Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
69 % 3 453 st 3 027 st 2 091 st 426 st 96 %
Stockholms sjukvårdsregion
86 % 1 287 st 1 066 st 922 st 221 st 100 %
Gotland
87 % 28 st 23 st 20 st 5 st 100 %
Stockholm
86 % 1 259 st 1 043 st 902 st 216 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
76 % 2 599 st 2 501 st 1 908 st 98 st 97 %
Stockholms sjukvårdsregion
82 % 1 372 st 1 319 st 1 086 st 53 st 98 %
Gotland
95 % 19 st 19 st 18 st 0 st 100 %
Stockholm
82 % 1 353 st 1 300 st 1 068 st 53 st 98 %