Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Mars 2018

  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018
Alla landsting 81% 81% 80% 76% 72% 74% 80% 82% 81% 80% 80% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 123 667 st (45,3%)
  • 31-60 dagar 67 769 st (24,8%)
  • 61-90 dagar 31 539 st (11,6%)
  • Längre än 90 dagar 49 820 st (18,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
273 303
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
82 % 280 614 st 272 795 st 222 975 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
67 % 33 112 st 32 182 st 21 623 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
79 % 62 500 st 60 138 st 47 418 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
94 % 39 739 st 37 735 st 35 513 st 5 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
87 % 23 982 st 23 766 st 20 558 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
81 % 54 607 st 53 334 st 42 935 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
84 % 66 674 st 65 640 st 54 928 st 2 %
Blekinge
80 % 5 299 st 5 230 st 4 164 st 1 %
Dalarna
80 % 9 134 st 8 899 st 7 161 st 3 %
Gotland
93 % 1 911 st 1 870 st 1 736 st 2 %
Gävleborg
65 % 12 145 st 12 055 st 7 843 st 1 %
Halland
90 % 6 584 st 6 337 st 5 717 st 3 %
Jämtland Härjedalen
63 % 4 210 st 4 004 st 2 541 st 5 %
Jönköping
85 % 8 088 st 8 041 st 6 845 st 0 %
Kalmar
84 % 6 362 st 6 232 st 5 240 st 2 %
Kronoberg
84 % 5 765 st 5 193 st 4 368 st 10 %
Norrbotten
63 % 9 583 st 9 411 st 5 885 st 2 %
Skåne
83 % 49 026 st 48 880 st 40 679 st 0 %
Stockholm
94 % 37 828 st 35 865 st 33 777 st 5 %
Sörmland
82 % 7 260 st 7 088 st 5 809 st 2 %
Uppsala
87 % 9 536 st 8 607 st 7 528 st 10 %
Värmland
84 % 6 753 st 6 526 st 5 506 st 3 %
Västerbotten
77 % 9 651 st 9 525 st 7 320 st 1 %
Västernorrland
64 % 9 668 st 9 242 st 5 877 st 4 %
Västmanland
80 % 7 380 st 7 226 st 5 799 st 2 %
Västra Götaland
81 % 54 607 st 53 334 st 42 935 st 2 %
Örebro
80 % 10 292 st 9 737 st 7 772 st 5 %
Östergötland
89 % 9 532 st 9 493 st 8 473 st 0 %