Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2018

  • 81%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018
Alla landsting 76% 72% 74% 80% 82% 81% 80% 80% 82% 83% 82% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 114 697 st (42,4%)
  • 31-60 dagar 70 197 st (26%)
  • 61-90 dagar 35 374 st (13,1%)
  • Längre än 90 dagar 50 102 st (18,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
270 370
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 277 184 st 270 370 st 220 268 st 2 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 34 536 st 33 784 st 22 377 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
79 % 54 210 st 52 324 st 41 416 st 3 %
Stockholms sjukvårdsregion
93 % 40 495 st 38 892 st 36 168 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 25 251 st 25 077 st 21 571 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
80 % 53 984 st 52 606 st 42 287 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
83 % 68 708 st 67 687 st 56 449 st 1 %
Blekinge
77 % 5 784 st 5 738 st 4 425 st 1 %
Dalarna
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Gotland
91 % 1 947 st 1 907 st 1 728 st 2 %
Gävleborg
62 % 12 427 st 12 310 st 7 630 st 1 %
Halland
91 % 6 939 st 6 704 st 6 124 st 3 %
Jämtland Härjedalen
63 % 4 844 st 4 669 st 2 948 st 4 %
Jönköping
82 % 8 330 st 8 286 st 6 783 st 1 %
Kalmar
85 % 6 524 st 6 398 st 5 470 st 2 %
Kronoberg
83 % 5 992 st 5 319 st 4 440 st 11 %
Norrbotten
63 % 10 154 st 10 019 st 6 268 st 1 %
Skåne
83 % 49 993 st 49 926 st 41 460 st 0 %
Stockholm
93 % 38 548 st 36 985 st 34 440 st 4 %
Sörmland
87 % 7 280 st 7 164 st 6 200 st 2 %
Uppsala
85 % 10 342 st 9 602 st 8 182 st 7 %
Värmland
87 % 6 382 st 6 207 st 5 413 st 3 %
Västerbotten
76 % 9 000 st 8 874 st 6 736 st 1 %
Västernorrland
63 % 10 538 st 10 222 st 6 425 st 3 %
Västmanland
84 % 7 707 st 7 551 st 6 342 st 2 %
Västra Götaland
80 % 53 984 st 52 606 st 42 287 st 3 %
Örebro
81 % 10 072 st 9 490 st 7 649 st 6 %
Östergötland
90 % 10 397 st 10 393 st 9 318 st 0 %