Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 65% 63% 65%
Dalarna 61% 60% 65% 66%
Gotland 78% 76% 76% 81%
Gävleborg 65% 65% 68% 71%
Halland 76% 76% 80% 77%
Jämtland Härjedalen 71% 63% 68% 70%
Jönköping 66% 94% 76% 76%
Kalmar 66% 71% 75% 74%
Kronoberg 73% 70% 77% 74%
Norrbotten 59% 55% 63% 66%
Skåne 71% 70% 75% 75%
Stockholm 87% 88% 91% 91%
Sörmland 64% 65% 74% 74%
Uppsala 60% 59% 68% 68%
Värmland 60% 54% 63% 59%
Västerbotten 63% 63% 69% 70%
Västernorrland 54% 54% 55% 59%
Västmanland 68% 67% 70% 68%
Västra Götaland 65% 63% 70% 68%
Örebro 63% 63% 67% 64%
Östergötland 79% 80% 84% 81%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 72% 72% 79% 80%
Dalarna 62% 64% 68% 67%
Gotland 66% 55% 60% 65%
Gävleborg 56% 57% 65% 63%
Halland 77% 79% 81% 79%
Jämtland Härjedalen 49% 46% 53% 52%
Jönköping 74% 0% 76% 73%
Kalmar 67% 68% 72% 72%
Kronoberg 66% 67% 72% 68%
Norrbotten 63% 60% 65% 58%
Skåne 69% 62% 66% 65%
Stockholm 70% 69% 72% 72%
Sörmland 45% 42% 52% 50%
Uppsala 59% 58% 61% 62%
Värmland 63% 56% 65% 62%
Västerbotten 53% 52% 53% 51%
Västernorrland 57% 50% 57% 59%
Västmanland 72% 68% 72% 69%
Västra Götaland 63% 64% 67% 64%
Örebro 52% 46% 60% 57%
Östergötland 68% 66% 74% 72%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått