Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 491 st 441 st 258 st 50 st 100 %
Västmanland
64 % 60 st 55 st 35 st 5 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 71 % 15 st 14 st 10 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 36 % 14 st 11 st 4 st 3 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 61 % 24 st 23 st 14 st 1 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
47 % 316 st 285 st 133 st 31 st 100 %
Västmanland
29 % 29 st 28 st 8 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Fagersta 50 % 5 st 4 st 2 st 1 st 100 %
BUP-mottagning, Köping 17 % 6 st 6 st 1 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Sala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Västerås 13 % 15 st 15 st 2 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn och unga, Västerås 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Ätstörningsenheten för barn och unga, Västerås 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %