Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 79%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 114 873 st (41,1%)
  • 31-60 dagar 72 048 st (25,8%)
  • 61-90 dagar 34 713 st (12,4%)
  • Längre än 90 dagar 58 009 st (20,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
279 643
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
79 % 286 958 st 279 643 st 221 634 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
64 % 35 984 st 35 286 st 22 473 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
76 % 67 400 st 64 636 st 48 999 st 4 %
Stockholms sjukvårdsregion
93 % 37 908 st 36 115 st 33 677 st 5 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 15 905 st 15 715 st 13 054 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
75 % 61 853 st 60 587 st 45 404 st 2 %
Södra sjukvårdsregionen
86 % 67 908 st 67 304 st 58 027 st 1 %
Blekinge
82 % 5 207 st 5 119 st 4 202 st 2 %
Dalarna
71 % 10 937 st 10 729 st 7 625 st 2 %
Gotland
81 % 2 475 st 2 450 st 1 988 st 1 %
Gävleborg
67 % 12 028 st 11 917 st 7 977 st 1 %
Halland
94 % 6 503 st 6 326 st 5 929 st 3 %
Jämtland Härjedalen
61 % 4 991 st 4 805 st 2 938 st 4 %
Jönköping
89 % 7 686 st 7 629 st 6 792 st 1 %
Kalmar
77 % 8 219 st 8 086 st 6 262 st 2 %
Kronoberg
83 % 4 889 st 4 620 st 3 831 st 6 %
Norrbotten
61 % 10 242 st 10 096 st 6 180 st 1 %
Skåne
86 % 51 309 st 51 239 st 44 065 st 0 %
Stockholm
94 % 35 433 st 33 665 st 31 689 st 5 %
Sörmland
75 % 9 298 st 9 070 st 6 773 st 2 %
Uppsala
81 % 11 927 st 10 541 st 8 495 st 12 %
Värmland
83 % 5 456 st 5 320 st 4 422 st 2 %
Västerbotten
69 % 10 900 st 10 711 st 7 339 st 2 %
Västernorrland
62 % 9 851 st 9 674 st 6 016 st 2 %
Västmanland
84 % 7 428 st 7 262 st 6 071 st 2 %
Västra Götaland
75 % 61 853 st 60 587 st 45 404 st 2 %
Örebro
78 % 10 326 st 9 797 st 7 636 st 5 %
Östergötland
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %