Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 231 st 222 st 112 st 9 st 100 %
Västernorrland
41 % 50 st 46 st 19 st 4 st 100 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand 80 % 6 st 5 st 4 st 1 st 100 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus 67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 37 % 21 st 19 st 7 st 2 st 100 %
Sollefteå sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Örnsköldsviks sjukhus 33 % 19 st 18 st 6 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 126 st 125 st 71 st 1 st 100 %
Västernorrland
64 % 45 st 45 st 29 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 24 % 21 st 21 st 5 st 0 st 100 %
Sollefteå sjukhus 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Örnsköldsviks sjukhus 100 % 20 st 20 st 20 st 0 st 100 %