Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 3 776 st 3 291 st 2 604 st 485 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
70 % 272 st 255 st 179 st 17 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
91 % 1 277 st 1 035 st 943 st 242 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
85 % 387 st 343 st 291 st 44 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
78 % 722 st 622 st 487 st 100 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
71 % 638 st 579 st 410 st 59 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
64 % 480 st 457 st 294 st 23 st 100 %
Blekinge
77 % 71 st 71 st 55 st 0 st 100 %
Dalarna
51 % 114 st 109 st 56 st 5 st 100 %
Gotland
93 % 32 st 30 st 28 st 2 st 100 %
Gävleborg
73 % 130 st 121 st 88 st 9 st 100 %
Halland
60 % 131 st 104 st 62 st 27 st 100 %
Jämtland Härjedalen
89 % 55 st 55 st 49 st 0 st 100 %
Jönköping
65 % 88 st 78 st 51 st 10 st 100 %
Kalmar
96 % 86 st 77 st 74 st 9 st 100 %
Kronoberg
51 % 69 st 67 st 34 st 2 st 100 %
Norrbotten
69 % 89 st 83 st 57 st 6 st 100 %
Skåne
88 % 451 st 380 st 336 st 71 st 100 %
Stockholm
91 % 1 245 st 1 005 st 915 st 240 st 100 %
Sörmland
68 % 118 st 108 st 73 st 10 st 100 %
Uppsala
73 % 57 st 49 st 36 st 8 st 100 %
Värmland
71 % 63 st 55 st 39 st 8 st 100 %
Västerbotten
67 % 58 st 57 st 38 st 1 st 100 %
Västernorrland
58 % 70 st 60 st 35 st 10 st 100 %
Västmanland
86 % 80 st 76 st 65 st 4 st 100 %
Västra Götaland
64 % 480 st 457 st 294 st 23 st 100 %
Örebro
87 % 76 st 61 st 53 st 15 st 100 %
Östergötland
88 % 213 st 188 st 166 st 25 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Riket
79 % 2 809 st 2 666 st 2 094 st 143 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 123 st 119 st 64 st 4 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
86 % 1 432 st 1 365 st 1 170 st 67 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
71 % 128 st 116 st 82 st 12 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
89 % 439 st 416 st 370 st 23 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 329 st 296 st 190 st 33 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
62 % 358 st 354 st 218 st 4 st 100 %
Blekinge
80 % 90 st 90 st 72 st 0 st 100 %
Dalarna
47 % 21 st 19 st 9 st 2 st 100 %
Gotland
94 % 18 st 18 st 17 st 0 st 100 %
Gävleborg
53 % 99 st 93 st 49 st 6 st 100 %
Halland
86 % 54 st 50 st 43 st 4 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Jönköping
63 % 42 st 40 st 25 st 2 st 100 %
Kalmar
60 % 21 st 20 st 12 st 1 st 100 %
Kronoberg
68 % 32 st 31 st 21 st 1 st 100 %
Norrbotten
60 % 51 st 50 st 30 st 1 st 100 %
Skåne
96 % 263 st 245 st 234 st 18 st 100 %
Stockholm
86 % 1 414 st 1 347 st 1 153 st 67 st 98 %
Sörmland
80 % 20 st 20 st 16 st 0 st 100 %
Uppsala
92 % 27 st 25 st 23 st 2 st 100 %
Värmland
52 % 56 st 46 st 24 st 10 st 100 %
Västerbotten
42 % 38 st 36 st 15 st 2 st 100 %
Västernorrland
58 % 34 st 33 st 19 st 1 st 100 %
Västmanland
23 % 31 st 31 st 7 st 0 st 100 %
Västra Götaland
62 % 358 st 354 st 218 st 4 st 100 %
Örebro
100 % 75 st 62 st 62 st 13 st 100 %
Östergötland
80 % 65 st 56 st 45 st 9 st 100 %