Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som inom 30 dagar fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
75 % 3 580 st 3 152 st 2 353 st 428 st 94 %
Norra sjukvårdsregionen
47 % 253 st 233 st 110 st 20 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
88 % 1 174 st 994 st 875 st 180 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
78 % 352 st 318 st 249 st 34 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
80 % 694 st 592 st 474 st 102 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
63 % 617 st 546 st 343 st 71 st 82 %
Västra sjukvårdsregionen
64 % 490 st 469 st 302 st 21 st 100 %
Blekinge
66 % 50 st 50 st 33 st 0 st 100 %
Dalarna
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Gotland
96 % 30 st 28 st 27 st 2 st 100 %
Gävleborg
72 % 204 st 184 st 133 st 20 st 100 %
Halland
59 % 123 st 96 st 57 st 27 st 100 %
Jämtland Härjedalen
82 % 34 st 33 st 27 st 1 st 100 %
Jönköping
71 % 82 st 79 st 56 st 3 st 100 %
Kalmar
88 % 67 st 59 st 52 st 8 st 100 %
Kronoberg
18 % 51 st 51 st 9 st 0 st 100 %
Norrbotten
53 % 81 st 72 st 38 st 9 st 100 %
Skåne
95 % 470 st 395 st 375 st 75 st 100 %
Stockholm
88 % 1 144 st 966 st 848 st 178 st 100 %
Sörmland
52 % 102 st 92 st 48 st 10 st 100 %
Uppsala
39 % 64 st 62 st 24 st 2 st 100 %
Värmland
87 % 66 st 54 st 47 st 12 st 100 %
Västerbotten
31 % 56 st 54 st 17 st 2 st 100 %
Västernorrland
38 % 82 st 74 st 28 st 8 st 100 %
Västmanland
34 % 74 st 68 st 23 st 6 st 100 %
Västra Götaland
64 % 490 st 469 st 302 st 21 st 100 %
Örebro
79 % 107 st 86 st 68 st 21 st 100 %
Östergötland
78 % 203 st 180 st 141 st 23 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 2 280 st 2 168 st 1 597 st 112 st 84 %
Norra sjukvårdsregionen
67 % 71 st 69 st 46 st 2 st 87 %
Stockholms sjukvårdsregion
86 % 1 174 st 1 111 st 960 st 63 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
54 % 174 st 164 st 89 st 10 st 97 %
Södra sjukvårdsregionen
63 % 162 st 158 st 99 st 4 st 52 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
54 % 306 st 276 st 149 st 30 st 80 %
Västra sjukvårdsregionen
65 % 393 st 390 st 254 st 3 st 100 %
Blekinge
67 % 88 st 88 st 59 st 0 st 100 %
Dalarna
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Gotland
100 % 25 st 25 st 25 st 0 st 100 %
Gävleborg
28 % 106 st 98 st 27 st 8 st 100 %
Halland
79 % 37 st 34 st 27 st 3 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
54 % 24 st 24 st 13 st 0 st 88 %
Kalmar
79 % 15 st 14 st 11 st 1 st 100 %
Kronoberg
36 % 37 st 36 st 13 st 1 st 100 %
Norrbotten
57 % 9 st 7 st 4 st 2 st 100 %
Skåne
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Stockholm
86 % 1 149 st 1 086 st 935 st 63 st 100 %
Sörmland
75 % 12 st 12 st 9 st 0 st 100 %
Uppsala
100 % 18 st 18 st 18 st 0 st 100 %
Värmland
42 % 66 st 57 st 24 st 9 st 100 %
Västerbotten
56 % 36 st 36 st 20 st 0 st 100 %
Västernorrland
85 % 26 st 26 st 22 st 0 st 100 %
Västmanland
38 % 24 st 24 st 9 st 0 st 100 %
Västra Götaland
65 % 393 st 390 st 254 st 3 st 100 %
Örebro
93 % 80 st 67 st 62 st 13 st 100 %
Östergötland
52 % 135 st 126 st 65 st 9 st 100 %