Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Våren 2017

  • 88%
  • 88%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 88% (Alla landsting: 88%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 Vår 2017
Urval 89% 89% 87% 90% 87% 91% 88%
Alla landsting 90% 88% 87% 89% 86% 89% 88%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
66% (149 st) 34% (78 st)
63% (592 st) 37% (343 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion : 0 st
Alla landsting : 83 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 22 st (9,7%)
  • Återuppringningssystem 202 st (89,4%)
  • Saknar datoriserat system 2 st (0,9%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Alla landsting
88 % 1 849 551 st 2 105 995 st
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
88 % 504 945 st 573 121 st
Dalarna
94 % 77 886 st 83 157 st
Gävleborg
91 % 83 973 st 92 610 st
Sörmland
84 % 73 989 st 88 142 st
Uppsala
92 % 91 946 st 100 228 st
Värmland
78 % 50 039 st 64 353 st
Västmanland
92 % 73 135 st 79 201 st
Örebro
82 % 53 977 st 65 430 st