Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som inom 30 dagar fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
75 % 2 647 st 2 245 st 1 693 st 402 st 100 %
Blekinge
66 % 32 st 32 st 21 st 0 st 100 %
Dalarna
32 % 52 st 44 st 14 st 8 st 100 %
Gotland
93 % 20 st 14 st 13 st 6 st 100 %
Gävleborg
64 % 200 st 171 st 110 st 29 st 100 %
Halland
76 % 72 st 58 st 44 st 14 st 100 %
Jämtland Härjedalen
90 % 30 st 30 st 27 st 0 st 100 %
Jönköping
71 % 98 st 90 st 64 st 8 st 100 %
Kalmar
85 % 48 st 39 st 33 st 9 st 100 %
Kronoberg
9 % 35 st 34 st 3 st 1 st 100 %
Norrbotten
85 % 13 st 13 st 11 st 0 st 100 %
Skåne
89 % 452 st 364 st 325 st 88 st 100 %
Stockholm
94 % 747 st 586 st 550 st 161 st 100 %
Sörmland
53 % 79 st 73 st 39 st 6 st 100 %
Uppsala
39 % 52 st 46 st 18 st 6 st 100 %
Värmland
87 % 48 st 39 st 34 st 9 st 100 %
Västerbotten
36 % 39 st 39 st 14 st 0 st 100 %
Västernorrland
30 % 49 st 43 st 13 st 6 st 100 %
Västmanland
39 % 73 st 69 st 27 st 4 st 100 %
Västra Götaland
67 % 274 st 265 st 177 st 9 st 100 %
Örebro
74 % 93 st 72 st 53 st 21 st 100 %
Östergötland
83 % 141 st 124 st 103 st 17 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 1 485 st 1 405 st 1 039 st 80 st 98 %
Blekinge
75 % 48 st 48 st 36 st 0 st 100 %
Dalarna
96 % 25 st 24 st 23 st 1 st 100 %
Gotland
91 % 24 st 23 st 21 st 1 st 100 %
Gävleborg
37 % 76 st 73 st 27 st 3 st 100 %
Halland
63 % 22 st 19 st 12 st 3 st 100 %
Jämtland Härjedalen
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Jönköping
39 % 24 st 23 st 9 st 1 st 100 %
Kalmar
60 % 11 st 10 st 6 st 1 st 100 %
Kronoberg
33 % 16 st 15 st 5 st 1 st 100 %
Norrbotten
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Skåne
98 % 91 st 91 st 89 st 0 st 100 %
Stockholm
85 % 610 st 556 st 475 st 54 st 100 %
Sörmland
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Uppsala
64 % 11 st 11 st 7 st 0 st 100 %
Värmland
28 % 72 st 67 st 19 st 5 st 100 %
Västerbotten
38 % 37 st 37 st 14 st 0 st 100 %
Västernorrland
100 % 7 st 7 st 7 st 0 st 100 %
Västmanland
48 % 24 st 23 st 11 st 1 st 100 %
Västra Götaland
75 % 237 st 237 st 177 st 0 st 100 %
Örebro
94 % 55 st 51 st 48 st 4 st 100 %
Östergötland
59 % 95 st 90 st 53 st 5 st 100 %