Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Maj 2017

  • 81%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017
Alla landsting 81% 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 128 238 st (44,6%)
  • 31-60 dagar 63 480 st (22,1%)
  • 61-90 dagar 42 236 st (14,7%)
  • Längre än 90 dagar 53 602 st (18,6%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
287 556
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
81 % 294 061 st 287 556 st 233 954 st 2 %
Norra sjukvårdsregionen
67 % 34 973 st 34 288 st 23 076 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
79 % 66 198 st 63 638 st 50 023 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
93 % 40 217 st 38 719 st 36 097 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 26 129 st 25 991 st 22 320 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
76 % 61 624 st 60 556 st 46 184 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
87 % 64 920 st 64 364 st 56 254 st 1 %
Blekinge
85 % 4 796 st 4 769 st 4 042 st 1 %
Dalarna
73 % 10 575 st 10 348 st 7 612 st 2 %
Gotland
84 % 2 377 st 2 348 st 1 968 st 1 %
Gävleborg
70 % 11 848 st 11 752 st 8 283 st 1 %
Halland
94 % 5 967 st 5 793 st 5 456 st 3 %
Jämtland Härjedalen
66 % 4 689 st 4 492 st 2 948 st 4 %
Jönköping
90 % 7 682 st 7 650 st 6 916 st 0 %
Kalmar
80 % 7 969 st 7 866 st 6 282 st 1 %
Kronoberg
85 % 5 099 st 4 797 st 4 084 st 6 %
Norrbotten
65 % 10 095 st 9 959 st 6 465 st 1 %
Skåne
87 % 49 058 st 49 005 st 42 672 st 0 %
Stockholm
94 % 37 840 st 36 371 st 34 129 st 4 %
Sörmland
75 % 9 413 st 9 218 st 6 929 st 2 %
Uppsala
81 % 11 565 st 10 230 st 8 338 st 12 %
Värmland
89 % 5 667 st 5 551 st 4 968 st 2 %
Västerbotten
72 % 10 969 st 10 799 st 7 791 st 2 %
Västernorrland
65 % 9 220 st 9 038 st 5 872 st 2 %
Västmanland
87 % 7 099 st 6 976 st 6 056 st 2 %
Västra Götaland
76 % 61 624 st 60 556 st 46 184 st 2 %
Örebro
82 % 10 031 st 9 563 st 7 837 st 5 %
Östergötland
87 % 10 478 st 10 475 st 9 122 st 0 %