Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 65% 63% 65% 58% 63%
Dalarna 61% 60% 65% 66% 66% 0%
Gotland 78% 76% 76% 81% 78% 78%
Gävleborg 65% 65% 68% 71% 74% 75%
Halland 76% 76% 80% 77% 78% 79%
Jämtland Härjedalen 71% 63% 68% 70% 66% 75%
Jönköping 66% 94% 76% 76% 75% 75%
Kalmar 66% 71% 75% 74% 72% 75%
Kronoberg 73% 70% 77% 74% 72% 71%
Norrbotten 59% 55% 63% 66% 63% 65%
Skåne 71% 70% 75% 75% 73% 74%
Stockholm 87% 88% 91% 91% 90% 91%
Sörmland 64% 65% 74% 74% 70% 74%
Uppsala 60% 59% 68% 68% 68% 72%
Värmland 60% 54% 63% 59% 58% 62%
Västerbotten 63% 63% 69% 70% 70% 69%
Västernorrland 54% 54% 55% 59% 58% 56%
Västmanland 68% 67% 70% 68% 60% 69%
Västra Götaland 65% 63% 70% 68% 68% 70%
Örebro 63% 63% 67% 64% 63% 66%
Östergötland 79% 80% 84% 81% 79% 82%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 72% 72% 79% 80% 76% 77%
Dalarna 62% 64% 68% 67% 67% 81%
Gotland 66% 55% 60% 65% 64% 70%
Gävleborg 56% 57% 65% 63% 63% 74%
Halland 77% 79% 81% 79% 79% 82%
Jämtland Härjedalen 49% 46% 53% 52% 49% 59%
Jönköping 74% 0% 76% 73% 73% 80%
Kalmar 67% 68% 72% 72% 70% 74%
Kronoberg 66% 67% 72% 68% 72% 75%
Norrbotten 63% 60% 65% 58% 58% 69%
Skåne 69% 62% 66% 65% 64% 71%
Stockholm 70% 69% 72% 72% 75% 80%
Sörmland 45% 42% 52% 50% 46% 50%
Uppsala 59% 58% 61% 62% 59% 65%
Värmland 63% 56% 65% 62% 61% 66%
Västerbotten 53% 52% 53% 51% 53% 60%
Västernorrland 57% 50% 57% 59% 53% 58%
Västmanland 72% 68% 72% 69% 72% 78%
Västra Götaland 63% 64% 67% 64% 64% 65%
Örebro 52% 46% 60% 57% 59% 62%
Östergötland 68% 66% 74% 72% 72% 74%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått