Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Vårdgarantiläge

Södra sjukvårdsregionen

Byt region/landsting
79%

Telefontillgänglighet Primärvård

79% har fått kontakt inom 0 dagar

Se detaljer
90%

Läkarbesök Primärvård

90% har efter bedömning av vårdpersonal fått tid inom 7 dagar

Se detaljer
83%

Första besök i specialiserad vård

83% har väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer
72%

OPERATION/ÅTGÄRD

72% har efter beslut om behandling väntat 90 dagar eller kortare

Se detaljer

Sammanställning Södra sjukvårdsregionen

Kontakt med primärvården

Här visas totalt antal telefonsamtal samt andelen av dessa som besvarades samma dag. Uppgiften gäller de vårdcentraler/motsvarande i landstinget/regionen som har datoriserade telefonisystem. Mätningen sker under normala öppettider.

Fördjupade resultat om Kontakt med primärvården

Totalt antal samtal

Södra sjukvårdsregionen:
558 788
Alla landsting:
1 975 793
Totalt antal samtal under senaste mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 497 103
Alla landsting : 1 983 840
 • 86%
 • 79%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 79% (Alla landsting: 86%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralerna inom samma dag. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 86%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser våren 2018

Tid till allmänläkare i primärvården

Här visas totalt antal besök till allmänläkare på vårdcentraler/motsvarande som omfattas av vårdgarantin, samt andelen av dessa som genomfördes inom högst 7 dagar.

Fördjupade resultat om Tid till allmänläkare i primärvården

Totalt antal läkarbesök

Södra sjukvårdsregionen:
39 984
Alla landsting:
217 682
Totalt antal besök till allmänläkare som omfattas av vårdgarantin under mätperioden. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 41 055
Alla landsting : 223 426
 • 90%
 • 90%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 90% (Alla landsting: 90%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Resultat från föregående mätning, hösten 2017
: 89%
Alla landsting : 89%

Resultaten avser våren 2018

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om ett förstabesök i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare på sitt besök. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Totalt antal väntande

Södra sjukvårdsregionen:
68 708
Alla landsting:
277 184
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället. Maj 2018
: 69 066
Alla landsting : 284 398
 • 81%
 • 83%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 83% (Riket: 81%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Maj 2018
:83
Alla landsting : 82%

Resultaten avser juni 2018

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Här visas antal väntande patienter med ett beslut om operation/åtgärd i planerad specialiserad vård, samt andelen som väntat 90 dagar eller kortare. Resultaten omfattar ett urval av besök inom planerad specialiserad vård vid sjukhus och specialistmottagningar.

Fördjupade resultat om Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Totalt antal väntande

Södra sjukvårdsregionen:
23 475
Alla landsting:
125 305
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta). Maj 2018
: 23 317
Alla landsting : 124 532
 • 70%
 • 72%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 72% (Alla landsting: 70%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående mätning. Maj 2018
:75%
Alla landsting : 73%

Resultaten avser juni 2018

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning eller behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar.

Fördjupade resultat om Barn och unga med psykisk ohälsa

Måluppfyllelse första bedömning

 • 79%
 • 81%
 • 81% (Alla landsting: 79%)
Andel patienter som fått en första bedömning inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Måluppfyllelse påbörjad fördjupad utredning/behandling

 • 71%
 • 45%
 • 45% (Alla landsting: 71%)
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. Pilens riktning visar om det har skett en förbättring eller försämring jämfört med föregående avstämning.

Resultaten avser december 2016