Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn- och ungdomspsykiatri, per år

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från barn- och ungdomspsykiatrin, per år.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och att minst 80 procent av patienterna ska ha fått en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 40% 53% 57% 44% 64% 66% 66% 77% 84% 79%
Dalarna 37% 31% 42% 42% 32% 26% 48% 32% 31% 34% 49%
Gotland 95% 90% 91% 91% 96% 95% 96% 93% 100% 100% 100%
Gävleborg 64% 42% 60% 58% 54% 61% 72% 64% 51% 86% 92%
Halland 58% 38% 41% 45% 39% 46% 59% 76% 66% 80% 92%
Jämtland Härjedalen 60% 38% 63% 73% 65% 60% 82% 90% 37% 51% 59%
Jönköping 76% 64% 74% 83% 83% 84% 71% 71% 63% 74% 83%
Kalmar 81% 77% 100% 83% 87% 81% 88% 85% 58% 91% 69%
Kronoberg 31% 38% 57% 30% 34% 27% 18% 9% 9% 22% 54%
Norrbotten 52% 48% 48% 49% 54% 50% 53% 85% 42% 62% 57%
Skåne 92% 83% 92% 97% 93% 92% 95% 89% 88% 96% 97%
Stockholm 92% 89% 96% 92% 91% 89% 88% 94% 87% 94% 97%
Sörmland 59% 56% 53% 58% 61% 35% 52% 53% 59% 86% 86%
Uppsala 34% 33% 42% 38% 34% 24% 39% 39% 19% 33% 35%
Värmland 87% 76% 94% 90% 88% 85% 87% 87% 66% 92% 94%
Västerbotten 28% 31% 31% 35% 29% 34% 31% 36% 7% 14% 34%
Västernorrland 33% 35% 33% 41% 30% 31% 38% 30% 23% 28% 36%
Västmanland 47% 40% 49% 45% 39% 38% 34% 39% 40% 64% 78%
Västra Götaland 59% 45% 59% 67% 58% 55% 64% 67% 48% 63% 68%
Örebro 78% 74% 82% 77% 71% 75% 79% 74% 63% 93% 86%
Östergötland 77% 53% 69% 79% 73% 80% 78% 83% 87% 78% 89%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 68% 48% 57% 67% 58% 65% 67% 75% 77% 82% 83%
Dalarna 66% 46% 62% 70% 54% 63% 76% 96% 71% 54% 78%
Gotland 97% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 95% 100% 94%
Gävleborg 39% 47% 67% 59% 40% 40% 28% 37% 24% 24% 30%
Halland 68% 61% 66% 77% 68% 68% 79% 63% 38% 64% 83%
Jämtland Härjedalen 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Jönköping 35% 27% 11% 43% 27% 45% 54% 39% 29% 36% 29%
Kalmar 61% 57% 55% 82% 74% 71% 79% 60% 24% 31% 62%
Kronoberg 30% 38% 27% 24% 29% 32% 36% 33% 21% 27% 33%
Norrbotten 34% 53% 36% 36% 62% 15% 57% 0% 43% 45% 19%
Skåne 88% 97% 92% 94% 92% 89% 0% 98% 94% 77% 94%
Stockholm 81% 76% 80% 80% 83% 81% 86% 85% 76% 81% 87%
Sörmland 68% 50% 87% 85% 62% 87% 75% 0% 0% 0% 10%
Uppsala 66% 67% 62% 81% 42% 69% 100% 64% 41% 81% 64%
Värmland 36% 37% 51% 49% 38% 26% 42% 28% 18% 26% 54%
Västerbotten 47% 47% 66% 55% 40% 36% 56% 38% 40% 44% 48%
Västernorrland 76% 91% 89% 92% 95% 84% 85% 100% 40% 71% 60%
Västmanland 41% 38% 50% 39% 42% 30% 38% 48% 32% 26% 65%
Västra Götaland 52% 58% 62% 64% 62% 40% 65% 75% 46% 52% 39%
Örebro 82% 56% 95% 82% 76% 81% 93% 94% 78% 76% 86%
Östergötland 51% 53% 53% 61% 52% 45% 52% 68% 35% 41% 48%