
Västmanlands sjukhus Västerås
84 % 6 416 st 6 273 st 5 243 st 2 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås
100 % 5 st 5 st 5 st 0 %