Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Oktober 2018

  • 82%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 82%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018 Okt 2018
Alla landsting 82% 81% 80% 80% 82% 83% 82% 81% 77% 74% 76% 82%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 145 957 st (48,7%)
  • 31-60 dagar 66 643 st (22,3%)
  • 61-90 dagar 32 296 st (10,8%)
  • Längre än 90 dagar 54 618 st (18,2%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
299 514
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
82 % 307 261 st 299 514 st 244 896 st 3 %
Blekinge
82 % 5 917 st 5 895 st 4 808 st 0 %
Dalarna
80 % 9 850 st 9 613 st 7 649 st 2 %
Gotland
93 % 2 002 st 1 958 st 1 825 st 2 %
Gävleborg
64 % 12 328 st 12 244 st 7 855 st 1 %
Halland
91 % 7 062 st 6 834 st 6 208 st 3 %
Jämtland Härjedalen
58 % 5 359 st 5 134 st 2 964 st 4 %
Jönköping
85 % 8 205 st 8 158 st 6 967 st 1 %
Kalmar
87 % 6 668 st 6 572 st 5 749 st 1 %
Kronoberg
83 % 6 740 st 5 916 st 4 894 st 12 %
Norrbotten
62 % 10 213 st 10 048 st 6 242 st 2 %
Skåne
83 % 51 232 st 51 158 st 42 540 st 0 %
Stockholm
94 % 51 204 st 49 411 st 46 228 st 4 %
Sörmland
85 % 8 246 st 8 031 st 6 797 st 3 %
Uppsala
79 % 10 893 st 10 169 st 8 075 st 7 %
Värmland
86 % 6 811 st 6 578 st 5 680 st 3 %
Västerbotten
78 % 9 323 st 9 167 st 7 150 st 2 %
Västernorrland
63 % 10 251 st 9 875 st 6 262 st 4 %
Västmanland
82 % 8 584 st 8 245 st 6 779 st 4 %
Västra Götaland
80 % 54 728 st 53 414 st 42 662 st 2 %
Örebro
81 % 10 246 st 9 698 st 7 837 st 5 %
Östergötland
85 % 11 399 st 11 396 st 9 725 st 0 %