Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
83 % 4 014 st 3 704 st 3 068 st 310 st 99 %
Blekinge
79 % 91 st 91 st 72 st 0 st 100 %
Dalarna
49 % 87 st 73 st 36 st 14 st 100 %
Gotland
100 % 31 st 30 st 30 st 1 st 100 %
Gävleborg
92 % 217 st 202 st 186 st 15 st 100 %
Halland
92 % 136 st 124 st 114 st 12 st 86 %
Jämtland Härjedalen
59 % 73 st 71 st 42 st 2 st 100 %
Jönköping
83 % 107 st 105 st 87 st 2 st 100 %
Kalmar
69 % 80 st 68 st 47 st 12 st 100 %
Kronoberg
54 % 59 st 59 st 32 st 0 st 100 %
Norrbotten
57 % 90 st 86 st 49 st 4 st 100 %
Skåne
97 % 480 st 429 st 418 st 51 st 100 %
Stockholm
97 % 1 308 st 1 185 st 1 144 st 123 st 100 %
Sörmland
86 % 104 st 90 st 77 st 14 st 100 %
Uppsala
35 % 96 st 93 st 33 st 3 st 100 %
Värmland
94 % 54 st 48 st 45 st 6 st 100 %
Västerbotten
34 % 59 st 53 st 18 st 6 st 100 %
Västernorrland
36 % 104 st 97 st 35 st 7 st 100 %
Västmanland
78 % 88 st 82 st 64 st 6 st 100 %
Västra Götaland
68 % 466 st 463 st 314 st 3 st 100 %
Örebro
86 % 93 st 81 st 70 st 12 st 100 %
Östergötland
89 % 191 st 174 st 155 st 17 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
49 % 1 983 st 1 858 st 917 st 125 st 98 %
Blekinge
91 % 34 st 34 st 31 st 0 st 100 %
Dalarna
0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Gotland
83 % 6 st 6 st 5 st 0 st 100 %
Gävleborg
8 % 102 st 93 st 7 st 9 st 100 %
Halland
79 % 21 st 19 st 15 st 2 st 86 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
4 % 24 st 23 st 1 st 1 st 100 %
Kalmar
50 % 14 st 14 st 7 st 0 st 100 %
Kronoberg
13 % 39 st 38 st 5 st 1 st 100 %
Norrbotten
5 % 22 st 22 st 1 st 0 st 100 %
Skåne
83 % 29 st 29 st 24 st 0 st 100 %
Stockholm
80 % 763 st 664 st 529 st 99 st 100 %
Sörmland
0 % 8 st 7 st 0 st 1 st 100 %
Uppsala
57 % 30 st 28 st 16 st 2 st 100 %
Värmland
100 % 10 st 9 st 9 st 1 st 100 %
Västerbotten
23 % 13 st 13 st 3 st 0 st 100 %
Västernorrland
53 % 16 st 15 st 8 st 1 st 100 %
Västmanland
65 % 25 st 23 st 15 st 2 st 100 %
Västra Götaland
25 % 697 st 697 st 173 st 0 st 100 %
Örebro
100 % 48 st 44 st 44 st 4 st 100 %
Östergötland
30 % 81 st 79 st 24 st 2 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
79 % 2 121 st 2 082 st 1 641 st 39 st 98 %
Blekinge
80 % 97 st 97 st 78 st 0 st 100 %
Dalarna
80 % 35 st 35 st 28 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 11 st 11 st 11 st 0 st 100 %
Gävleborg
61 % 67 st 66 st 40 st 1 st 100 %
Halland
87 % 26 st 23 st 20 st 3 st 86 %
Jämtland Härjedalen
100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 50 %
Jönköping
58 % 19 st 19 st 11 st 0 st 100 %
Kalmar
70 % 23 st 20 st 14 st 3 st 100 %
Kronoberg
48 % 53 st 52 st 25 st 1 st 100 %
Norrbotten
80 % 5 st 5 st 4 st 0 st 100 %
Skåne
95 % 254 st 253 st 241 st 1 st 100 %
Stockholm
93 % 792 st 785 st 728 st 7 st 100 %
Sörmland
33 % 4 st 3 st 1 st 1 st 100 %
Uppsala
68 % 42 st 41 st 28 st 1 st 100 %
Värmland
39 % 30 st 28 st 11 st 2 st 100 %
Västerbotten
54 % 55 st 54 st 29 st 1 st 100 %
Västernorrland
63 % 35 st 35 st 22 st 0 st 100 %
Västmanland
64 % 27 st 25 st 16 st 2 st 100 %
Västra Götaland
61 % 436 st 433 st 264 st 3 st 100 %
Örebro
70 % 46 st 40 st 28 st 6 st 100 %
Östergötland
73 % 63 st 56 st 41 st 7 st 100 %