Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

April 2018

  • 74%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018
Alla landsting 75% 72% 68% 62% 65% 72% 75% 74% 72% 72% 73% 74%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 42 517 st (35%)
  • 31-60 dagar 28 940 st (23,8%)
  • 61-90 dagar 17 845 st (14,7%)
  • Längre än 90 dagar 32 168 st (26,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
121 470
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
74 % 126 025 st 121 470 st 89 302 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
61 % 16 785 st 16 435 st 10 039 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 32 300 st 30 918 st 21 905 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
89 % 16 055 st 14 250 st 12 621 st 11 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 11 528 st 11 371 st 9 739 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
69 % 25 451 st 24 844 st 17 062 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
76 % 23 906 st 23 652 st 17 936 st 1 %
Blekinge
91 % 1 820 st 1 803 st 1 642 st 1 %
Dalarna
65 % 4 955 st 4 716 st 3 061 st 5 %
Gotland
92 % 774 st 748 st 685 st 3 %
Gävleborg
64 % 4 099 st 3 891 st 2 475 st 5 %
Halland
93 % 2 807 st 2 723 st 2 539 st 3 %
Jämtland Härjedalen
52 % 2 901 st 2 847 st 1 493 st 2 %
Jönköping
90 % 3 743 st 3 653 st 3 273 st 2 %
Kalmar
81 % 2 861 st 2 794 st 2 272 st 2 %
Kronoberg
68 % 2 813 st 2 663 st 1 810 st 5 %
Norrbotten
74 % 2 574 st 2 510 st 1 858 st 2 %
Skåne
73 % 16 466 st 16 463 st 11 945 st 0 %
Stockholm
88 % 15 281 st 13 502 st 11 936 st 12 %
Sörmland
73 % 4 314 st 4 242 st 3 112 st 2 %
Uppsala
83 % 4 584 st 4 121 st 3 422 st 10 %
Värmland
68 % 5 562 st 5 509 st 3 727 st 1 %
Västerbotten
60 % 7 265 st 7 148 st 4 283 st 2 %
Västernorrland
61 % 4 045 st 3 930 st 2 405 st 3 %
Västmanland
74 % 3 328 st 3 234 st 2 396 st 3 %
Västra Götaland
69 % 25 451 st 24 844 st 17 062 st 2 %
Örebro
71 % 5 458 st 5 205 st 3 712 st 5 %
Östergötland
85 % 4 924 st 4 924 st 4 194 st 0 %