Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Juni 2018

  • 70%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 70%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018
Alla landsting 68% 62% 65% 72% 75% 74% 72% 72% 73% 74% 73% 70%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 39 158 st (32,6%)
  • 31-60 dagar 28 248 st (23,5%)
  • 61-90 dagar 16 688 st (13,9%)
  • Längre än 90 dagar 36 057 st (30%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
120 151
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
70 % 125 305 st 120 151 st 84 094 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
58 % 17 723 st 17 330 st 10 070 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
66 % 32 265 st 30 704 st 20 196 st 5 %
Stockholms sjukvårdsregion
86 % 16 418 st 14 377 st 12 364 st 12 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
84 % 10 546 st 10 357 st 8 720 st 2 %
Västra sjukvårdsregionen
66 % 24 878 st 24 196 st 16 001 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
72 % 23 475 st 23 187 st 16 743 st 1 %
Blekinge
89 % 1 858 st 1 834 st 1 629 st 1 %
Dalarna
49 % 3 935 st 3 750 st 1 846 st 5 %
Gotland
91 % 785 st 761 st 690 st 3 %
Gävleborg
61 % 4 233 st 4 008 st 2 454 st 5 %
Halland
94 % 2 654 st 2 565 st 2 399 st 3 %
Jämtland Härjedalen
53 % 3 172 st 3 127 st 1 655 st 1 %
Jönköping
86 % 3 309 st 3 193 st 2 757 st 4 %
Kalmar
81 % 2 662 st 2 589 st 2 089 st 3 %
Kronoberg
63 % 2 834 st 2 659 st 1 662 st 6 %
Norrbotten
71 % 3 195 st 3 129 st 2 221 st 2 %
Skåne
69 % 16 129 st 16 129 st 11 053 st 0 %
Stockholm
86 % 15 633 st 13 616 st 11 674 st 13 %
Sörmland
66 % 4 629 st 4 559 st 2 996 st 2 %
Uppsala
82 % 4 526 st 3 933 st 3 218 st 13 %
Värmland
60 % 5 557 st 5 475 st 3 286 st 1 %
Västerbotten
56 % 6 940 st 6 804 st 3 781 st 2 %
Västernorrland
57 % 4 416 st 4 270 st 2 413 st 3 %
Västmanland
74 % 3 744 st 3 632 st 2 678 st 3 %
Västra Götaland
66 % 24 878 st 24 196 st 16 001 st 3 %
Örebro
70 % 5 641 st 5 347 st 3 718 st 5 %
Östergötland
85 % 4 575 st 4 575 st 3 874 st 0 %