Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Viktigt meddelande

Västra Götalandsregionens väntetidsdata för operation/åtgärd är för perioden april-oktober 2018 inte helt korrekta. På grund av byte av operationsplaneringssystem har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunnat redovisa väntetider till operation/åtgärd under perioden, och därför har siffror från mars 2018 använts för sjukhuset för april, maj, juni, juli, augusti september och oktober.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets andel av Västra Götalandsregionens totala antal väntande till operation/åtgärd har mellan april 2017 och mars 2018 varierat mellan 39% och 48%.

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Oktober 2018

  • 71%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018
Alla landsting 75% 74% 72% 72% 73% 74% 73% 70% 65% 60% 64% 71%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 51 375 st (38,8%)
  • 31-60 dagar 27 958 st (21,1%)
  • 61-90 dagar 14 295 st (10,8%)
  • Längre än 90 dagar 38 797 st (29,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
132 425
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
71 % 138 509 st 132 425 st 93 628 st 4 %
Blekinge
88 % 2 313 st 2 287 st 2 015 st 1 %
Dalarna
62 % 5 496 st 5 242 st 3 245 st 5 %
Gotland
83 % 1 072 st 1 038 st 866 st 3 %
Gävleborg
65 % 4 675 st 4 405 st 2 858 st 6 %
Halland
93 % 3 124 st 3 038 st 2 825 st 3 %
Jämtland Härjedalen
52 % 3 062 st 2 992 st 1 557 st 2 %
Jönköping
86 % 4 098 st 3 983 st 3 421 st 3 %
Kalmar
84 % 3 432 st 3 343 st 2 808 st 3 %
Kronoberg
69 % 3 130 st 2 932 st 2 018 st 6 %
Norrbotten
63 % 3 528 st 3 435 st 2 180 st 3 %
Skåne
68 % 18 629 st 18 629 st 12 747 st 0 %
Stockholm
86 % 17 591 st 15 253 st 13 102 st 13 %
Sörmland
60 % 4 819 st 4 517 st 2 717 st 6 %
Uppsala
79 % 4 887 st 4 270 st 3 387 st 13 %
Värmland
62 % 6 189 st 6 092 st 3 761 st 2 %
Västerbotten
57 % 6 549 st 6 424 st 3 686 st 2 %
Västernorrland
58 % 4 294 st 4 107 st 2 368 st 4 %
Västmanland
65 % 3 458 st 3 303 st 2 161 st 4 %
Västra Götaland
67 % 26 306 st 25 708 st 17 218 st 2 %
Örebro
70 % 6 422 st 5 992 st 4 198 st 7 %
Östergötland
83 % 5 435 st 5 435 st 4 490 st 0 %