Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
57 % 508 st 457 st 259 st 51 st 100 %
Uppsala
70 % 46 st 43 st 30 st 3 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala 78 % 10 st 9 st 7 st 1 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala 100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
BUP- mottagning, Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Östhammar 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala 21 % 16 st 14 st 3 st 2 st 100 %
Ungdomsmottagning, Uppsala 100 % 15 st 15 st 15 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 308 st 280 st 178 st 28 st 100 %
Uppsala
100 % 18 st 18 st 18 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP- mottagning, Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Östhammar 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
DBT-enheten för barn och ungdomar, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habilitering för barn och vuxna, Uppsala 100 % 7 st 7 st 7 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Ungdomsmottagning, Uppsala 100 % 8 st 8 st 8 st 0 st 100 %