Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
69 % 3 453 st 3 027 st 2 091 st 426 st 96 %
Södra sjukvårdsregionen
72 % 658 st 593 st 424 st 65 st 100 %
Blekinge
61 % 47 st 46 st 28 st 1 st 100 %
Halland
30 % 109 st 99 st 30 st 10 st 100 %
Kronoberg
33 % 68 st 67 st 22 st 1 st 100 %
Skåne
90 % 434 st 381 st 344 st 53 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
76 % 2 599 st 2 501 st 1 908 st 98 st 97 %
Södra sjukvårdsregionen
76 % 367 st 347 st 264 st 20 st 100 %
Blekinge
65 % 67 st 66 st 43 st 1 st 100 %
Halland
56 % 40 st 34 st 19 st 6 st 100 %
Kronoberg
49 % 37 st 37 st 18 st 0 st 100 %
Skåne
88 % 223 st 210 st 184 st 13 st 100 %