Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 491 st 441 st 258 st 50 st 100 %
Uppsala
14 % 42 st 42 st 6 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala 9 % 11 st 11 st 1 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
BUP- mottagning, Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Östhammar 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala 0 % 25 st 25 st 0 st 0 st 100 %
Ungdomsmottagning, Uppsala 80 % 5 st 5 st 4 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
47 % 316 st 285 st 133 st 31 st 100 %
Uppsala
100 % 11 st 11 st 11 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska behandlingsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska utredningsenheten, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatriska ätstörningsenheten, Uppsala 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
BUP- mottagning, Enköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Tierp/Älvkarleby 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
BUP-mottagning, Östhammar 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
DBT-enheten för barn och ungdomar, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Habilitering för barn och vuxna, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Neuropsykiatriska mottagningen för barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Ungdomsmottagning, Uppsala 100 % 9 st 9 st 9 st 0 st 100 %