Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 57% 58% 71% 72% 68% 68%
Dalarna 63% 64% 69% 74% 68% 68%
Gotland 78% 83% 80% 83% 82% 76%
Gävleborg 67% 66% 70% 70% 70% 70%
Halland 79% 81% 84% 84% 82% 81%
Jämtland Härjedalen 67% 58% 66% 66% 63% 68%
Jönköping 76% 75% 79% 78% 77% 77%
Kalmar 69% 72% 79% 78% 75% 71%
Kronoberg 80% 73% 77% 77% 70% 72%
Norrbotten 57% 56% 64% 60% 60% 65%
Skåne 74% 75% 78% 77% 75% 73%
Stockholm 87% 88% 91% 91% 88% 87%
Sörmland 71% 70% 73% 73% 73% 67%
Uppsala 63% 60% 64% 68% 64% 66%
Värmland 56% 54% 66% 63% 60% 65%
Västerbotten 69% 63% 66% 71% 62% 65%
Västernorrland 53% 53% 59% 64% 62% 61%
Västmanland 75% 69% 73% 73% 68% 64%
Västra Götaland 67% 66% 69% 70% 68% 68%
Örebro 67% 65% 72% 72% 72% 68%
Östergötland 80% 80% 82% 97% 78% 82%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 79% 71% 78% 76% 71% 77%
Dalarna 70% 67% 67% 64% 61% 71%
Gotland 79% 77% 77% 79% 82% 84%
Gävleborg 61% 62% 70% 70% 67% 74%
Halland 72% 72% 75% 77% 76% 69%
Jämtland Härjedalen 56% 57% 50% 47% 43% 49%
Jönköping 73% 73% 75% 74% 79% 75%
Kalmar 70% 76% 78% 77% 75% 79%
Kronoberg 60% 58% 64% 65% 58% 68%
Norrbotten 62% 59% 69% 72% 70% 75%
Skåne 69% 70% 72% 73% 72% 74%
Stockholm 70% 70% 75% 74% 74% 74%
Sörmland 56% 48% 58% 59% 59% 57%
Uppsala 63% 63% 68% 63% 63% 64%
Värmland 57% 54% 60% 61% 61% 67%
Västerbotten 54% 55% 60% 59% 61% 62%
Västernorrland 55% 49% 58% 57% 55% 67%
Västmanland 66% 64% 66% 67% 66% 74%
Västra Götaland 65% 64% 71% 68% 67% 70%
Örebro 59% 57% 64% 55% 61% 66%
Östergötland 75% 74% 80% 0% 79% 80%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått