Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

April 2018

  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018
Alla landsting 81% 80% 76% 72% 74% 80% 82% 81% 80% 80% 82% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 123 010 st (44,4%)
  • 31-60 dagar 69 492 st (25,1%)
  • 61-90 dagar 36 080 st (13%)
  • Längre än 90 dagar 48 551 st (17,5%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
277 665
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
2%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
82 % 284 370 st 277 133 st 228 582 st 2 %
Norra sjukvårdsregionen
69 % 33 777 st 32 873 st 22 535 st 3 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
80 % 63 124 st 61 019 st 48 938 st 3 %
Stockholms sjukvårdsregion
94 % 42 831 st 41 038 st 38 520 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
87 % 21 649 st 21 486 st 18 674 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
82 % 52 994 st 51 810 st 42 369 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
84 % 69 995 st 68 907 st 57 546 st 2 %
Blekinge
80 % 5 442 st 5 373 st 4 279 st 1 %
Dalarna
82 % 9 417 st 9 202 st 7 586 st 2 %
Gotland
92 % 2 029 st 1 991 st 1 823 st 2 %
Gävleborg
66 % 12 234 st 12 142 st 7 983 st 1 %
Halland
92 % 6 414 st 6 166 st 5 656 st 3 %
Jämtland Härjedalen
63 % 4 199 st 3 999 st 2 524 st 5 %
Jönköping
85 % 8 363 st 8 328 st 7 077 st 0 %
Kalmar
83 % 3 688 st 3 606 st 2 975 st 2 %
Kronoberg
83 % 5 841 st 5 275 st 4 399 st 10 %
Norrbotten
64 % 9 925 st 9 770 st 6 229 st 2 %
Skåne
83 % 52 298 st 52 093 st 43 212 st 0 %
Stockholm
94 % 40 802 st 39 047 st 36 697 st 4 %
Sörmland
85 % 7 532 st 7 389 st 6 297 st 2 %
Uppsala
88 % 9 329 st 8 560 st 7 525 st 8 %
Värmland
86 % 6 992 st 6 808 st 5 877 st 3 %
Västerbotten
79 % 9 655 st 9 510 st 7 508 st 1 %
Västernorrland
65 % 9 998 st 9 594 st 6 274 st 4 %
Västmanland
80 % 7 472 st 7 288 st 5 866 st 2 %
Västra Götaland
82 % 52 994 st 51 810 st 42 369 st 2 %
Örebro
81 % 10 148 st 9 630 st 7 804 st 5 %
Östergötland
90 % 9 598 st 9 552 st 8 622 st 0 %