Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Första bedömning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 56% 40% 53% 57% 44% 64% 66% 66% 77%
Dalarna 35% 31% 42% 42% 32% 26% 48% 32% 31%
Gotland 94% 90% 91% 91% 96% 95% 96% 93% 100%
Gävleborg 58% 42% 60% 58% 54% 61% 72% 64% 51%
Halland 50% 38% 41% 45% 39% 46% 59% 76% 66%
Jämtland Härjedalen 61% 38% 63% 73% 65% 60% 82% 90% 37%
Jönköping 75% 64% 74% 83% 83% 84% 71% 71% 63%
Kalmar 83% 77% 100% 83% 87% 81% 88% 85% 58%
Kronoberg 29% 38% 57% 30% 34% 27% 18% 9% 9%
Norrbotten 50% 48% 48% 49% 54% 50% 53% 85% 42%
Skåne 91% 83% 92% 97% 93% 92% 95% 89% 88%
Stockholm 91% 89% 96% 92% 91% 89% 88% 94% 87%
Sörmland 53% 56% 53% 58% 61% 35% 52% 53% 59%
Uppsala 33% 33% 42% 38% 34% 24% 39% 39% 19%
Värmland 86% 76% 94% 90% 88% 85% 87% 87% 66%
Västerbotten 29% 31% 31% 35% 29% 34% 31% 36% 7%
Västernorrland 33% 35% 33% 41% 30% 31% 38% 30% 23%
Västmanland 40% 40% 49% 45% 39% 38% 34% 39% 40%
Västra Götaland 58% 45% 59% 67% 58% 55% 64% 67% 48%
Örebro 75% 74% 82% 77% 71% 75% 79% 74% 63%
Östergötland 75% 53% 69% 79% 73% 80% 78% 83% 87%

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2018 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 63% 48% 57% 67% 58% 65% 67% 75% 77%
Dalarna 67% 46% 62% 70% 54% 63% 76% 96% 71%
Gotland 97% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 95%
Gävleborg 44% 47% 67% 59% 40% 40% 28% 37% 24%
Halland 66% 61% 66% 77% 68% 68% 79% 63% 38%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 36% 27% 11% 43% 27% 45% 54% 39% 29%
Kalmar 63% 57% 55% 82% 74% 71% 79% 60% 24%
Kronoberg 30% 38% 27% 24% 29% 32% 36% 33% 21%
Norrbotten 37% 53% 36% 36% 62% 15% 57% 0% 43%
Skåne 94% 97% 92% 94% 92% 89% 0% 98% 94%
Stockholm 81% 76% 80% 80% 83% 81% 86% 85% 76%
Sörmland 77% 50% 87% 85% 62% 87% 75% 0% 0%
Uppsala 65% 67% 62% 81% 42% 69% 100% 64% 41%
Värmland 36% 37% 51% 49% 38% 26% 42% 28% 18%
Västerbotten 47% 47% 66% 55% 40% 36% 56% 38% 40%
Västernorrland 81% 91% 89% 92% 95% 84% 85% 100% 40%
Västmanland 39% 38% 50% 39% 42% 30% 38% 48% 32%
Västra Götaland 56% 58% 62% 64% 62% 40% 65% 75% 46%
Örebro 82% 56% 95% 82% 76% 81% 93% 94% 78%
Östergötland 53% 53% 53% 61% 52% 45% 52% 68% 35%