Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
69 % 3 453 st 3 027 st 2 091 st 426 st 96 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
77 % 178 st 163 st 126 st 15 st 69 %
Jönköping
71 % 121 st 113 st 80 st 8 st 100 %
Kalmar
92 % 57 st 50 st 46 st 7 st 100 %
Östergötland
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
76 % 2 599 st 2 501 st 1 908 st 98 st 97 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
78 % 40 st 37 st 29 st 3 st 71 %
Jönköping
78 % 28 st 27 st 21 st 1 st 100 %
Kalmar
80 % 12 st 10 st 8 st 2 st 100 %
Östergötland
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit