Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Uppsala

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 80%
  • 81%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 81% (Alla landsting: 80%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 67% 63% 64% 70% 73% 75% 75% 78% 82% 83% 81% 81%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 80%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 4 213 st (40%)
  • 31-60 dagar 2 755 st (26,1%)
  • 61-90 dagar 1 527 st (14,5%)
  • Längre än 90 dagar 2 046 st (19,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
10 541
Alla landsting:
289 908
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
12%
Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
80 % 297 226 st 289 908 st 230 801 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 67 400 st 64 636 st 48 999 st 4 %
Uppsala
81 % 11 927 st 10 541 st 8 495 st 12 %
Affektiva mottagningen för vuxna, Uppsala
100 % 67 st 55 st 55 st 18 %
Akademiska sjukhuset, Uppsala
77 % 9 596 st 8 350 st 6 428 st 13 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala
98 % 55 st 54 st 54 st 2 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
Beroendemedicinska mottagningen, Uppsala
100 % 2 st 2 st 2 st 0 %
BUP- mottagning, Enköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
BUP-mottagning, Östhammar
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Bålsta psykiatrimottagning
98 % 47 st 47 st 46 st 0 %
Elisabethsjukhuset, Uppsala
95 % 535 st 512 st 484 st 4 %
Enheten för transkulturell psykiatri, Uppsala
67 % 3 st 3 st 2 st 0 %
Enköpings psykiatriska öppenvårdsmottagning
100 % 7 st 6 st 6 st 14 %
Gimo psykiatriskmottagning
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
LARO-mottagningen, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Enköping
94 % 1 385 st 1 311 st 1 229 st 5 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala
86 % 79 st 70 st 68 st 11 %
Neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Uppsala
92 % 71 st 53 st 49 st 25 %
Psykiatrimottagning för unga vuxna, Uppsala
98 % 59 st 57 st 56 st 3 %
Psykosmottagningen för vuxna, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Psykosvårdens mottagning för nyinsjuknade, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Skutskär psykiatrimottagning
67 % 3 st 3 st 2 st 0 %
Specialistmott för psykiskt sjuka missbrukare, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Tierp psykiatrimottagning
43 % 7 st 7 st 3 st 0 %
Tärnsjö psykiatrimottagning
100 % 1 st 1 st 1 st 0 %
Ungdomsmottagning, Uppsala
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %
Äldrepsykiatrins mobila team, Uppsala
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Äldrepsykiatriska mottagningen, Uppsala
100 % 4 st 4 st 4 st 0 %