Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Västmanland

Resultaten nedan baseras på att landstinget/regionen rapporterar varje månad.

Läs mer

Målet är att alla landsting/regioner ska redovisa tillgängligheten till allmänläkare varje månad. Några landsting/regioner har redan idag möjlighet att göra detta, och det finns därmed resultat från dessa landsting/regioner varje månad. Observera - "Sverige" är ett sammanslaget resultat enbart för de landsting/regioner som kan redovisa uppgifterna för vald mätning.

Måluppfyllelse läkarbesök

Mars 2017

 • 87%
 • 86%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 86% (Alla landsting: 87%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 82% 81% 84% 91% 87% % 82% 80% 85% 87% 86% 86%
Alla landsting 87% 85% 88% 93% 91% 88% 87% 86% 88% 89% 88% 87%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
53% (9 006 st) 13% (2 176 st) 5% (788 st) 4% (745 st) 3% (492 st) 2% (384 st) 3% (517 st) 4% (684 st) 14% (2 359 st)
62% (174 232 st) 10% (28 127 st) 4% (9 987 st) 3% (8 565 st) 2% (6 116 st) 2% (4 681 st) 2% (6 061 st) 3% (8 597 st) 13% (36 237 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
39% (11 st) 61% (17 st)
68% (346 st) 32% (160 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Västmanland : 0 st
Alla landsting : 6 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 0 st (0%)
 • Högst 3 dagar 0 st (0%)
 • Högst 7 dagar 0 st (0%)
 • Högst 14 dagar 0 st (0%)
 • Längre än 14 dagar 28 st (100%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 0 st (0%)
 • 2-4 läkare 8 st (29%)
 • 5-7 läkare 13 st (46%)
 • 8 eller fler läkare 7 st (25%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Alla landsting
87 % 246 366 st 282 603 st
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
87 % 89 619 st 103 419 st
Västmanland
86 % 14 792 st 17 151 st
Achima Care Sala Vårdcentral
79 % 391 st 495 st
Achima Care Vårdcentral, Köping
74 % 244 st 331 st
Byjordens familjeläkarenhet
86 % 468 st 542 st
Bäckby vårdcentral
91 % 416 st 459 st
Capio Vårdcentral Vallby
81 % 467 st 578 st
Capio Vårdcentral Västerås City
73 % 563 st 774 st
Citypraktiken, Västerås
84 % 959 st 1 144 st
Familjeläkarna Önsta-Gryta
89 % 740 st 835 st
Grindberga Familjeläkarenhet
98 % 283 st 290 st
Hallstahammar vårdcentral
98 % 1 017 st 1 043 st
Hemdal vårdcentral
96 % 624 st 647 st
Herrgärdet vårdcentral
74 % 540 st 729 st
Kolbäcks familjeläkarenhet
79 % 239 st 304 st
Kolsva vårdcentral
86 % 241 st 280 st
Kungsörs vårdcentral
92 % 317 st 346 st
LäkarGruppen, Västerås
94 % 846 st 901 st
Mitt hjärta vårdcentral, Fagersta
71 % 543 st 764 st
Norberg vårdcentral
91 % 272 st 300 st
Odensvi Läkarmottagning
78 % 542 st 691 st
Oxbacken-Skultuna vårdcentral
88 % 862 st 976 st
PRIMA familjeläkarmottagning, Västerås
81 % 543 st 667 st
Sala Väsby vårdcentral
98 % 988 st 1 011 st
Servicehälsan i Västerås
85 % 443 st 520 st
Skinnskatteberg vårdcentral
94 % 385 st 411 st
Ullvi-Tuna vårdcentral
97 % 780 st 801 st
Viksäng-Irsta vårdcentral
77 % 372 st 482 st
Åbågens vårdcentral AB
98 % 312 st 320 st
Ängsgården vårdcentral
77 % 395 st 510 st