Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 271 st 251 st 136 st 20 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
93 % 1 084 st 896 st 836 st 188 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 413 st 362 st 300 st 51 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
82 % 543 st 485 st 397 st 58 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 491 st 441 st 258 st 50 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
65 % 391 st 366 st 238 st 25 st 100 %
Blekinge
89 % 40 st 38 st 34 st 2 st 100 %
Dalarna
31 % 73 st 68 st 21 st 5 st 100 %
Gotland
95 % 22 st 21 st 20 st 1 st 100 %
Gävleborg
57 % 88 st 80 st 46 st 8 st 100 %
Halland
57 % 80 st 70 st 40 st 10 st 100 %
Jämtland Härjedalen
92 % 38 st 38 st 35 st 0 st 100 %
Jönköping
86 % 73 st 70 st 60 st 3 st 100 %
Kalmar
100 % 36 st 30 st 30 st 6 st 100 %
Kronoberg
43 % 45 st 40 st 17 st 5 st 100 %
Norrbotten
71 % 89 st 78 st 55 st 11 st 100 %
Skåne
91 % 378 st 337 st 306 st 41 st 100 %
Stockholm
93 % 1 062 st 875 st 816 st 187 st 100 %
Sörmland
77 % 102 st 97 st 75 st 5 st 100 %
Uppsala
14 % 42 st 42 st 6 st 0 st 100 %
Värmland
79 % 58 st 53 st 42 st 5 st 100 %
Västerbotten
21 % 50 st 48 st 10 st 2 st 100 %
Västernorrland
41 % 94 st 87 st 36 st 7 st 100 %
Västmanland
64 % 60 st 55 st 35 st 5 st 100 %
Västra Götaland
65 % 391 st 366 st 238 st 25 st 100 %
Örebro
72 % 68 st 46 st 33 st 22 st 100 %
Östergötland
80 % 304 st 262 st 210 st 42 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 130 st 125 st 82 st 5 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
81 % 1 559 st 1 468 st 1 195 st 91 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
54 % 358 st 318 st 171 st 40 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
84 % 425 st 398 st 334 st 27 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
47 % 316 st 285 st 133 st 31 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
58 % 581 st 568 st 331 st 13 st 100 %
Blekinge
85 % 74 st 73 st 62 st 1 st 100 %
Dalarna
40 % 30 st 30 st 12 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 21 st 21 st 21 st 0 st 100 %
Gävleborg
34 % 101 st 97 st 33 st 4 st 100 %
Halland
68 % 29 st 25 st 17 st 4 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Jönköping
35 % 50 st 48 st 17 st 2 st 100 %
Kalmar
58 % 12 st 12 st 7 st 0 st 100 %
Kronoberg
37 % 42 st 41 st 15 st 1 st 100 %
Norrbotten
62 % 68 st 65 st 40 st 3 st 100 %
Skåne
93 % 280 st 259 st 240 st 21 st 100 %
Stockholm
81 % 1 538 st 1 447 st 1 174 st 91 st 98 %
Sörmland
83 % 14 st 12 st 10 st 2 st 100 %
Uppsala
100 % 11 st 11 st 11 st 0 st 100 %
Värmland
27 % 56 st 49 st 13 st 7 st 100 %
Västerbotten
54 % 39 st 37 st 20 st 2 st 100 %
Västernorrland
96 % 23 st 23 st 22 st 0 st 100 %
Västmanland
29 % 29 st 28 st 8 st 1 st 100 %
Västra Götaland
58 % 581 st 568 st 331 st 13 st 100 %
Örebro
79 % 75 st 58 st 46 st 17 st 100 %
Östergötland
57 % 296 st 258 st 147 st 38 st 100 %