Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som inom 30 dagar fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
82 % 4 066 st 3 683 st 3 035 st 383 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
62 % 308 st 287 st 178 st 21 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
95 % 1 511 st 1 319 st 1 257 st 192 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
85 % 359 st 317 st 268 st 42 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
82 % 715 st 649 st 535 st 66 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
72 % 697 st 643 st 464 st 54 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
71 % 476 st 468 st 333 st 8 st 100 %
Blekinge
82 % 63 st 61 st 50 st 2 st 100 %
Dalarna
29 % 57 st 52 st 15 st 5 st 100 %
Gotland
96 % 75 st 72 st 69 st 3 st 100 %
Gävleborg
76 % 243 st 225 st 171 st 18 st 100 %
Halland
60 % 100 st 88 st 53 st 12 st 100 %
Jämtland Härjedalen
88 % 69 st 69 st 61 st 0 st 100 %
Jönköping
87 % 109 st 101 st 88 st 8 st 100 %
Kalmar
88 % 63 st 56 st 49 st 7 st 100 %
Kronoberg
57 % 43 st 40 st 23 st 3 st 100 %
Norrbotten
77 % 91 st 86 st 66 st 5 st 100 %
Skåne
89 % 509 st 460 st 409 st 49 st 100 %
Stockholm
95 % 1 436 st 1 247 st 1 188 st 189 st 100 %
Sörmland
74 % 109 st 104 st 77 st 5 st 100 %
Uppsala
37 % 66 st 59 st 22 st 7 st 100 %
Värmland
93 % 64 st 58 st 54 st 6 st 100 %
Västerbotten
35 % 62 st 60 st 21 st 2 st 100 %
Västernorrland
42 % 86 st 72 st 30 st 14 st 100 %
Västmanland
84 % 77 st 74 st 62 st 3 st 100 %
Västra Götaland
71 % 476 st 468 st 333 st 8 st 100 %
Örebro
89 % 81 st 71 st 63 st 10 st 100 %
Östergötland
82 % 187 st 160 st 131 st 27 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
75 % 3 453 st 3 288 st 2 482 st 165 st 97 %
Norra sjukvårdsregionen
59 % 148 st 138 st 82 st 10 st 87 %
Stockholms sjukvårdsregion
85 % 1 785 st 1 706 st 1 442 st 79 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
51 % 224 st 209 st 107 st 15 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
81 % 368 st 349 st 282 st 19 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
61 % 363 st 332 st 204 st 31 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
66 % 565 st 554 st 365 st 11 st 91 %
Blekinge
83 % 90 st 88 st 73 st 2 st 100 %
Dalarna
46 % 28 st 28 st 13 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 69 st 69 st 69 st 0 st 100 %
Gävleborg
56 % 165 st 147 st 83 st 18 st 100 %
Halland
70 % 39 st 37 st 26 st 2 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
40 % 47 st 47 st 19 st 0 st 100 %
Kalmar
80 % 17 st 15 st 12 st 2 st 100 %
Kronoberg
38 % 62 st 61 st 23 st 1 st 100 %
Norrbotten
64 % 58 st 55 st 35 st 3 st 100 %
Skåne
98 % 177 st 163 st 160 st 14 st 100 %
Stockholm
84 % 1 716 st 1 637 st 1 373 st 79 st 98 %
Sörmland
94 % 16 st 16 st 15 st 0 st 100 %
Uppsala
97 % 30 st 30 st 29 st 0 st 100 %
Värmland
64 % 31 st 22 st 14 st 9 st 100 %
Västerbotten
28 % 52 st 50 st 14 st 2 st 100 %
Västernorrland
100 % 38 st 33 st 33 st 5 st 100 %
Västmanland
30 % 45 st 44 st 13 st 1 st 100 %
Västra Götaland
66 % 565 st 554 st 365 st 11 st 91 %
Örebro
82 % 48 st 45 st 37 st 3 st 100 %
Östergötland
52 % 160 st 147 st 76 st 13 st 100 %