Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Sydöstra sjukvårdsregionen

Byt region/landsting
91%

Telefontillgänglighet Primärvård

91% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
89%

Läkarbesök Primärvård

89% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
86%

Första besök i specialiserad vård

86% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
84%

OPERATION/ÅTGÄRD

84% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Sydöstra sjukvårdsregionen:
254 662
Alla landsting:
1 975 793
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 264 292
Alla landsting : 1 983 840
 • 86%
 • 91%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 91% (Alla landsting: 86%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 94%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser våren 2018

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Sydöstra sjukvårdsregionen:
17 373
Alla landsting:
217 682
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 20 104
Alla landsting : 223 426
 • 90%
 • 89%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 89% (Alla landsting: 90%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 87%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser våren 2018

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Sydöstra sjukvårdsregionen:
25 251
Alla landsting:
277 184
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Maj 2018
: 23 964
Alla landsting : 284 398
 • 81%
 • 86%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 86% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Maj 2018
:86
Alla landsting : 82%

Resultaten avser juni 2018

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Sydöstra sjukvårdsregionen:
10 546
Alla landsting:
125 305
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Maj 2018
: 10 637
Alla landsting : 124 532
 • 70%
 • 84%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 84% (Alla landsting: 70%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Maj 2018
:85%
Alla landsting : 73%

Resultaten avser juni 2018

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning eller behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 89%
 • 89% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 91%
 • 91% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016