Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 70% 51% 77% 73% 89% 66% 61% 57% 56% 89%
Dalarna 37% 39% 51% 46% 45% 26% 33% 37% 12% 31%
Gotland 90% 87% 93% 87% 80% 88% 87% 94% 100% 95%
Gävleborg 56% 60% 73% 67% 45% 47% 49% 49% 46% 57%
Halland 41% 35% 60% 44% 43% 26% 30% 40% 37% 57%
Jämtland Härjedalen 82% 83% 89% 89% 82% 80% 70% 84% 66% 92%
Jönköping 66% 57% 65% 81% 46% 57% 71% 75% 62% 86%
Kalmar 90% 86% 96% 95% 97% 98% 92% 71% 60% 100%
Kronoberg 44% 66% 51% 42% 62% 43% 33% 33% 17% 42%
Norrbotten 57% 55% 69% 70% 44% 50% 48% 100% 41% 71%
Skåne 86% 76% 88% 88% 81% 90% 90% 89% 86% 91%
Stockholm 90% 88% 91% 91% 91% 88% 86% 88% 87% 93%
Sörmland 67% 67% 68% 64% 57% 58% 70% 65% 78% 77%
Uppsala 45% 57% 73% 66% 70% 43% 36% 19% 2% 14%
Värmland 57% 59% 71% 60% 48% 40% 50% 56% 57% 79%
Västerbotten 35% 38% 67% 41% 32% 32% 34% 32% 15% 21%
Västernorrland 41% 46% 58% 38% 41% 41% 49% 43% 19% 41%
Västmanland 60% 64% 86% 67% 53% 68% 54% 47% 28% 64%
Västra Götaland 56% 53% 64% 59% 61% 58% 54% 47% 42% 65%
Örebro 73% 80% 87% 94% 96% 80% 54% 58% 25% 72%
Östergötland 84% 89% 88% 94% 92% 81% 70% 76% 78% 80%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet 3

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 73% 62% 80% 75% 89% 68% 65% 64% 66% 85%
Dalarna 29% 18% 47% 20% 30% 22% 25% 23% 45% 40%
Gotland 93% 80% 94% 80% 100% 95% 95% 100% 100% 100%
Gävleborg 48% 37% 53% 59% 57% 55% 42% 52% 46% 34%
Halland 63% 60% 86% 76% 55% 46% 56% 69% 37% 68%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 57% 56% 62% 66% 44% 78% 78% 62% 38% 35%
Kalmar 48% 40% 60% 53% 57% 36% 80% 0% 17% 58%
Kronoberg 48% 60% 68% 56% 56% 51% 49% 44% 6% 37%
Norrbotten 56% 54% 60% 60% 65% 55% 58% 100% 29% 62%
Skåne 93% 92% 96% 95% 93% 96% 88% 97% 83% 93%
Stockholm 83% 83% 86% 87% 84% 82% 82% 82% 74% 81%
Sörmland 78% 70% 80% 84% 89% 77% 50% 92% 86% 83%
Uppsala 97% 100% 92% 92% 100% 100% 100% 100% 90% 100%
Värmland 41% 39% 52% 34% 43% 38% 46% 71% 18% 27%
Västerbotten 40% 33% 42% 37% 34% 52% 32% 47% 20% 54%
Västernorrland 68% 58% 58% 94% 64% 59% 53% 100% 82% 96%
Västmanland 33% 25% 23% 53% 37% 39% 45% 67% 16% 29%
Västra Götaland 67% 67% 62% 70% 69% 70% 75% 89% 49% 58%
Örebro 83% 88% 100% 93% 90% 79% 84% 80% 52% 79%
Östergötland 73% 88% 80% 93% 87% 78% 63% 59% 57% 57%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 5
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning

Urval:
0 st
Alla landsting:
392 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling - Sverige

Urval:
0 st
Alla landsting:
207 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.