Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 69% 51% 77% 73% 89% 66% 61% 57%
Dalarna 41% 39% 51% 46% 45% 26% 33% 37%
Gotland 88% 87% 93% 87% 80% 88% 87% 94%
Gävleborg 56% 60% 73% 67% 45% 47% 49% 49%
Halland 40% 35% 60% 44% 43% 26% 30% 40%
Jämtland Härjedalen 82% 83% 89% 89% 82% 80% 70% 84%
Jönköping 64% 57% 65% 81% 46% 57% 71% 75%
Kalmar 92% 86% 96% 95% 97% 98% 92% 71%
Kronoberg 47% 66% 51% 42% 62% 43% 33% 33%
Norrbotten 57% 55% 69% 70% 44% 50% 48% 100%
Skåne 86% 76% 88% 88% 81% 90% 90% 89%
Stockholm 89% 88% 91% 91% 91% 88% 86% 88%
Sörmland 64% 67% 68% 64% 57% 58% 70% 65%
Uppsala 53% 57% 73% 66% 70% 43% 36% 19%
Värmland 54% 59% 71% 60% 48% 40% 50% 56%
Västerbotten 40% 38% 67% 41% 32% 32% 34% 32%
Västernorrland 45% 46% 58% 38% 41% 41% 49% 43%
Västmanland 64% 64% 86% 67% 53% 68% 54% 47%
Västra Götaland 57% 53% 64% 59% 61% 58% 54% 47%
Örebro 79% 80% 87% 94% 96% 80% 54% 58%
Östergötland 85% 89% 88% 94% 92% 81% 70% 76%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet 1

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 73% 62% 80% 75% 89% 68% 65% 64%
Dalarna 25% 18% 47% 20% 30% 22% 25% 23%
Gotland 91% 80% 94% 80% 100% 95% 95% 100%
Gävleborg 51% 37% 53% 59% 57% 55% 42% 52%
Halland 65% 60% 86% 76% 55% 46% 56% 69%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 64% 56% 62% 66% 44% 78% 78% 62%
Kalmar 48% 40% 60% 53% 57% 36% 80% 0%
Kronoberg 56% 60% 68% 56% 56% 51% 49% 44%
Norrbotten 58% 54% 60% 60% 65% 55% 58% 100%
Skåne 94% 92% 96% 95% 93% 96% 88% 97%
Stockholm 84% 83% 86% 87% 84% 82% 82% 82%
Sörmland 76% 70% 80% 84% 89% 77% 50% 92%
Uppsala 97% 100% 92% 92% 100% 100% 100% 100%
Värmland 44% 39% 52% 34% 43% 38% 46% 71%
Västerbotten 40% 33% 42% 37% 34% 52% 32% 47%
Västernorrland 64% 58% 58% 94% 64% 59% 53% 100%
Västmanland 36% 25% 23% 53% 37% 39% 45% 67%
Västra Götaland 71% 67% 62% 70% 69% 70% 75% 89%
Örebro 88% 88% 100% 93% 90% 79% 84% 80%
Östergötland 81% 88% 80% 93% 87% 78% 63% 59%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 6
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning

Urval:
0 st
Alla landsting:
342 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling - Sverige

Urval:
0 st
Alla landsting:
76 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.