Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

November 2017

  • 75%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017
Alla landsting 76% 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68% 62% 65% 72% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 49 616 st (39,2%)
  • 31-60 dagar 29 079 st (23%)
  • 61-90 dagar 16 583 st (13,1%)
  • Längre än 90 dagar 31 402 st (24,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
126 680
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
75 % 131 735 st 126 680 st 95 278 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
65 % 16 645 st 16 283 st 10 664 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
74 % 32 582 st 31 227 st 23 096 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
88 % 18 272 st 16 211 st 14 221 st 11 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
88 % 11 952 st 11 809 st 10 412 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
66 % 28 084 st 27 216 st 17 984 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
79 % 24 200 st 23 934 st 18 901 st 1 %
Blekinge
92 % 1 803 st 1 774 st 1 636 st 2 %
Dalarna
71 % 4 976 st 4 729 st 3 337 st 5 %
Gotland
93 % 760 st 741 st 692 st 2 %
Gävleborg
71 % 4 401 st 4 237 st 3 027 st 4 %
Halland
96 % 3 046 st 2 977 st 2 858 st 2 %
Jämtland Härjedalen
69 % 2 815 st 2 744 st 1 890 st 3 %
Jönköping
92 % 3 653 st 3 571 st 3 291 st 2 %
Kalmar
88 % 3 111 st 3 050 st 2 680 st 2 %
Kronoberg
73 % 2 991 st 2 823 st 2 061 st 6 %
Norrbotten
75 % 2 773 st 2 702 st 2 038 st 3 %
Skåne
75 % 16 360 st 16 360 st 12 346 st 0 %
Stockholm
87 % 17 512 st 15 470 st 13 529 st 12 %
Sörmland
78 % 4 049 st 3 966 st 3 107 st 2 %
Uppsala
83 % 4 701 st 4 281 st 3 541 st 9 %
Värmland
70 % 5 334 st 5 274 st 3 674 st 1 %
Västerbotten
61 % 7 135 st 7 018 st 4 296 st 2 %
Västernorrland
64 % 3 922 st 3 819 st 2 440 st 3 %
Västmanland
75 % 3 296 st 3 173 st 2 365 st 4 %
Västra Götaland
66 % 28 084 st 27 216 st 17 984 st 3 %
Örebro
73 % 5 825 st 5 567 st 4 045 st 4 %
Östergötland
86 % 5 188 st 5 188 st 4 441 st 0 %