Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
67 % 2 454 st 2 112 st 1 405 st 342 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
53 % 119 st 113 st 60 st 6 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
89 % 679 st 538 st 477 st 141 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
75 % 253 st 204 st 153 st 49 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
74 % 490 st 414 st 307 st 76 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
49 % 520 st 459 st 227 st 61 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
47 % 393 st 384 st 181 st 9 st 100 %
Blekinge
57 % 44 st 44 st 25 st 0 st 100 %
Dalarna
37 % 54 st 49 st 18 st 5 st 100 %
Gotland
94 % 24 st 17 st 16 st 7 st 100 %
Gävleborg
49 % 108 st 105 st 51 st 3 st 100 %
Halland
40 % 60 st 50 st 20 st 10 st 100 %
Jämtland Härjedalen
84 % 34 st 32 st 27 st 2 st 100 %
Jönköping
75 % 65 st 61 st 46 st 4 st 100 %
Kalmar
71 % 33 st 31 st 22 st 2 st 100 %
Kronoberg
33 % 40 st 39 st 13 st 1 st 100 %
Norrbotten
100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Skåne
89 % 346 st 281 st 249 st 65 st 100 %
Stockholm
88 % 655 st 521 st 461 st 134 st 100 %
Sörmland
65 % 93 st 88 st 57 st 5 st 100 %
Uppsala
19 % 48 st 47 st 9 st 1 st 100 %
Värmland
56 % 81 st 68 st 38 st 13 st 100 %
Västerbotten
32 % 48 st 47 st 15 st 1 st 100 %
Västernorrland
43 % 31 st 28 st 12 st 3 st 100 %
Västmanland
47 % 57 st 47 st 22 st 10 st 100 %
Västra Götaland
47 % 393 st 384 st 181 st 9 st 100 %
Örebro
58 % 79 st 55 st 32 st 24 st 100 %
Östergötland
76 % 155 st 112 st 85 st 43 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
80 % 1 520 st 1 444 st 1 159 st 76 st 99 %
Norra sjukvårdsregionen
64 % 25 st 25 st 16 st 0 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
82 % 754 st 707 st 581 st 47 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
56 % 75 st 73 st 41 st 2 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
85 % 266 st 260 st 220 st 6 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
68 % 192 st 171 st 116 st 21 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
89 % 208 st 208 st 185 st 0 st 95 %
Blekinge
64 % 56 st 56 st 36 st 0 st 100 %
Dalarna
23 % 13 st 13 st 3 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 14 st 14 st 14 st 0 st 100 %
Gävleborg
52 % 46 st 44 st 23 st 2 st 100 %
Halland
69 % 18 st 16 st 11 st 2 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Jönköping
62 % 14 st 13 st 8 st 1 st 100 %
Kalmar
0 % 4 st 4 st 0 st 0 st 100 %
Kronoberg
44 % 16 st 16 st 7 st 0 st 100 %
Norrbotten
100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Skåne
97 % 176 st 172 st 166 st 4 st 100 %
Stockholm
82 % 740 st 693 st 567 st 47 st 98 %
Sörmland
92 % 12 st 12 st 11 st 0 st 100 %
Uppsala
100 % 8 st 4 st 4 st 4 st 100 %
Värmland
71 % 38 st 31 st 22 st 7 st 100 %
Västerbotten
47 % 17 st 17 st 8 st 0 st 100 %
Västernorrland
100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Västmanland
67 % 6 st 6 st 4 st 0 st 100 %
Västra Götaland
89 % 208 st 208 st 185 st 0 st 95 %
Örebro
80 % 69 st 61 st 49 st 8 st 100 %
Östergötland
59 % 57 st 56 st 33 st 1 st 100 %