Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juli 2017

  • 76%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 76%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017
Alla landsting 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 80% 76%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 88 506 st (29,1%)
  • 31-60 dagar 86 322 st (28,4%)
  • 61-90 dagar 56 953 st (18,8%)
  • Längre än 90 dagar 71 922 st (23,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
303 703
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
76 % 312 680 st 303 703 st 231 781 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
59 % 39 888 st 39 059 st 22 960 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
72 % 70 239 st 67 035 st 48 576 st 5 %
Stockholms sjukvårdsregion
92 % 39 910 st 37 808 st 34 820 st 5 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 26 062 st 25 818 st 21 393 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
72 % 65 851 st 64 200 st 46 461 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
83 % 70 730 st 69 783 st 57 571 st 1 %
Blekinge
78 % 5 508 st 5 400 st 4 197 st 2 %
Dalarna
66 % 11 668 st 11 445 st 7 553 st 2 %
Gotland
78 % 2 273 st 2 239 st 1 736 st 1 %
Gävleborg
64 % 11 851 st 11 721 st 7 448 st 1 %
Halland
91 % 6 211 st 5 978 st 5 446 st 4 %
Jämtland Härjedalen
57 % 5 424 st 5 229 st 2 984 st 4 %
Jönköping
85 % 8 017 st 7 928 st 6 746 st 1 %
Kalmar
75 % 7 778 st 7 631 st 5 745 st 2 %
Kronoberg
85 % 5 492 st 5 007 st 4 252 st 9 %
Norrbotten
56 % 10 698 st 10 529 st 5 894 st 2 %
Skåne
82 % 53 519 st 53 398 st 43 676 st 0 %
Stockholm
93 % 37 637 st 35 569 st 33 084 st 5 %
Sörmland
75 % 9 739 st 9 463 st 7 073 st 3 %
Uppsala
77 % 12 323 st 10 840 st 8 324 st 12 %
Värmland
81 % 5 509 st 5 283 st 4 309 st 4 %
Västerbotten
63 % 12 099 st 11 879 st 7 530 st 2 %
Västernorrland
57 % 11 667 st 11 422 st 6 552 st 2 %
Västmanland
78 % 8 038 st 7 811 st 6 096 st 3 %
Västra Götaland
72 % 65 851 st 64 200 st 46 461 st 3 %
Örebro
74 % 11 111 st 10 472 st 7 773 st 6 %
Östergötland
87 % 10 267 st 10 259 st 8 902 st 0 %