Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
50 % 231 st 222 st 112 st 9 st 100 %
Västerbotten
32 % 54 st 53 st 17 st 1 st 100 %
Lycksele lasarett 44 % 9 st 9 st 4 st 0 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 25 % 33 st 32 st 8 st 1 st 100 %
Skellefteå lasarett 42 % 12 st 12 st 5 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 126 st 125 st 71 st 1 st 100 %
Västerbotten
34 % 33 st 32 st 11 st 1 st 100 %
Lycksele lasarett 50 % 6 st 6 st 3 st 0 st 100 %
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 38 % 8 st 8 st 3 st 0 st 100 %
Skellefteå lasarett 28 % 19 st 18 st 5 st 1 st 100 %