Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 271 st 251 st 136 st 20 st 100 %
Västernorrland
41 % 94 st 87 st 36 st 7 st 100 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand 62 % 8 st 8 st 5 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus 0 % 2 st 1 st 0 st 1 st 100 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 34 % 60 st 56 st 19 st 4 st 100 %
Sollefteå sjukhus 43 % 7 st 7 st 3 st 0 st 100 %
Örnsköldsviks sjukhus 60 % 17 st 15 st 9 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 130 st 125 st 82 st 5 st 100 %
Västernorrland
96 % 23 st 23 st 22 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Länssjukhuset Sundsvall- Härnösand 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Sollefteå sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habiliteringskliniken, Örnsköldsviks sjukhus 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Sollefteå sjukhus 75 % 4 st 4 st 3 st 0 st 100 %
Örnsköldsviks sjukhus 100 % 18 st 18 st 18 st 0 st 100 %