Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Värmland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 79%
  • 83%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 83% (Alla landsting: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 83% 74% 77% 79% 85% 81% 77% 82% 85% 86% 89% 83%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 227 st (41,9%)
  • 31-60 dagar 1 497 st (28,1%)
  • 61-90 dagar 698 st (13,1%)
  • Längre än 90 dagar 898 st (16,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
5 320
Alla landsting:
279 643
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
2%
Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
79 % 286 958 st 279 643 st 221 634 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 67 400 st 64 636 st 48 999 st 4 %
Värmland
83 % 5 456 st 5 320 st 4 422 st 2 %
Centralsjukhuset, Karlstad
81 % 4 111 st 4 010 st 3 256 st 2 %
Centralsjukhuset, Karlstad, Hagahuset
77 % 36 st 35 st 27 st 3 %
Centrum för traumatisk stress, Karlstad
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Centrum för ätstörning, Karlstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Laro-mottagning, Karlstad
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Länsverksamheten BUP, Karlstad
89 % 139 st 135 st 124 st 3 %
Psykiatrisk mottagning, Torsby/Hagfors
97 % 36 st 35 st 34 st 3 %
Psykiatrisk öppenvård, Arvika/Säffle
95 % 43 st 42 st 40 st 2 %
Psykiatrisk öppenvård, Karlstad
91 % 35 st 34 st 31 st 3 %
Psykiatrisk öppenvård, Kristinehamn
100 % 14 st 14 st 14 st 0 %
Sjukhuset i Arvika
84 % 576 st 560 st 470 st 3 %
Sjukhuset i Torsby
96 % 170 st 167 st 161 st 2 %
Specialistmottagning Kristinehamn
90 % 52 st 52 st 47 st 0 %
Specialistmottagning Säffle
80 % 5 st 5 st 4 st 0 %
Specialistmottagning, Gripen vårdcentral
93 % 236 st 228 st 211 st 3 %
Specialistmottagning, Kronoparkens vårdcentral
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %