Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Oktober 2017

  • 72%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 72%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017
Alla landsting 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68% 62% 65% 72%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 50 100 st (38,9%)
  • 31-60 dagar 29 290 st (22,7%)
  • 61-90 dagar 13 467 st (10,4%)
  • Längre än 90 dagar 36 096 st (28%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
128 953
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
72 % 134 829 st 128 953 st 92 857 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
60 % 16 555 st 16 100 st 9 636 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
70 % 33 186 st 31 716 st 22 118 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
85 % 20 421 st 17 963 st 15 321 st 12 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 12 061 st 11 880 st 10 174 st 2 %
Västra sjukvårdsregionen
63 % 27 943 st 27 020 st 17 133 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
76 % 24 663 st 24 274 st 18 475 st 2 %
Blekinge
88 % 1 880 st 1 847 st 1 627 st 2 %
Dalarna
66 % 4 919 st 4 667 st 3 070 st 5 %
Gotland
91 % 2 127 st 2 079 st 1 896 st 2 %
Gävleborg
68 % 4 453 st 4 278 st 2 921 st 4 %
Halland
94 % 3 081 st 2 974 st 2 805 st 3 %
Jämtland Härjedalen
64 % 2 756 st 2 682 st 1 718 st 3 %
Jönköping
90 % 3 746 st 3 629 st 3 258 st 3 %
Kalmar
84 % 3 221 st 3 157 st 2 664 st 2 %
Kronoberg
68 % 3 056 st 2 807 st 1 918 st 8 %
Norrbotten
71 % 2 629 st 2 562 st 1 822 st 3 %
Skåne
73 % 16 646 st 16 646 st 12 125 st 0 %
Stockholm
85 % 18 294 st 15 884 st 13 425 st 13 %
Sörmland
73 % 4 075 st 3 974 st 2 919 st 2 %
Uppsala
79 % 4 663 st 4 172 st 3 291 st 11 %
Värmland
65 % 5 248 st 5 178 st 3 356 st 1 %
Västerbotten
55 % 7 349 st 7 143 st 3 911 st 3 %
Västernorrland
59 % 3 821 st 3 713 st 2 185 st 3 %
Västmanland
73 % 3 827 st 3 692 st 2 706 st 4 %
Västra Götaland
63 % 27 943 st 27 020 st 17 133 st 3 %
Örebro
67 % 6 001 st 5 755 st 3 855 st 4 %
Östergötland
83 % 5 094 st 5 094 st 4 252 st 0 %