Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
59 % 491 st 441 st 258 st 50 st 100 %
Sörmland
77 % 102 st 97 st 75 st 5 st 100 %
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 81 % 47 st 43 st 35 st 4 st 100 %
Nyköpings lasarett 74 % 55 st 54 st 40 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
47 % 316 st 285 st 133 st 31 st 100 %
Sörmland
83 % 14 st 12 st 10 st 2 st 100 %
Habiliteringsverksamheten, Sörmland 100 % 1 st 1 st 1 st 0 st 100 %
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 82 % 13 st 11 st 9 st 2 st 100 %
Nyköpings lasarett 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %