Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Utskrivningsklara patienter på sjukhus

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare inom slutna vården har bedömt att patienten inte längre är i behov av vård på enhet inom den slutna vården.

Läs mer om vad som mäts och hur.

Under åren 2014 - 2016 gjordes mätningen på alla avslutade vårdtillfällen där patienten var 65 år eller äldre vid utskrivningen. Från 2017 görs inget sådant åldersurval.

Nu visas också utfall för den slutna psykiatriska vården. För flertalet län finns data från 1 januari 2017 och framåt. För Stockholms län saknas tills vidare tekniska förutsättningar för att kunna samla in och redovisa data. 

Skåne är mitt i systembyte och lämnar inga uppgifter för februari - maj 2018. Östergötland har ännu inte rapporterat för maj. Grafen och tabellen kommer att uppdateras så snart data därifrån kommer in. 

Laddar in data...

Översikt

Exportera till Excel
Län/Kommun Antal vårdtillfällen Summa dagar Medelvårdtid som utskrivningsklar Andel platser belagda
av utskrivningsklara (%)