Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Överbeläggningar

Antalet överbeläggningar, utlokaliseringar och disponibla vårdplatser mäts per avdelning och dag och rapporteras in per sjukhus. Rapporteringen sker för både somatisk slutenvård och psykiatrisk slutenvård.

Överbeläggning definieras som en händelse när en inskriven patient vårdas på vårdplats som inte uppfyller kraven på disponibel vårdplats. Med disponibel vårdplats avses en vårdplats i sluten vård med fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

En utlokaliserad patient definieras som en patient som är inskriven och vårdas på annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten. Resultatet nedan avser antal överbeläggningar per hundra disponibla vårdplatser och antal utlokaliseringar per hundra disponibla vårdplatser.

 

Laddar in data...

Urval: Stockholm - Somatisk vård

Överbeläggning

  Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018
Urval 4 3,8 4,1 5,3 5,2 5,2 4,5 3,7 4,4 6 5,3 5
Alla landsting 4,3 4,2 4,3 5,6 5,2 5,6 4,8 3,8 5 6,1 5,3 4,1
Antal överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser

Utlokaliserade patienter

  Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018
Urval 2,5 2,7 3,1 4,1 3,6 3,6 3,3 3,5 3,9 5,9 4,7 3,6
Alla landsting 1,9 2 2,2 2,5 2,4 2,6 2,2 2 2,6 3,5 3 2,2
Antal utlokaliserade patienter per 100 disponibla vårdplatser

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Överbeläggning Utlokaliserade patienter
Alla landsting
4,1 2,2
Stockholm
5 3,6
Brommageriatriken - Stiftelsen Stockholms sjukhem
0 0
Capio Geriatrik - Dalens sjukhus
0 0
Capio Geriatrik, Nacka
0 0
Capio S:t Görans sjukhus, Stockholm
1,4 0,2
Danderyds sjukhus AB, Stockholm
5,8 2
Danderydsgeriatriken - Danderyds sjuhkus (SLSO)
0 0
Ersta sjukhus, Stockholm
0 0
Handengeriatriken - Praktikertjänst N.Ä.R.A
0 0
Jakobsbergsgeriatriken - Jakobsbergs sjukhus (SLSO)
0 0
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Solna
10,8 9,8
Löwetgeriatriken - Praktikertjänst N.Ä.R.A
0 0
Norrtälje sjukhus
1,4 1,2
Nynäshamns Geriatrik - Legevisitten
0 0
S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm
0,2 0
Stockholmsgeriatriken - Sabbatsbergs sjukhus (SLSO)
0 0
Södersjukhuset, Stockholm
4,7 1,5
Södertälje sjukhus AB
3,5 3,7
Södertäljegeriatriken - Södertälje sjukhus
3,1 0,8