Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Alla landsting

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Augusti 2017

  • 72%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • (Alla landsting: 72%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017
Alla landsting 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 80% 76% 72%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 113 842 st (37%)
  • 31-60 dagar 57 318 st (18,6%)
  • 61-90 dagar 51 708 st (16,8%)
  • Längre än 90 dagar 85 161 st (27,6%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Alla landsting:
308 029
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
72 % 318 564 st 308 029 st 222 868 st 3 %
Norra sjukvårdsregionen
53 % 40 440 st 39 486 st 21 074 st 2 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
68 % 71 485 st 68 043 st 46 148 st 5 %
Stockholms sjukvårdsregion
91 % 45 454 st 42 626 st 38 684 st 6 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
79 % 26 038 st 25 762 st 20 427 st 1 %
Västra sjukvårdsregionen
68 % 64 765 st 62 757 st 42 586 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 70 382 st 69 355 st 53 949 st 1 %
Blekinge
74 % 5 553 st 5 520 st 4 063 st 1 %
Dalarna
61 % 11 995 st 11 750 st 7 128 st 2 %
Gotland
75 % 2 163 st 2 120 st 1 599 st 2 %
Gävleborg
61 % 11 804 st 11 672 st 7 140 st 1 %
Halland
88 % 6 743 st 6 432 st 5 678 st 5 %
Jämtland Härjedalen
50 % 5 675 st 5 456 st 2 712 st 4 %
Jönköping
81 % 8 309 st 8 210 st 6 625 st 1 %
Kalmar
72 % 7 603 st 7 434 st 5 340 st 2 %
Kronoberg
82 % 5 120 st 4 530 st 3 718 st 12 %
Norrbotten
51 % 10 819 st 10 646 st 5 458 st 2 %
Skåne
77 % 52 966 st 52 873 st 40 490 st 0 %
Stockholm
91 % 43 291 st 40 506 st 37 085 st 6 %
Sörmland
72 % 9 460 st 9 176 st 6 659 st 3 %
Uppsala
70 % 12 324 st 10 740 st 7 585 st 13 %
Värmland
75 % 6 073 st 5 833 st 4 351 st 4 %
Västerbotten
58 % 13 136 st 12 884 st 7 413 st 2 %
Västernorrland
52 % 10 810 st 10 500 st 5 491 st 3 %
Västmanland
71 % 8 216 st 7 976 st 5 660 st 3 %
Västra Götaland
68 % 64 765 st 62 757 st 42 586 st 3 %
Örebro
70 % 11 613 st 10 896 st 7 625 st 6 %
Östergötland
84 % 10 126 st 10 118 st 8 462 st 0 %