Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Stockholms sjukvårdsregion

Måluppfyllelse läkarbesök

Våren 2017

 • 89%
 • 91%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 91% (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 Vår 2017
Urval 93% 94% 90% 93% 91% 90% 91%
Alla landsting 92% 91% 90% 90% 90% 89% 89%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
69% (36 607 st) 9% (4 996 st) 3% (1 569 st) 3% (1 484 st) 2% (1 058 st) 2% (973 st) 1% (774 st) 2% (976 st) 9% (4 937 st)
66% (170 881 st) 9% (22 838 st) 3% (7 710 st) 3% (7 019 st) 2% (5 241 st) 2% (4 499 st) 2% (4 674 st) 3% (6 841 st) 11% (28 594 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
41% (78 st) 59% (112 st)
59% (633 st) 41% (436 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Stockholms sjukvårdsregion : 0 st
Alla landsting : 35 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 5 st (3%)
 • Högst 3 dagar 1 st (1%)
 • Högst 7 dagar 0 st (0%)
 • Högst 14 dagar 8 st (4%)
 • Längre än 14 dagar 176 st (93%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 5 st (3%)
 • 2-4 läkare 54 st (28%)
 • 5-7 läkare 69 st (36%)
 • 8 eller fler läkare 62 st (33%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Alla landsting
89 % 229 703 st 258 297 st
Stockholms sjukvårdsregion
91 % 48 437 st 53 374 st
Gotland
92 % 1 407 st 1 530 st
Stockholm
91 % 47 030 st 51 844 st