Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
68 % 3 464 st 2 923 st 1 997 st 541 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
56 % 327 st 307 st 172 st 20 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
88 % 828 st 592 st 523 st 236 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
77 % 417 st 359 st 276 st 58 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
74 % 751 st 633 st 466 st 118 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
51 % 645 st 568 st 290 st 77 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
58 % 496 st 464 st 270 st 32 st 100 %
Blekinge
66 % 58 st 58 st 38 st 0 st 100 %
Dalarna
26 % 87 st 80 st 21 st 7 st 100 %
Gotland
88 % 36 st 34 st 30 st 2 st 100 %
Gävleborg
47 % 121 st 110 st 52 st 11 st 100 %
Halland
26 % 110 st 89 st 23 st 21 st 100 %
Jämtland Härjedalen
80 % 120 st 118 st 94 st 2 st 100 %
Jönköping
57 % 110 st 107 st 61 st 3 st 100 %
Kalmar
98 % 78 st 60 st 59 st 18 st 100 %
Kronoberg
43 % 70 st 68 st 29 st 2 st 100 %
Norrbotten
50 % 81 st 72 st 36 st 9 st 100 %
Skåne
90 % 513 st 418 st 376 st 95 st 100 %
Stockholm
88 % 792 st 558 st 493 st 234 st 100 %
Sörmland
58 % 104 st 95 st 55 st 9 st 100 %
Uppsala
43 % 62 st 56 st 24 st 6 st 100 %
Värmland
40 % 101 st 87 st 35 st 14 st 100 %
Västerbotten
32 % 69 st 66 st 21 st 3 st 100 %
Västernorrland
41 % 57 st 51 st 21 st 6 st 100 %
Västmanland
68 % 85 st 79 st 54 st 6 st 100 %
Västra Götaland
58 % 496 st 464 st 270 st 32 st 100 %
Örebro
80 % 85 st 61 st 49 st 24 st 100 %
Östergötland
81 % 229 st 192 st 156 st 37 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 2 499 st 2 356 st 1 747 st 143 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
55 % 149 st 149 st 82 st 0 st 100 %
Stockholms sjukvårdsregion
82 % 895 st 826 st 676 st 69 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
73 % 193 st 179 st 130 st 14 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
82 % 437 st 409 st 337 st 28 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 349 st 323 st 191 st 26 st 100 %
Västra sjukvårdsregionen
70 % 476 st 470 st 331 st 6 st 100 %
Blekinge
68 % 71 st 69 st 47 st 2 st 100 %
Dalarna
22 % 24 st 23 st 5 st 1 st 100 %
Gotland
95 % 21 st 19 st 18 st 2 st 100 %
Gävleborg
55 % 103 st 97 st 53 st 6 st 100 %
Halland
46 % 51 st 41 st 19 st 10 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Jönköping
78 % 36 st 36 st 28 st 0 st 100 %
Kalmar
36 % 25 st 22 st 8 st 3 st 100 %
Kronoberg
51 % 36 st 35 st 18 st 1 st 100 %
Norrbotten
55 % 64 st 64 st 35 st 0 st 100 %
Skåne
96 % 279 st 264 st 253 st 15 st 100 %
Stockholm
82 % 874 st 807 st 658 st 67 st 98 %
Sörmland
77 % 22 st 22 st 17 st 0 st 100 %
Uppsala
100 % 26 st 26 st 26 st 0 st 100 %
Värmland
38 % 55 st 47 st 18 st 8 st 100 %
Västerbotten
52 % 44 st 44 st 23 st 0 st 100 %
Västernorrland
59 % 41 st 41 st 24 st 0 st 100 %
Västmanland
39 % 33 st 33 st 13 st 0 st 100 %
Västra Götaland
70 % 476 st 470 st 331 st 6 st 100 %
Örebro
79 % 86 st 75 st 59 st 11 st 100 %
Östergötland
78 % 132 st 121 st 94 st 11 st 100 %