Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Månadsresultat första bedömning - Västmanland

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
- Västmanland 64% 86% 67% 53% 68%
Andel patienter som efter beslut fått en första bedömning inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 90 procent vid det senaste mättillfället.
(Måluppfyllelse 68%)
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Månadsresultat påbörjad fördjupad utredning/behandling - Västmanland

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Västmanland 25% 23% 53% 37% 39%
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 80 procent vid det senaste mättillfället.
(Måluppfyllelse 33%)
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 71% 51% 77% 73% 89% 66%
Dalarna 42% 39% 51% 46% 45% 26%
Gotland 88% 87% 93% 87% 80% 88%
Gävleborg 59% 60% 73% 67% 45% 47%
Halland 42% 35% 60% 44% 43% 26%
Jämtland Härjedalen 84% 83% 89% 89% 82% 80%
Jönköping 61% 57% 65% 81% 46% 57%
Kalmar 94% 86% 96% 95% 97% 98%
Kronoberg 51% 66% 51% 42% 62% 43%
Norrbotten 59% 55% 69% 70% 44% 50%
Skåne 85% 76% 88% 88% 81% 90%
Stockholm 90% 88% 91% 91% 91% 88%
Sörmland 63% 67% 68% 64% 57% 58%
Uppsala 62% 57% 73% 66% 70% 43%
Värmland 55% 59% 71% 60% 48% 40%
Västerbotten 42% 38% 67% 41% 32% 32%
Västernorrland 45% 46% 58% 38% 41% 41%
Västmanland 68% 64% 86% 67% 53% 68%
Västra Götaland 59% 53% 64% 59% 61% 58%
Örebro 87% 80% 87% 94% 96% 80%
Östergötland 89% 89% 88% 94% 92% 81%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet 2

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 75% 62% 80% 75% 89% 68%
Dalarna 26% 18% 47% 20% 30% 22%
Gotland 89% 80% 94% 80% 100% 95%
Gävleborg 52% 37% 53% 59% 57% 55%
Halland 66% 60% 86% 76% 55% 46%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 62% 56% 62% 66% 44% 78%
Kalmar 47% 40% 60% 53% 57% 36%
Kronoberg 58% 60% 68% 56% 56% 51%
Norrbotten 58% 54% 60% 60% 65% 55%
Skåne 94% 92% 96% 95% 93% 96%
Stockholm 84% 83% 86% 87% 84% 82%
Sörmland 79% 70% 80% 84% 89% 77%
Uppsala 96% 100% 92% 92% 100% 100%
Värmland 41% 39% 52% 34% 43% 38%
Västerbotten 40% 33% 42% 37% 34% 52%
Västernorrland 65% 58% 58% 94% 64% 59%
Västmanland 33% 25% 23% 53% 37% 39%
Västra Götaland 68% 67% 62% 70% 69% 70%
Örebro 89% 88% 100% 93% 90% 79%
Östergötland 86% 88% 80% 93% 87% 78%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 6
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning - Västmanland

Urval:
6 st
Alla landsting:
541 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling - Region Västmanland

Urval:
0 st
Alla landsting:
143 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.