Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 57% 58% 71% 72% 68% 68% 67% 62% 53% 60% 64%
Dalarna 63% 64% 69% 74% 68% 68% 77% 65% 58% 60% 62%
Gotland 78% 83% 80% 83% 82% 76% 80% 70% 72% 78% 80%
Gävleborg 67% 66% 70% 70% 70% 70% 70% 60% 64% 72% 70%
Halland 79% 81% 84% 84% 82% 81% 83% 67% 71% 76% 80%
Jämtland Härjedalen 67% 58% 66% 66% 63% 68% 79% 67% 53% 57% 61%
Jönköping 76% 75% 79% 78% 77% 77% 76% 60% 63% 69% 74%
Kalmar 69% 72% 79% 78% 75% 71% 69% 59% 62% 68% 73%
Kronoberg 80% 73% 77% 77% 70% 72% 70% 66% 63% 70% 73%
Norrbotten 57% 56% 64% 60% 60% 65% 69% 55% 50% 56% 61%
Skåne 74% 75% 78% 77% 75% 73% 75% 61% 64% 77% 71%
Stockholm 87% 88% 91% 91% 88% 87% 87% 74% 79% 87% 88%
Sörmland 71% 70% 73% 73% 73% 67% 67% 58% 61% 68% 67%
Uppsala 63% 60% 64% 68% 64% 66% 71% 59% 52% 60% 60%
Värmland 56% 54% 66% 63% 60% 65% 58% 45% 46% 51% 58%
Västerbotten 69% 63% 66% 71% 62% 65% 75% 58% 50% 54% 60%
Västernorrland 53% 53% 59% 64% 62% 61% 67% 55% 48% 57% 57%
Västmanland 75% 69% 73% 73% 68% 64% 72% 58% 51% 56% 65%
Västra Götaland 67% 66% 69% 70% 68% 68% 73% 58% 57% 64% 67%
Örebro 67% 65% 72% 72% 72% 68% 73% 57% 57% 64% 66%
Östergötland 80% 80% 82% 97% 78% 82% 79% 73% 74% 79% 78%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 79% 71% 78% 76% 71% 77% 93% 70% 63% 78% 78%
Dalarna 70% 67% 67% 64% 61% 71% 80% 57% 53% 62% 65%
Gotland 79% 77% 77% 79% 82% 84% 84% 58% 71% 90% 71%
Gävleborg 61% 62% 70% 70% 67% 74% 85% 57% 53% 62% 63%
Halland 72% 72% 75% 77% 76% 69% 78% 66% 61% 71% 77%
Jämtland Härjedalen 56% 57% 50% 47% 43% 49% 51% 44% 34% 45% 50%
Jönköping 73% 73% 75% 74% 79% 75% 88% 54% 62% 72% 74%
Kalmar 70% 76% 78% 77% 75% 79% 86% 65% 60% 71% 71%
Kronoberg 60% 58% 64% 65% 58% 68% 93% 53% 45% 50% 63%
Norrbotten 62% 59% 69% 72% 70% 75% 79% 60% 55% 59% 66%
Skåne 69% 70% 72% 73% 72% 74% 83% 68% 63% 69% 62%
Stockholm 70% 70% 75% 74% 74% 74% 84% 63% 63% 72% 74%
Sörmland 56% 48% 58% 59% 59% 57% 69% 43% 37% 48% 50%
Uppsala 63% 63% 68% 63% 63% 64% 68% 52% 49% 57% 61%
Värmland 57% 54% 60% 61% 61% 67% 78% 62% 51% 55% 65%
Västerbotten 54% 55% 60% 59% 61% 62% 78% 51% 49% 52% 54%
Västernorrland 55% 49% 58% 57% 55% 67% 78% 52% 41% 52% 59%
Västmanland 66% 64% 66% 67% 66% 74% 89% 64% 58% 68% 68%
Västra Götaland 65% 64% 71% 68% 67% 70% 79% 59% 57% 67% 65%
Örebro 59% 57% 64% 55% 61% 66% 71% 49% 40% 54% 57%
Östergötland 75% 74% 80% 0% 79% 80% 83% 66% 64% 72% 72%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått