Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Väntat kortare än 60 dagar

Här visas andelen genomförda besök/operationer inom 60 dagar i planerad specialiserad vård. Resultatet har tidigare utgjort grund för fördelning av kömiljarden.

Förstabesök

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 65% 63% 65% 58% 63% 60% 47%
Dalarna 61% 60% 65% 66% 66% 0% 74% 59%
Gotland 78% 76% 76% 81% 78% 78% 79% 72%
Gävleborg 65% 65% 68% 71% 74% 75% 77% 67%
Halland 76% 76% 80% 77% 78% 79% 83% 67%
Jämtland Härjedalen 71% 63% 68% 70% 66% 75% 81% 68%
Jönköping 66% 94% 76% 76% 75% 75% 74% 57%
Kalmar 66% 71% 75% 74% 72% 75% 73% 64%
Kronoberg 73% 70% 77% 74% 72% 71% 69% 59%
Norrbotten 59% 55% 63% 66% 63% 65% 74% 56%
Skåne 71% 70% 75% 75% 73% 74% 75% 63%
Stockholm 87% 88% 91% 91% 90% 91% 92% 80%
Sörmland 64% 65% 74% 74% 70% 74% 75% 65%
Uppsala 60% 59% 68% 68% 68% 72% 74% 57%
Värmland 60% 54% 63% 59% 58% 62% 61% 41%
Västerbotten 63% 63% 69% 70% 70% 69% 70% 58%
Västernorrland 54% 54% 55% 59% 58% 56% 62% 43%
Västmanland 68% 67% 70% 68% 60% 69% 70% 58%
Västra Götaland 65% 63% 70% 68% 68% 70% 75% 58%
Örebro 63% 63% 67% 64% 63% 66% 73% 54%
Östergötland 79% 80% 84% 81% 79% 82% 81% 70%

Operation/åtgärd

Landsting Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 72% 72% 79% 80% 76% 77% 91% 75%
Dalarna 62% 64% 68% 67% 67% 81% 90% 63%
Gotland 66% 55% 60% 65% 64% 70% 91% 56%
Gävleborg 56% 57% 65% 63% 63% 74% 86% 59%
Halland 77% 79% 81% 79% 79% 82% 88% 69%
Jämtland Härjedalen 49% 46% 53% 52% 49% 59% 77% 44%
Jönköping 74% 0% 76% 73% 73% 80% 89% 55%
Kalmar 67% 68% 72% 72% 70% 74% 79% 61%
Kronoberg 66% 67% 72% 68% 72% 75% 79% 59%
Norrbotten 63% 60% 65% 58% 58% 69% 78% 54%
Skåne 69% 62% 66% 65% 64% 71% 76% 69%
Stockholm 70% 69% 72% 72% 75% 80% 87% 68%
Sörmland 45% 42% 52% 50% 46% 50% 58% 34%
Uppsala 59% 58% 61% 62% 59% 65% 73% 51%
Värmland 63% 56% 65% 62% 61% 66% 73% 57%
Västerbotten 53% 52% 53% 51% 53% 60% 77% 50%
Västernorrland 57% 50% 57% 59% 53% 58% 75% 43%
Västmanland 72% 68% 72% 69% 72% 78% 91% 72%
Västra Götaland 63% 64% 67% 64% 64% 65% 68% 55%
Örebro 52% 46% 60% 57% 59% 62% 56% 41%
Östergötland 68% 66% 74% 72% 72% 74% 83% 61%
Andel 70% uppnått Andel 80% uppnått