Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare inom slutna vården har bedömt att patienten inte längre är i behov av vård på enhet inom den slutna vården.

Läs mer om vad som mäts och hur.

Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Utfall för den slutna psykiatriska vården visas separat. För flertalet län finns data från 1 januari 2017 och framåt. För Stockholms län saknas tills vidare tekniska förutsättningar för att kunna samla in och redovisa data för psykiatrin.

Utfallet i indikatorn "andel vårdplatser belagada av utskrivningsklara patienter" redovisas i en egen graf som nås med klick på fliken Platser. Det kan bara ses på länsnivå och för tillfället visas data t o m juni 2018.

De problem som användare av Internet Explorer kunde ha är nu borta och visningen av graferna fungerar.

Nu finns också en smidig genväg för att exportera graferna till olika bild och tabellformat. Klicka bara på de tre linjerna i övre högra hörnet i graferna och välj format för exporten.

Per september saknas data från Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Skåne befinner sig i systembyte och har inte rapporterat sedan januari 2018. Östergötland och Västra Götaland och  är också inne i ett systembyten och kan inte visa data efter juni respektive juli.

Laddar in data...

Översikt

Exportera till Excel
Län/Kommun Antal vårdtillfällen Summa dagar Medelvårdtid som utskrivningsklar Andel platser belagda
av utskrivningsklara (%)