Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Byt region/landsting
89%

Telefontillgänglighet Primärvård

89% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
86%

Läkarbesök Primärvård

86% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
77%

Första besök i specialiserad vård

77% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
72%

OPERATION/ÅTGÄRD

72% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Uppsala-Örebro sjukvårdsregion

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:
527 571
Alla landsting:
1 983 840
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
: 573 121
Alla landsting : 2 105 995
 • 89%
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 89% (Alla landsting: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
: 88%
Alla landsting : 88%

Resultaten avser hösten 2017

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:
49 287
Alla landsting:
223 426
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
: 52 112
Alla landsting : 233 722
 • 89%
 • 86%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 86% (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
: 87%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser hösten 2017

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:
67 092
Alla landsting:
296 834
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. November 2017
: 68 232
Alla landsting : 297 631
 • 81%
 • 77%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 77% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. November 2017
:78
Alla landsting : 82%

Resultaten avser december 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:
33 400
Alla landsting:
132 445
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). November 2017
: 32 582
Alla landsting : 131 735
 • 74%
 • 72%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 72% (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. November 2017
:74%
Alla landsting : 75%

Resultaten avser december 2017

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 94%
 • 94% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 96%
 • 96% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016