Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 53% 40% 53% 57% 44% 64% 66%
Dalarna 34% 31% 42% 42% 32% 26% 0%
Gotland 94% 90% 91% 91% 96% 95% 96%
Gävleborg 58% 42% 60% 58% 54% 61% 72%
Halland 45% 38% 41% 45% 39% 46% 59%
Jämtland Härjedalen 62% 38% 63% 73% 0% 60% 82%
Jönköping 77% 64% 74% 83% 83% 84% 71%
Kalmar 85% 77% 100% 83% 87% 81% 88%
Kronoberg 35% 38% 57% 30% 34% 27% 18%
Norrbotten 50% 48% 48% 49% 54% 50% 53%
Skåne 92% 83% 92% 97% 93% 92% 95%
Stockholm 91% 89% 96% 92% 91% 89% 88%
Sörmland 52% 56% 53% 58% 61% 35% 52%
Uppsala 35% 33% 42% 38% 34% 24% 39%
Värmland 87% 76% 94% 90% 88% 85% 87%
Västerbotten 32% 31% 31% 35% 29% 34% 31%
Västernorrland 34% 35% 33% 41% 30% 31% 38%
Västmanland 41% 40% 49% 45% 39% 38% 34%
Västra Götaland 58% 45% 59% 67% 58% 55% 64%
Örebro 77% 74% 82% 77% 71% 75% 79%
Östergötland 73% 53% 69% 79% 73% 80% 78%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 60% 48% 57% 67% 58% 65% 67%
Dalarna 61% 46% 62% 70% 54% 63% 0%
Gotland 98% 88% 100% 100% 100% 100% 100%
Gävleborg 48% 47% 67% 59% 40% 40% 28%
Halland 70% 61% 66% 77% 68% 68% 79%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 37% 27% 11% 43% 27% 45% 54%
Kalmar 69% 57% 55% 82% 74% 71% 79%
Kronoberg 31% 38% 27% 24% 29% 32% 36%
Norrbotten 37% 53% 36% 36% 62% 15% 57%
Skåne 93% 97% 92% 94% 92% 89% 0%
Stockholm 81% 76% 80% 80% 83% 81% 86%
Sörmland 80% 50% 87% 85% 62% 87% 75%
Uppsala 69% 67% 62% 81% 42% 69% 100%
Värmland 41% 37% 51% 49% 38% 26% 42%
Västerbotten 49% 47% 66% 55% 40% 36% 56%
Västernorrland 89% 91% 89% 92% 95% 84% 85%
Västmanland 38% 38% 50% 39% 42% 30% 38%
Västra Götaland 56% 58% 62% 64% 62% 40% 65%
Örebro 80% 56% 95% 82% 76% 81% 93%
Östergötland 54% 53% 53% 61% 52% 45% 52%