Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 65%
Dalarna 61% 60%
Gotland 78% 76%
Gävleborg 65% 65%
Halland 76% 76%
Jämtland Härjedalen 71% 63%
Jönköping 66% 94%
Kalmar 66% 71%
Kronoberg 73% 70%
Norrbotten 59% 55%
Skåne 71% 70%
Stockholm 87% 88%
Sörmland 64% 65%
Uppsala 60% 59%
Värmland 60% 54%
Västerbotten 63% 63%
Västernorrland 54% 54%
Västmanland 68% 67%
Västra Götaland 65% 63%
Örebro 63% 63%
Östergötland 79% 80%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 72% 72%
Dalarna 62% 64%
Gotland 66% 55%
Gävleborg 56% 57%
Halland 77% 79%
Jämtland Härjedalen 49% 46%
Jönköping 74% 0%
Kalmar 67% 68%
Kronoberg 66% 67%
Norrbotten 63% 60%
Skåne 69% 62%
Stockholm 70% 69%
Sörmland 45% 42%
Uppsala 59% 58%
Värmland 63% 56%
Västerbotten 53% 52%
Västernorrland 57% 50%
Västmanland 72% 68%
Västra Götaland 63% 64%
Örebro 52% 46%
Östergötland 68% 66%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått