Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Augusti 2018

  • 74%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018
Alla landsting 74% 80% 82% 81% 80% 80% 82% 83% 82% 81% 77% 74%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 116 054 st (39,6%)
  • 31-60 dagar 54 867 st (18,7%)
  • 61-90 dagar 46 463 st (15,9%)
  • Längre än 90 dagar 75 415 st (25,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
292 799
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
74 % 303 049 st 292 799 st 217 384 st 3 %
Blekinge
68 % 5 768 st 5 720 st 3 913 st 1 %
Dalarna
66 % 10 422 st 10 099 st 6 707 st 3 %
Gotland
88 % 1 790 st 1 728 st 1 525 st 3 %
Gävleborg
56 % 12 490 st 12 328 st 6 889 st 1 %
Halland
87 % 6 968 st 6 612 st 5 727 st 5 %
Jämtland Härjedalen
51 % 5 406 st 5 178 st 2 662 st 4 %
Jönköping
79 % 8 424 st 8 363 st 6 617 st 1 %
Kalmar
82 % 6 351 st 6 188 st 5 076 st 3 %
Kronoberg
76 % 6 406 st 5 447 st 4 120 st 15 %
Norrbotten
52 % 10 773 st 10 604 st 5 548 st 2 %
Skåne
75 % 51 906 st 51 828 st 39 116 st 0 %
Stockholm
90 % 45 301 st 42 721 st 38 637 st 6 %
Sörmland
80 % 7 904 st 7 718 st 6 167 st 2 %
Uppsala
74 % 11 076 st 10 092 st 7 456 st 9 %
Värmland
76 % 6 262 st 5 994 st 4 573 st 4 %
Västerbotten
65 % 9 371 st 9 181 st 5 938 st 2 %
Västernorrland
54 % 10 185 st 9 770 st 5 278 st 4 %
Västmanland
74 % 8 262 st 8 002 st 5 903 st 3 %
Västra Götaland
73 % 57 133 st 55 117 st 40 063 st 4 %
Örebro
71 % 10 366 st 9 626 st 6 796 st 7 %
Östergötland
83 % 10 485 st 10 483 st 8 673 st 0 %