Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Västerbotten

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 79%
  • 69%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 69% (Alla landsting: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 67% 59% 58% 66% 72% 72% 70% 71% 72% 73% 72% 69%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 330 st (31,1%)
  • 31-60 dagar 2 489 st (23,2%)
  • 61-90 dagar 1 520 st (14,2%)
  • Längre än 90 dagar 3 372 st (31,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
10 711
Alla landsting:
279 643
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
79 % 286 958 st 279 643 st 221 634 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
64 % 35 984 st 35 286 st 22 473 st 2 %
Västerbotten
69 % 10 900 st 10 711 st 7 339 st 2 %
Allmänpsykiatrisk mottagning, Storuman
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Allmänpsykiatrisk mottagning, Vilhelmina
89 % 9 st 9 st 8 st 0 %
Lycksele lasarett
81 % 1 058 st 1 036 st 840 st 2 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
67 % 8 229 st 8 079 st 5 438 st 2 %
Skellefteå lasarett
66 % 1 601 st 1 584 st 1 050 st 1 %