Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

December 2017

  • 74%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017
Alla landsting 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68% 62% 65% 72% 75% 74%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 40 466 st (31,8%)
  • 31-60 dagar 33 970 st (26,7%)
  • 61-90 dagar 19 596 st (15,4%)
  • Längre än 90 dagar 33 402 st (26,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
127 434
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
74 % 132 445 st 127 434 st 94 032 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
64 % 16 754 st 16 410 st 10 422 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
72 % 33 400 st 31 978 st 23 087 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
86 % 17 922 st 15 819 st 13 655 st 12 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
87 % 12 380 st 12 188 st 10 568 st 2 %
Västra sjukvårdsregionen
66 % 26 998 st 26 329 st 17 383 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
77 % 24 991 st 24 710 st 18 917 st 1 %
Blekinge
89 % 1 953 st 1 930 st 1 725 st 1 %
Dalarna
67 % 5 136 st 4 862 st 3 261 st 5 %
Gotland
92 % 797 st 777 st 718 st 3 %
Gävleborg
67 % 4 483 st 4 276 st 2 847 st 5 %
Halland
95 % 2 986 st 2 880 st 2 745 st 4 %
Jämtland Härjedalen
64 % 3 027 st 2 965 st 1 912 st 2 %
Jönköping
90 % 3 776 st 3 660 st 3 303 st 3 %
Kalmar
85 % 3 136 st 3 060 st 2 601 st 2 %
Kronoberg
71 % 2 989 st 2 837 st 2 015 st 5 %
Norrbotten
73 % 2 680 st 2 614 st 1 915 st 2 %
Skåne
73 % 17 063 st 17 063 st 12 432 st 0 %
Stockholm
86 % 17 125 st 15 042 st 12 937 st 12 %
Sörmland
77 % 4 050 st 3 974 st 3 053 st 2 %
Uppsala
82 % 4 901 st 4 463 st 3 668 st 9 %
Värmland
69 % 5 349 st 5 280 st 3 645 st 1 %
Västerbotten
60 % 7 016 st 6 900 st 4 148 st 2 %
Västernorrland
62 % 4 031 st 3 931 st 2 447 st 2 %
Västmanland
73 % 3 491 st 3 397 st 2 479 st 3 %
Västra Götaland
66 % 26 998 st 26 329 st 17 383 st 2 %
Örebro
72 % 5 990 st 5 726 st 4 134 st 4 %
Östergötland
85 % 5 468 st 5 468 st 4 664 st 0 %