Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare inom slutna vården har bedömt att patienten inte längre är i behov av vård på enhet inom den slutna vården.

Läs mer om vad som mäts och hur.

Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Örebro län bytte i september 2017 system för samordning vårdplanering och har så här i inkörningsperioden viss osäkerhet i datakvaliteten. För september tror man att utfallen i antalet vårdtillfällen och totalt antal dagar är falskt låga.

Laddar in data...

Översikt

Exportera till Excel
Kommun / Län Vårdtillfällen Totalt antal dagar Snitt