Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Juni 2017

  • 71%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Alla landsting 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 71%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 38 023 st (34,9%)
  • 31-60 dagar 26 193 st (24,1%)
  • 61-90 dagar 13 548 st (12,5%)
  • Längre än 90 dagar 31 031 st (28,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
108 795
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
71 % 114 262 st 108 795 st 77 764 st 5 %
Norra sjukvårdsregionen
61 % 16 168 st 15 645 st 9 606 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
69 % 30 251 st 28 937 st 19 897 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
85 % 16 779 st 14 517 st 12 387 st 13 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 4 519 st 4 379 st 3 645 st 3 %
Västra sjukvårdsregionen
67 % 23 953 st 23 136 st 15 560 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
75 % 22 592 st 22 181 st 16 669 st 2 %
Blekinge
84 % 1 785 st 1 756 st 1 483 st 2 %
Dalarna
61 % 4 980 st 4 758 st 2 922 st 4 %
Gotland
81 % 596 st 587 st 473 st 2 %
Gävleborg
71 % 3 731 st 3 572 st 2 550 st 4 %
Halland
96 % 2 634 st 2 546 st 2 436 st 3 %
Jämtland Härjedalen
67 % 2 544 st 2 479 st 1 652 st 3 %
Jönköping
87 % 2 147 st 2 048 st 1 776 st 5 %
Kalmar
80 % 2 372 st 2 331 st 1 869 st 2 %
Kronoberg
66 % 3 028 st 2 734 st 1 795 st 10 %
Norrbotten
67 % 2 631 st 2 531 st 1 698 st 4 %
Skåne
72 % 15 145 st 15 145 st 10 955 st 0 %
Stockholm
86 % 16 183 st 13 930 st 11 914 st 14 %
Sörmland
76 % 3 346 st 3 292 st 2 514 st 2 %
Uppsala
83 % 4 386 st 3 884 st 3 213 st 11 %
Värmland
61 % 5 033 st 4 970 st 3 017 st 1 %
Västerbotten
60 % 7 096 st 6 883 st 4 131 st 3 %
Västernorrland
57 % 3 897 st 3 752 st 2 125 st 4 %
Västmanland
72 % 3 436 st 3 284 st 2 373 st 4 %
Västra Götaland
67 % 23 953 st 23 136 st 15 560 st 3 %
Örebro
64 % 5 339 st 5 177 st 3 308 st 3 %
Östergötland
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %