Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Viktigt meddelande

Västra Götalandsregionens väntetidsdata för operation/åtgärd är för perioden april-augusti 2018 inte helt korrekta. På grund av byte av operationsplaneringssystem har Sahlgrenska Universitetssjukhuset inte kunnat redovisa väntetider till operation/åtgärd under perioden, och därför har siffror från mars 2018 använts för sjukhuset för april, maj, juni, juli och augusti.

Sahlgrenska Universitetssjukhusets andel av Västra Götalandsregionens totala antal väntande till operation/åtgärd har mellan april 2017 och mars 2018 varierat mellan 39% och 48%.

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Augusti 2018

  • 60%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 60%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018
Alla landsting 65% 72% 75% 74% 72% 72% 73% 74% 73% 70% 65% 60%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 40 110 st (30%)
  • 31-60 dagar 20 464 st (15,3%)
  • 61-90 dagar 20 286 st (15,2%)
  • Längre än 90 dagar 52 929 st (39,6%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
133 789
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
6%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
60 % 141 798 st 133 789 st 80 860 st 6 %
Blekinge
74 % 2 322 st 2 281 st 1 699 st 2 %
Dalarna
49 % 5 306 st 4 945 st 2 437 st 7 %
Gotland
79 % 1 104 st 1 060 st 840 st 4 %
Gävleborg
55 % 4 958 st 4 578 st 2 518 st 8 %
Halland
88 % 3 409 st 3 232 st 2 839 st 5 %
Jämtland Härjedalen
40 % 3 287 st 3 228 st 1 283 st 2 %
Jönköping
77 % 4 350 st 4 089 st 3 166 st 6 %
Kalmar
75 % 3 229 st 3 105 st 2 338 st 4 %
Kronoberg
56 % 3 329 st 3 114 st 1 735 st 6 %
Norrbotten
50 % 3 398 st 3 300 st 1 664 st 3 %
Skåne
60 % 18 673 st 18 672 st 11 186 st 0 %
Stockholm
78 % 18 740 st 15 385 st 12 002 st 18 %
Sörmland
49 % 5 082 st 4 903 st 2 420 st 4 %
Uppsala
71 % 4 982 st 4 194 st 2 990 st 16 %
Värmland
46 % 6 067 st 5 917 st 2 747 st 2 %
Västerbotten
41 % 7 090 st 6 947 st 2 878 st 2 %
Västernorrland
43 % 4 817 st 4 631 st 2 005 st 4 %
Västmanland
53 % 3 943 st 3 767 st 2 009 st 4 %
Västra Götaland
60 % 26 253 st 25 461 st 15 266 st 3 %
Örebro
51 % 6 236 st 5 757 st 2 911 st 8 %
Östergötland
75 % 5 223 st 5 223 st 3 927 st 0 %