Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Byt region/landsting
88%

Telefontillgänglighet Primärvård

88% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
87%

Läkarbesök Primärvård

87% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
80%

Första besök i specialiserad vård

80% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
71%

OPERATION/ÅTGÄRD

71% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:
517 115
Alla landsting:
1 975 793
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 527 571
Alla landsting : 1 983 840
 • 86%
 • 88%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 88% (Alla landsting: 86%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 89%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser våren 2018

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:
42 772
Alla landsting:
164 217
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 49 287
Alla landsting : 223 426
 • 89%
 • 87%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 87% (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 86%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser våren 2018

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:
63 124
Alla landsting:
284 370
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Mars 2018
: 62 500
Alla landsting : 280 775
 • 82%
 • 80%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 80% (Riket: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Mars 2018
:79
Alla landsting : 82%

Resultaten avser april 2018

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:
32 300
Alla landsting:
126 025
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Mars 2018
: 32 880
Alla landsting : 128 810
 • 74%
 • 71%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 71% (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Mars 2018
:71%
Alla landsting : 73%

Resultaten avser april 2018

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 94%
 • 94% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 96%
 • 96% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016