Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
57 % 508 st 457 st 259 st 51 st 100 %
Sörmland
57 % 98 st 87 st 50 st 11 st 100 %
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 45 % 54 st 51 st 23 st 3 st 100 %
Nyköpings lasarett 75 % 44 st 36 st 27 st 8 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Uppsala-Örebro sjukvårdsregion
64 % 308 st 280 st 178 st 28 st 100 %
Sörmland
89 % 9 st 9 st 8 st 0 st 100 %
Habiliteringsverksamheten, Sörmland 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Mälarsjukhuset, Eskilstuna 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Nyköpings lasarett 67 % 3 st 3 st 2 st 0 st 100 %