Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

September 2017

  • 75%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 75%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017
Alla landsting 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 80% 76% 72% 75%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 147 332 st (43,4%)
  • 31-60 dagar 72 225 st (21,3%)
  • 61-90 dagar 35 194 st (10,4%)
  • Längre än 90 dagar 84 440 st (24,9%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
339 191
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
75 % 349 019 st 339 191 st 254 751 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
55 % 39 110 st 38 150 st 20 936 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
69 % 71 984 st 68 639 st 47 580 st 5 %
Stockholms sjukvårdsregion
92 % 45 439 st 42 969 st 39 574 st 5 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 59 568 st 59 327 st 49 041 st 0 %
Västra sjukvårdsregionen
70 % 63 279 st 61 488 st 43 266 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
79 % 69 639 st 68 618 st 54 354 st 1 %
Blekinge
75 % 5 603 st 5 501 st 4 122 st 2 %
Dalarna
62 % 11 545 st 11 310 st 7 048 st 2 %
Gotland
80 % 2 195 st 2 150 st 1 718 st 2 %
Gävleborg
63 % 12 279 st 12 144 st 7 643 st 1 %
Halland
87 % 6 787 st 6 500 st 5 693 st 4 %
Jämtland Härjedalen
51 % 5 509 st 5 259 st 2 678 st 5 %
Jönköping
80 % 8 317 st 8 240 st 6 622 st 1 %
Kalmar
75 % 7 775 st 7 631 st 5 711 st 2 %
Kronoberg
82 % 5 370 st 4 836 st 3 960 st 10 %
Norrbotten
53 % 10 436 st 10 275 st 5 420 st 2 %
Skåne
78 % 51 879 st 51 781 st 40 579 st 0 %
Stockholm
92 % 43 244 st 40 819 st 37 856 st 6 %
Sörmland
72 % 9 661 st 9 393 st 6 793 st 3 %
Uppsala
72 % 12 106 st 10 506 st 7 583 st 13 %
Värmland
75 % 6 851 st 6 606 st 4 945 st 4 %
Västerbotten
58 % 12 305 st 12 094 st 6 997 st 2 %
Västernorrland
55 % 10 860 st 10 522 st 5 841 st 3 %
Västmanland
76 % 7 985 st 7 745 st 5 894 st 3 %
Västra Götaland
70 % 63 279 st 61 488 st 43 266 st 3 %
Örebro
70 % 11 557 st 10 935 st 7 674 st 5 %
Östergötland
84 % 43 476 st 43 456 st 36 708 st 0 %