Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
69 % 3 453 st 3 027 st 2 091 st 426 st 96 %
Norra sjukvårdsregionen
49 % 256 st 246 st 121 st 10 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
86 % 1 287 st 1 066 st 922 st 221 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
77 % 178 st 163 st 126 st 15 st 69 %
Södra sjukvårdsregionen
72 % 658 st 593 st 424 st 65 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
50 % 598 st 506 st 254 st 92 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
54 % 476 st 453 st 244 st 23 st 100 %
Blekinge
61 % 47 st 46 st 28 st 1 st 100 %
Dalarna
33 % 68 st 60 st 20 st 8 st 100 %
Gotland
87 % 28 st 23 st 20 st 5 st 100 %
Gävleborg
49 % 125 st 115 st 56 st 10 st 100 %
Halland
30 % 109 st 99 st 30 st 10 st 100 %
Jämtland Härjedalen
70 % 50 st 50 st 35 st 0 st 100 %
Jönköping
71 % 121 st 113 st 80 st 8 st 100 %
Kalmar
92 % 57 st 50 st 46 st 7 st 100 %
Kronoberg
33 % 68 st 67 st 22 st 1 st 100 %
Norrbotten
48 % 95 st 90 st 43 st 5 st 100 %
Skåne
90 % 434 st 381 st 344 st 53 st 100 %
Stockholm
86 % 1 259 st 1 043 st 902 st 216 st 100 %
Sörmland
70 % 84 st 70 st 49 st 14 st 100 %
Uppsala
36 % 52 st 47 st 17 st 5 st 100 %
Värmland
50 % 103 st 88 st 44 st 15 st 100 %
Västerbotten
34 % 61 st 59 st 20 st 2 st 100 %
Västernorrland
49 % 50 st 47 st 23 st 3 st 100 %
Västmanland
54 % 77 st 70 st 38 st 7 st 100 %
Västra Götaland
54 % 476 st 453 st 244 st 23 st 100 %
Örebro
54 % 89 st 56 st 30 st 33 st 100 %
Östergötland
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
76 % 2 599 st 2 501 st 1 908 st 98 st 97 %
Norra sjukvårdsregionen
51 % 103 st 103 st 53 st 0 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
82 % 1 372 st 1 319 st 1 086 st 53 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
78 % 40 st 37 st 29 st 3 st 71 %
Södra sjukvårdsregionen
76 % 367 st 347 st 264 st 20 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
56 % 261 st 242 st 135 st 19 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
75 % 456 st 453 st 341 st 3 st 100 %
Blekinge
65 % 67 st 66 st 43 st 1 st 100 %
Dalarna
25 % 24 st 24 st 6 st 0 st 100 %
Gotland
95 % 19 st 19 st 18 st 0 st 100 %
Gävleborg
43 % 83 st 80 st 34 st 3 st 100 %
Halland
56 % 40 st 34 st 19 st 6 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Jönköping
78 % 28 st 27 st 21 st 1 st 100 %
Kalmar
80 % 12 st 10 st 8 st 2 st 100 %
Kronoberg
49 % 37 st 37 st 18 st 0 st 100 %
Norrbotten
58 % 48 st 48 st 28 st 0 st 100 %
Skåne
88 % 223 st 210 st 184 st 13 st 100 %
Stockholm
82 % 1 353 st 1 300 st 1 068 st 53 st 98 %
Sörmland
50 % 17 st 16 st 8 st 1 st 100 %
Uppsala
100 % 27 st 25 st 25 st 2 st 100 %
Värmland
46 % 47 st 41 st 19 st 6 st 100 %
Västerbotten
32 % 19 st 19 st 6 st 0 st 100 %
Västernorrland
53 % 36 st 36 st 19 st 0 st 100 %
Västmanland
45 % 11 st 11 st 5 st 0 st 100 %
Västra Götaland
75 % 456 st 453 st 341 st 3 st 100 %
Örebro
84 % 52 st 45 st 38 st 7 st 100 %
Östergötland
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit