Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Juli 2017

  • 68%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 68%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017
Alla landsting 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 28 435 st (23,7%)
  • 31-60 dagar 30 274 st (25,2%)
  • 61-90 dagar 22 805 st (19%)
  • Längre än 90 dagar 38 538 st (32,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
120 052
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
68 % 126 649 st 120 052 st 81 514 st 5 %
Norra sjukvårdsregionen
57 % 15 867 st 15 312 st 8 676 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
63 % 32 751 st 31 176 st 19 589 st 5 %
Stockholms sjukvårdsregion
82 % 18 247 st 15 402 st 12 563 st 16 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
81 % 10 081 st 9 883 st 7 993 st 2 %
Västra sjukvårdsregionen
65 % 25 012 st 24 098 st 15 646 st 4 %
Södra sjukvårdsregionen
70 % 24 691 st 24 181 st 17 047 st 2 %
Blekinge
80 % 2 113 st 2 073 st 1 649 st 2 %
Dalarna
55 % 5 168 st 4 914 st 2 726 st 5 %
Gotland
83 % 699 st 687 st 567 st 2 %
Gävleborg
65 % 4 282 st 4 092 st 2 672 st 4 %
Halland
92 % 2 983 st 2 840 st 2 609 st 5 %
Jämtland Härjedalen
60 % 2 766 st 2 699 st 1 627 st 2 %
Jönköping
83 % 2 633 st 2 490 st 2 058 st 5 %
Kalmar
77 % 2 728 st 2 673 st 2 055 st 2 %
Kronoberg
62 % 3 308 st 2 981 st 1 835 st 10 %
Norrbotten
61 % 2 828 st 2 723 st 1 666 st 4 %
Skåne
67 % 16 287 st 16 287 st 10 954 st 0 %
Stockholm
82 % 17 548 st 14 715 st 11 996 st 16 %
Sörmland
71 % 3 888 st 3 798 st 2 688 st 2 %
Uppsala
77 % 4 775 st 4 201 st 3 252 st 12 %
Värmland
55 % 5 397 st 5 298 st 2 918 st 2 %
Västerbotten
56 % 6 046 st 5 799 st 3 227 st 4 %
Västernorrland
53 % 4 227 st 4 091 st 2 156 st 3 %
Västmanland
65 % 3 700 st 3 511 st 2 284 st 5 %
Västra Götaland
65 % 25 012 st 24 098 st 15 646 st 4 %
Örebro
57 % 5 541 st 5 362 st 3 049 st 3 %
Östergötland
82 % 4 720 st 4 720 st 3 880 st 0 %