Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 72% 51% 77% 73% 89% 66% 61% 57% 56% 89% 82% 79% 79%
Dalarna 38% 39% 51% 46% 45% 26% 33% 37% 12% 31% 29% 42% 50%
Gotland 93% 87% 93% 87% 80% 88% 87% 94% 100% 95% 96% 100% 100%
Gävleborg 62% 60% 73% 67% 45% 47% 49% 49% 46% 57% 76% 68% 75%
Halland 47% 35% 60% 44% 43% 26% 30% 40% 37% 57% 60% 62% 68%
Jämtland Härjedalen 84% 83% 89% 89% 82% 80% 70% 84% 66% 92% 88% 0% 94%
Jönköping 70% 57% 65% 81% 46% 57% 71% 75% 62% 86% 87% 67% 82%
Kalmar 90% 86% 96% 95% 97% 98% 92% 71% 60% 100% 88% 91% 93%
Kronoberg 48% 66% 51% 42% 62% 43% 33% 33% 17% 42% 57% 58% 62%
Norrbotten 60% 55% 69% 70% 44% 50% 48% 100% 41% 71% 77% 71% 59%
Skåne 87% 76% 88% 88% 81% 90% 90% 89% 86% 91% 89% 88% 90%
Stockholm 91% 88% 91% 91% 91% 88% 86% 88% 87% 93% 95% 95% 96%
Sörmland 67% 67% 68% 64% 57% 58% 70% 65% 78% 77% 74% 71% 59%
Uppsala 44% 57% 73% 66% 70% 43% 36% 19% 2% 14% 37% 45% 41%
Värmland 64% 59% 71% 60% 48% 40% 50% 56% 57% 79% 93% 98% 85%
Västerbotten 37% 38% 67% 41% 32% 32% 34% 32% 15% 21% 35% 40% 55%
Västernorrland 40% 46% 58% 38% 41% 41% 49% 43% 19% 41% 42% 30% 39%
Västmanland 62% 64% 86% 67% 53% 68% 54% 47% 28% 64% 84% 59% 67%
Västra Götaland 60% 53% 64% 59% 61% 58% 54% 47% 42% 65% 71% 73% 65%
Örebro 78% 80% 87% 94% 96% 80% 54% 58% 25% 72% 89% 92% 95%
Östergötland 83% 89% 88% 94% 92% 81% 70% 76% 78% 80% 82% 77% 75%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet 3

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 75% 62% 80% 75% 89% 68% 65% 64% 66% 85% 83% 80% 80%
Dalarna 31% 18% 47% 20% 30% 22% 25% 23% 45% 40% 46% 33% 28%
Gotland 96% 80% 94% 80% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gävleborg 51% 37% 53% 59% 57% 55% 42% 52% 46% 34% 56% 52% 66%
Halland 65% 60% 86% 76% 55% 46% 56% 69% 37% 68% 70% 67% 68%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 52% 56% 62% 66% 44% 78% 78% 62% 38% 35% 40% 26% 50%
Kalmar 54% 40% 60% 53% 57% 36% 80% 0% 17% 58% 80% 82% 100%
Kronoberg 48% 60% 68% 56% 56% 51% 49% 44% 6% 37% 38% 51% 57%
Norrbotten 57% 54% 60% 60% 65% 55% 58% 100% 29% 62% 64% 59% 53%
Skåne 93% 92% 96% 95% 93% 96% 88% 97% 83% 93% 98% 93% 98%
Stockholm 83% 83% 86% 87% 84% 82% 82% 82% 74% 81% 84% 84% 82%
Sörmland 76% 70% 80% 84% 89% 77% 50% 92% 86% 83% 94% 45% 80%
Uppsala 95% 100% 92% 92% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 97% 94% 77%
Värmland 44% 39% 52% 34% 43% 38% 46% 71% 18% 27% 64% 51% 69%
Västerbotten 43% 33% 42% 37% 34% 52% 32% 47% 20% 54% 28% 54% 76%
Västernorrland 74% 58% 58% 94% 64% 59% 53% 100% 82% 96% 100% 100% 86%
Västmanland 30% 25% 23% 53% 37% 39% 45% 67% 16% 29% 30% 19% 23%
Västra Götaland 62% 67% 62% 70% 69% 70% 75% 89% 49% 58% 66% 74% 32%
Örebro 85% 88% 100% 93% 90% 79% 84% 80% 52% 79% 82% 99% 85%
Östergötland 68% 88% 80% 93% 87% 78% 63% 59% 57% 57% 52% 48% 66%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 5
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning

Urval:
0 st
Alla landsting:
383 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling - Sverige

Urval:
0 st
Alla landsting:
165 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.