Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
57 % 508 st 457 st 259 st 51 st 100 %
Västmanland
53 % 61 st 57 st 30 st 4 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 50 % 14 st 12 st 6 st 2 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 40 % 15 st 15 st 6 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 83 % 6 st 6 st 5 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 42 % 21 st 19 st 8 st 2 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 308 st 280 st 178 st 28 st 100 %
Västmanland
37 % 19 st 19 st 7 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 33 % 3 st 3 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 0 % 8 st 8 st 0 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn och unga, Västerås 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %