Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per månad

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för samtliga landsting, per månad. Statistiken nedan visar en sammanställning av väntetiderna till Första bedömning, Fördjupad utredning och Behandling uppdelat på två typer av redovisningar: Genomförda och Väntande

  • Väntetiden för Genomförda avser patienter som fått en bedömning eller åtgärd inom BUP den senaste månaden. Uppgiften visar hur lång väntetiden faktiskt blev.
  • Väntande avser väntetiden för patienter som väntade på en bedömning eller åtgärd inom BUP vid det senaste månadsskiftet. Uppgiften visar en ögonblicksbild över väntetidsläget vid en given tidpunkt.
  • Målet är att patienten ska få en bedömning eller en åtgärd inom tidsgränsen 30 dagar.

Så läser du statistiken

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 3 299 st 2 890 st 2 240 st 409 st 99 %
Blekinge
84 % 80 st 79 st 66 st 1 st 100 %
Dalarna
34 % 60 st 53 st 18 st 7 st 100 %
Gotland
100 % 21 st 20 st 20 st 1 st 100 %
Gävleborg
86 % 187 st 167 st 144 st 20 st 100 %
Halland
80 % 91 st 75 st 60 st 16 st 100 %
Jämtland Härjedalen
51 % 57 st 55 st 28 st 2 st 100 %
Jönköping
74 % 79 st 65 st 48 st 14 st 100 %
Kalmar
91 % 51 st 43 st 39 st 8 st 83 %
Kronoberg
22 % 50 st 49 st 11 st 1 st 100 %
Norrbotten
62 % 79 st 69 st 43 st 10 st 100 %
Skåne
96 % 389 st 317 st 303 st 72 st 100 %
Stockholm
94 % 1 063 st 881 st 826 st 182 st 100 %
Sörmland
86 % 97 st 90 st 77 st 7 st 100 %
Uppsala
33 % 81 st 75 st 25 st 6 st 100 %
Värmland
92 % 41 st 37 st 34 st 4 st 100 %
Västerbotten
14 % 43 st 42 st 6 st 1 st 100 %
Västernorrland
28 % 92 st 89 st 25 st 3 st 100 %
Västmanland
64 % 65 st 59 st 38 st 6 st 100 %
Västra Götaland
63 % 454 st 436 st 274 st 18 st 100 %
Örebro
93 % 67 st 55 st 51 st 12 st 100 %
Östergötland
78 % 152 st 134 st 104 st 18 st 100 %

Fördjupad utredningFördjupad utredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
55 % 1 514 st 1 407 st 777 st 107 st 97 %
Blekinge
76 % 33 st 33 st 25 st 0 st 100 %
Dalarna
0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Gotland
100 % 15 st 15 st 15 st 0 st 100 %
Gävleborg
7 % 96 st 90 st 6 st 6 st 100 %
Halland
60 % 18 st 15 st 9 st 3 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
14 % 22 st 21 st 3 st 1 st 100 %
Kalmar
0 % 3 st 2 st 0 st 1 st 100 %
Kronoberg
0 % 20 st 20 st 0 st 0 st 100 %
Norrbotten
0 % 6 st 6 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
58 % 196 st 195 st 113 st 1 st 100 %
Stockholm
69 % 727 st 647 st 449 st 80 st 100 %
Sörmland
0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
63 % 16 st 16 st 10 st 0 st 90 %
Värmland
100 % 3 st 1 st 1 st 2 st 100 %
Västerbotten
0 % 14 st 12 st 0 st 2 st 100 %
Västernorrland
100 % 7 st 7 st 7 st 0 st 100 %
Västmanland
10 % 23 st 21 st 2 st 2 st 100 %
Västra Götaland
40 % 191 st 191 st 76 st 0 st 100 %
Örebro
91 % 38 st 35 st 32 st 3 st 100 %
Östergötland
37 % 84 st 78 st 29 st 6 st 100 %

BehandlingBehandling

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
75 % 2 257 st 2 220 st 1 665 st 37 st 97 %
Blekinge
85 % 85 st 84 st 71 st 1 st 100 %
Dalarna
55 % 41 st 40 st 22 st 1 st 100 %
Gotland
100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Gävleborg
54 % 52 st 52 st 28 st 0 st 100 %
Halland
67 % 22 st 21 st 14 st 1 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
67 % 16 st 15 st 10 st 1 st 100 %
Kalmar
36 % 11 st 11 st 4 st 0 st 100 %
Kronoberg
38 % 52 st 50 st 19 st 2 st 100 %
Norrbotten
100 % 5 st 5 st 5 st 0 st 100 %
Skåne
83 % 599 st 599 st 500 st 0 st 100 %
Stockholm
91 % 712 st 702 st 639 st 10 st 100 %
Sörmland
0 % 2 st 2 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
95 % 20 st 20 st 19 st 0 st 90 %
Värmland
24 % 50 st 45 st 11 st 5 st 100 %
Västerbotten
54 % 57 st 56 st 30 st 1 st 100 %
Västernorrland
65 % 33 st 31 st 20 st 2 st 100 %
Västmanland
41 % 24 st 22 st 9 st 2 st 100 %
Västra Götaland
58 % 388 st 381 st 222 st 7 st 100 %
Örebro
52 % 24 st 23 st 12 st 1 st 100 %
Östergötland
47 % 61 st 58 st 27 st 3 st 100 %