Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

September 2017

  • 67%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 67%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017
Alla landsting 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68% 62% 67%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 55 596 st (39,2%)
  • 31-60 dagar 26 233 st (18,5%)
  • 61-90 dagar 12 508 st (8,8%)
  • Längre än 90 dagar 47 348 st (33,4%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
141 685
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
67 % 148 824 st 141 685 st 94 337 st 5 %
Norra sjukvårdsregionen
51 % 16 647 st 16 110 st 8 145 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
61 % 33 458 st 31 754 st 19 403 st 5 %
Stockholms sjukvårdsregion
79 % 18 757 st 15 637 st 12 384 st 17 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 27 943 st 27 719 st 22 168 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
59 % 27 148 st 26 166 st 15 389 st 4 %
Södra sjukvårdsregionen
69 % 24 871 st 24 299 st 16 848 st 2 %
Blekinge
79 % 1 824 st 1 787 st 1 404 st 2 %
Dalarna
56 % 4 974 st 4 691 st 2 632 st 6 %
Gotland
88 % 751 st 733 st 642 st 2 %
Gävleborg
63 % 4 481 st 4 263 st 2 671 st 5 %
Halland
91 % 3 457 st 3 287 st 2 996 st 5 %
Jämtland Härjedalen
55 % 2 749 st 2 675 st 1 466 st 3 %
Jönköping
85 % 3 679 st 3 526 st 3 007 st 4 %
Kalmar
81 % 3 256 st 3 185 st 2 573 st 2 %
Kronoberg
57 % 3 335 st 2 970 st 1 698 st 11 %
Norrbotten
60 % 2 683 st 2 611 st 1 574 st 3 %
Skåne
66 % 16 255 st 16 255 st 10 750 st 0 %
Stockholm
79 % 18 006 st 14 904 st 11 742 st 17 %
Sörmland
65 % 4 008 st 3 885 st 2 530 st 3 %
Uppsala
72 % 4 881 st 4 307 st 3 099 st 12 %
Värmland
54 % 5 334 st 5 237 st 2 843 st 2 %
Västerbotten
45 % 7 178 st 6 922 st 3 105 st 4 %
Västernorrland
51 % 4 037 st 3 902 st 2 000 st 3 %
Västmanland
65 % 3 649 st 3 469 st 2 259 st 5 %
Västra Götaland
59 % 27 148 st 26 166 st 15 389 st 4 %
Örebro
57 % 6 131 st 5 902 st 3 369 st 4 %
Östergötland
79 % 21 008 st 21 008 st 16 588 st 0 %