Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare inom slutna vården har bedömt att patienten inte längre är i behov av vård på enhet inom den slutna vården.

Läs mer om vad som mäts och hur.

Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Nu visas också utfall för den slutna psykiatriska vården. För flertalet län finns data från 1 januari 2017 och framåt. För Stockholms län saknas tills vidare tekniska förutsättningar för att kunna samla in och redovisa data. 

Utfallet i indikatorn "andel vårdplatser belagada av utskrivningsklara patienter" redovisas i en egen graf som nås med klick på fliken Platser. Det kan bara ses på länsnivå.

Användare av Explorer och Google som webbläsare kan för närvarande ha problem med att göra urval för att se graferna. Tills vidare rekommenderas användning av annan webbläsare, som exempelvis Microsoft Edge, Goggle Chrome eller Firefox.

Så här mitt under semestertider har många län inte bemanning för att kunna rapportera aktuella data. Per juni ingår 18 län och per juli 15 län i redovisningen. 

Laddar in data...

Översikt

Exportera till Excel
Län/Kommun Antal vårdtillfällen Summa dagar Medelvårdtid som utskrivningsklar Andel platser belagda
av utskrivningsklara (%)