Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Maj 2017

  • 75%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Alla landsting 76% 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 43 722 st (39,4%)
  • 31-60 dagar 23 065 st (20,8%)
  • 61-90 dagar 16 248 st (14,6%)
  • Längre än 90 dagar 27 895 st (25,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
110 930
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
75 % 115 688 st 110 930 st 83 035 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
65 % 14 164 st 13 781 st 8 934 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
73 % 29 007 st 27 910 st 20 262 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
87 % 16 654 st 14 559 st 12 604 st 13 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
88 % 8 544 st 8 461 st 7 477 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
68 % 24 361 st 23 603 st 16 094 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 22 958 st 22 616 st 17 664 st 1 %
Blekinge
86 % 1 825 st 1 805 st 1 554 st 1 %
Dalarna
67 % 4 815 st 4 641 st 3 109 st 4 %
Gotland
87 % 560 st 548 st 477 st 2 %
Gävleborg
78 % 3 555 st 3 420 st 2 652 st 4 %
Halland
96 % 2 594 st 2 525 st 2 416 st 3 %
Jämtland Härjedalen
69 % 2 416 st 2 373 st 1 644 st 2 %
Jönköping
90 % 2 014 st 1 971 st 1 768 st 2 %
Kalmar
84 % 2 205 st 2 165 st 1 820 st 2 %
Kronoberg
71 % 3 213 st 2 960 st 2 109 st 8 %
Norrbotten
71 % 1 217 st 1 185 st 844 st 3 %
Skåne
76 % 15 326 st 15 326 st 11 585 st 0 %
Stockholm
87 % 16 094 st 14 011 st 12 127 st 13 %
Sörmland
79 % 3 083 st 3 036 st 2 399 st 2 %
Uppsala
83 % 4 194 st 3 801 st 3 156 st 9 %
Värmland
65 % 4 814 st 4 750 st 3 066 st 1 %
Västerbotten
64 % 6 826 st 6 640 st 4 220 st 3 %
Västernorrland
62 % 3 705 st 3 583 st 2 226 st 3 %
Västmanland
76 % 3 344 st 3 198 st 2 442 st 4 %
Västra Götaland
68 % 24 361 st 23 603 st 16 094 st 3 %
Örebro
68 % 5 202 st 5 064 st 3 438 st 3 %
Östergötland
90 % 4 325 st 4 325 st 3 889 st 0 %