Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Sydöstra sjukvårdsregionen

Byt region/landsting
94%

Telefontillgänglighet Primärvård

94% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
87%

Läkarbesök Primärvård

87% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
86%

Första besök i specialiserad vård

86% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
88%

OPERATION/ÅTGÄRD

88% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Sydöstra sjukvårdsregionen:
264 292
Alla landsting:
1 983 840
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
: 270 581
Alla landsting : 2 105 995
 • 89%
 • 94%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 94% (Alla landsting: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
: 95%
Alla landsting : 88%

Resultaten avser hösten 2017

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Sydöstra sjukvårdsregionen:
20 104
Alla landsting:
223 426
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, våren 2017
: 20 724
Alla landsting : 233 722
 • 89%
 • 87%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 87% (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, våren 2017
: 87%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser hösten 2017

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Sydöstra sjukvårdsregionen:
25 115
Alla landsting:
297 631
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Oktober 2017
: 25 939
Alla landsting : 317 243
 • 82%
 • 86%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 86% (Riket: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Oktober 2017
:84
Alla landsting : 80%

Resultaten avser november 2017

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Sydöstra sjukvårdsregionen:
11 952
Alla landsting:
131 735
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Oktober 2017
: 12 061
Alla landsting : 134 829
 • 75%
 • 88%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 88% (Alla landsting: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Oktober 2017
:86%
Alla landsting : 72%

Resultaten avser november 2017

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 89%
 • 89% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 91%
 • 91% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016