Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Överbeläggningar

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Rapporteringen sker för både somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård.

Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultatet nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

O.b.s. Psykiatriförvaltningen i Örebro har inte kunnat rapportera in resultat för maj. Centralsjukhuset i Karlstad har inte kunnat rapportera in resultat för juni.

 

Laddar in data...

Urval: Västernorrland

Överbeläggning

  Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017
Urval 11,5 9,3 7,4 6,2 6,3 5,3 5,7 6,1 5,5 6,7 6,3 6,6
Alla landsting 5,2 4,9 4,2 3,7 3,7 4,7 5,3 4,7 3,8 4,3 4,3 4,4
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

  Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017
Urval 1,2 1 0,4 0,1 0,3 0,6 0,3 0,3 0,7 1 1,4 1,2
Alla landsting 2 2,1 2,4 2,8 1,8 2 2,7 2,4 1,9 1,9 2 2,2
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Överbeläggning Utlokaliserade patienter
Alla landsting
4,4 2,2
Västernorrland
6,6 1,2
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
8,2 1,5
Sollefteå sjukhus
2,9 0
Örnsköldsviks sjukhus
4,5 1,1