Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

November 2017

  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017
Alla landsting 79% 78% 79% 81% 81% 81% 80% 76% 72% 74% 80% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 131 348 st (45,3%)
  • 31-60 dagar 69 722 st (24,1%)
  • 61-90 dagar 36 044 st (12,4%)
  • Längre än 90 dagar 52 632 st (18,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
290 128
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
82 % 297 631 st 289 746 st 237 114 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
67 % 35 979 st 35 112 st 23 359 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
78 % 68 232 st 65 502 st 51 171 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
95 % 43 387 st 41 306 st 39 299 st 5 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 25 115 st 24 948 st 21 391 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
79 % 56 000 st 54 814 st 43 234 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
86 % 68 918 st 68 064 st 58 660 st 1 %
Blekinge
84 % 5 347 st 5 228 st 4 394 st 2 %
Dalarna
72 % 10 465 st 10 270 st 7 368 st 2 %
Gotland
89 % 2 129 st 2 103 st 1 875 st 1 %
Gävleborg
67 % 12 727 st 12 646 st 8 463 st 1 %
Halland
93 % 6 807 st 6 598 st 6 143 st 3 %
Jämtland Härjedalen
65 % 4 727 st 4 500 st 2 912 st 5 %
Jönköping
85 % 8 359 st 8 313 st 7 066 st 0 %
Kalmar
83 % 7 145 st 7 043 st 5 812 st 1 %
Kronoberg
87 % 5 321 st 4 901 st 4 258 st 8 %
Norrbotten
64 % 10 350 st 10 202 st 6 500 st 1 %
Skåne
85 % 51 443 st 51 337 st 43 865 st 0 %
Stockholm
95 % 41 258 st 39 203 st 37 424 st 4 %
Sörmland
80 % 8 648 st 8 455 st 6 784 st 2 %
Uppsala
83 % 11 145 st 9 769 st 8 138 st 12 %
Värmland
86 % 7 169 st 6 944 st 5 951 st 3 %
Västerbotten
74 % 10 741 st 10 555 st 7 809 st 2 %
Västernorrland
62 % 10 161 st 9 855 st 6 138 st 3 %
Västmanland
87 % 7 045 st 6 899 st 6 003 st 2 %
Västra Götaland
79 % 56 000 st 54 814 st 43 234 st 2 %
Örebro
80 % 11 033 st 10 519 st 8 464 st 5 %
Östergötland
89 % 9 611 st 9 592 st 8 513 st 0 %