Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2018

  • 73%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018
Alla landsting 76% 75% 72% 68% 62% 65% 72% 75% 74% 72% 72% 73%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 44 708 st (36%)
  • 31-60 dagar 29 903 st (24,1%)
  • 61-90 dagar 16 284 st (13,1%)
  • Längre än 90 dagar 33 246 st (26,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Alla landsting:
124 141
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
73 % 128 810 st 124 141 st 90 895 st 4 %
Norra sjukvårdsregionen
60 % 17 180 st 16 831 st 10 086 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 32 880 st 31 523 st 22 454 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
87 % 16 428 st 14 509 st 12 621 st 12 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 12 018 st 11 842 st 10 206 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
68 % 25 711 st 25 122 st 17 094 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
76 % 24 593 st 24 314 st 18 434 st 1 %
Blekinge
91 % 1 857 st 1 843 st 1 674 st 1 %
Dalarna
66 % 5 038 st 4 794 st 3 169 st 5 %
Gotland
90 % 761 st 735 st 664 st 3 %
Gävleborg
65 % 4 201 st 4 002 st 2 594 st 5 %
Halland
93 % 3 131 st 3 026 st 2 810 st 3 %
Jämtland Härjedalen
52 % 3 040 st 2 990 st 1 555 st 2 %
Jönköping
89 % 3 785 st 3 677 st 3 285 st 3 %
Kalmar
82 % 3 080 st 3 012 st 2 477 st 2 %
Kronoberg
68 % 2 914 st 2 754 st 1 879 st 5 %
Norrbotten
73 % 2 682 st 2 606 st 1 912 st 3 %
Skåne
72 % 16 691 st 16 691 st 12 071 st 0 %
Stockholm
87 % 15 667 st 13 774 st 11 957 st 12 %
Sörmland
75 % 4 359 st 4 266 st 3 218 st 2 %
Uppsala
83 % 4 536 st 4 110 st 3 402 st 9 %
Värmland
67 % 5 439 st 5 374 st 3 627 st 1 %
Västerbotten
58 % 7 534 st 7 417 st 4 279 st 2 %
Västernorrland
61 % 3 924 st 3 818 st 2 340 st 3 %
Västmanland
73 % 3 543 st 3 464 st 2 513 st 2 %
Västra Götaland
68 % 25 711 st 25 122 st 17 094 st 2 %
Örebro
71 % 5 764 st 5 513 st 3 931 st 4 %
Östergötland
86 % 5 153 st 5 153 st 4 444 st 0 %