Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som inom 30 dagar fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
62 % 2 792 st 2 133 st 1 323 st 659 st 99 %
Blekinge
77 % 44 st 43 st 33 st 1 st 100 %
Dalarna
31 % 68 st 65 st 20 st 3 st 100 %
Gotland
100 % 11 st 7 st 7 st 4 st 100 %
Gävleborg
51 % 195 st 176 st 90 st 19 st 100 %
Halland
66 % 83 st 62 st 41 st 21 st 100 %
Jämtland Härjedalen
37 % 47 st 46 st 17 st 1 st 100 %
Jönköping
63 % 76 st 54 st 34 st 22 st 100 %
Kalmar
58 % 51 st 36 st 21 st 15 st 100 %
Kronoberg
9 % 57 st 53 st 5 st 4 st 100 %
Norrbotten
42 % 84 st 73 st 31 st 11 st 100 %
Skåne
88 % 359 st 232 st 205 st 127 st 100 %
Stockholm
87 % 793 st 533 st 464 st 260 st 100 %
Sörmland
59 % 101 st 74 st 44 st 27 st 100 %
Uppsala
19 % 71 st 59 st 11 st 12 st 100 %
Värmland
66 % 46 st 29 st 19 st 17 st 100 %
Västerbotten
7 % 63 st 58 st 4 st 5 st 100 %
Västernorrland
23 % 47 st 43 st 10 st 4 st 100 %
Västmanland
40 % 70 st 60 st 24 st 10 st 100 %
Västra Götaland
48 % 340 st 300 st 143 st 40 st 89 %
Örebro
63 % 86 st 54 st 34 st 32 st 100 %
Östergötland
87 % 100 st 76 st 66 st 24 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
62 % 2 319 st 2 130 st 1 313 st 189 st 95 %
Blekinge
77 % 71 st 70 st 54 st 1 st 100 %
Dalarna
74 % 23 st 23 st 17 st 0 st 93 %
Gotland
95 % 22 st 21 st 20 st 1 st 100 %
Gävleborg
24 % 119 st 107 st 26 st 12 st 100 %
Halland
38 % 31 st 24 st 9 st 7 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
29 % 45 st 42 st 12 st 3 st 100 %
Kalmar
24 % 20 st 17 st 4 st 3 st 100 %
Kronoberg
21 % 27 st 24 st 5 st 3 st 100 %
Norrbotten
43 % 8 st 7 st 3 st 1 st 100 %
Skåne
94 % 185 st 185 st 174 st 0 st 80 %
Stockholm
76 % 1 018 st 909 st 689 st 109 st 100 %
Sörmland
0 % 4 st 4 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
41 % 39 st 34 st 14 st 5 st 100 %
Värmland
18 % 52 st 44 st 8 st 8 st 100 %
Västerbotten
40 % 62 st 60 st 24 st 2 st 100 %
Västernorrland
40 % 36 st 35 st 14 st 1 st 100 %
Västmanland
32 % 27 st 25 st 8 st 2 st 100 %
Västra Götaland
46 % 352 st 344 st 158 st 8 st 92 %
Örebro
78 % 55 st 46 st 36 st 9 st 100 %
Östergötland
35 % 123 st 109 st 38 st 14 st 100 %