Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
69 % 3 453 st 3 027 st 2 091 st 426 st 96 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
50 % 598 st 506 st 254 st 92 st 100 %
Dalarna
33 % 68 st 60 st 20 st 8 st 100 %
Gävleborg
49 % 125 st 115 st 56 st 10 st 100 %
Sörmland
70 % 84 st 70 st 49 st 14 st 100 %
Uppsala
36 % 52 st 47 st 17 st 5 st 100 %
Värmland
50 % 103 st 88 st 44 st 15 st 100 %
Västmanland
54 % 77 st 70 st 38 st 7 st 100 %
Örebro
54 % 89 st 56 st 30 st 33 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
76 % 2 599 st 2 501 st 1 908 st 98 st 97 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
56 % 261 st 242 st 135 st 19 st 100 %
Dalarna
25 % 24 st 24 st 6 st 0 st 100 %
Gävleborg
43 % 83 st 80 st 34 st 3 st 100 %
Sörmland
50 % 17 st 16 st 8 st 1 st 100 %
Uppsala
100 % 27 st 25 st 25 st 2 st 100 %
Värmland
46 % 47 st 41 st 19 st 6 st 100 %
Västmanland
45 % 11 st 11 st 5 st 0 st 100 %
Örebro
84 % 52 st 45 st 38 st 7 st 100 %