Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Södra sjukvårdsregionen

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Våren 2017

  • 88%
  • 84%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 84% (Alla landsting: 88%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 Vår 2017
Urval 86% 84% 84% 88% 85% 85% 84%
Alla landsting 90% 88% 87% 89% 86% 89% 88%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
57% (143 st) 43% (107 st)
63% (592 st) 37% (343 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Södra sjukvårdsregionen : 0 st
Alla landsting : 83 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 25 st (10,6%)
  • Återuppringningssystem 193 st (82,1%)
  • Saknar datoriserat system 17 st (7,2%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Alla landsting
88 % 1 849 551 st 2 105 995 st
Södra sjukvårdsregionen
84 % 483 122 st 578 483 st
Blekinge
79 % 55 387 st 69 859 st
Halland
94 % 76 670 st 81 449 st
Kronoberg
94 % 53 938 st 57 341 st
Skåne
80 % 297 127 st 369 834 st