Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 48% 40% 53% 57% 44%
Dalarna 36% 31% 42% 42% 32%
Gotland 92% 90% 91% 91% 96%
Gävleborg 53% 42% 60% 58% 54%
Halland 41% 38% 41% 45% 39%
Jämtland Härjedalen 58% 38% 63% 73% 0%
Jönköping 76% 64% 74% 83% 83%
Kalmar 86% 77% 100% 83% 87%
Kronoberg 41% 38% 57% 30% 34%
Norrbotten 49% 48% 48% 49% 54%
Skåne 91% 83% 92% 97% 93%
Stockholm 92% 89% 96% 92% 91%
Sörmland 57% 56% 53% 58% 61%
Uppsala 37% 33% 42% 38% 34%
Värmland 88% 76% 94% 90% 88%
Västerbotten 31% 31% 31% 35% 29%
Västernorrland 35% 35% 33% 41% 30%
Västmanland 43% 40% 49% 45% 39%
Västra Götaland 57% 45% 59% 67% 58%
Örebro 76% 74% 82% 77% 71%
Östergötland 71% 53% 69% 79% 73%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 58% 48% 57% 67% 58%
Dalarna 60% 46% 62% 70% 54%
Gotland 97% 88% 100% 100% 100%
Gävleborg 54% 47% 67% 59% 40%
Halland 68% 61% 66% 77% 68%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 32% 27% 11% 43% 27%
Kalmar 66% 57% 55% 82% 74%
Kronoberg 29% 38% 27% 24% 29%
Norrbotten 46% 53% 36% 36% 62%
Skåne 94% 97% 92% 94% 92%
Stockholm 80% 76% 80% 80% 83%
Sörmland 78% 50% 87% 85% 62%
Uppsala 64% 67% 62% 81% 42%
Värmland 44% 37% 51% 49% 38%
Västerbotten 52% 47% 66% 55% 40%
Västernorrland 91% 91% 89% 92% 95%
Västmanland 42% 38% 50% 39% 42%
Västra Götaland 62% 58% 62% 64% 62%
Örebro 75% 56% 95% 82% 76%
Östergötland 56% 53% 53% 61% 52%