Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Juni 2017

  • 71%
  • 72%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 72% (Alla landsting: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 65% 61% 66% 72% 75% 75% 74% 75% 78% 78% 76% 72%
Alla landsting 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 71%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 5 296 st (35%)
  • 31-60 dagar 3 878 st (25,6%)
  • 61-90 dagar 1 781 st (11,8%)
  • Längre än 90 dagar 4 190 st (27,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
15 145
Alla landsting:
108 795
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
99%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
71 % 114 262 st 108 795 st 77 764 st 5 %
Södra sjukvårdsregionen
75 % 22 592 st 22 181 st 16 669 st 2 %
Skåne
72 % 15 145 st 15 145 st 10 955 st 0 %
Aleris Helsingborg - Vårdval
100 % 124 st 124 st 124 st 0 %
Aleris Kristianstad - Vårdval
100 % 122 st 122 st 122 st 0 %
Aleris Malmö - Vårdval
100 % 131 st 131 st 131 st 0 %
Aleris Obesitas, Kristianstad
100 % 55 st 55 st 55 st 0 %
Aleris Ortopedi, Ängelholm
92 % 227 st 227 st 208 st 0 %
Aleris Ystad Specialistvård Ögon - Vårdval
100 % 27 st 27 st 27 st 0 %
Aleris Ängelholm
0 % 1 st 1 st 0 st 0 %
Aleris Ängelholm - Vårdval
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Audionommottagning Carl Gustafväg, Malmö (Audionova)
100 % 114 st 114 st 114 st 0 %
Audionommottagning Erikslustvägen, Malmö (Audika)
100 % 50 st 50 st 50 st 0 %
Audionommottagning Gasverksgatan, Helsingborg (Audionova)
100 % 78 st 78 st 78 st 0 %
Audionommottagning Rundelsgatan, Malmö (Audika)
100 % 67 st 67 st 67 st 0 %
Audionommottagning Rådmansgatan, Malmö (Audionova)
100 % 66 st 66 st 66 st 0 %
Audionommottagning Vattugatan, Hässleholm (Audionova)
100 % 64 st 64 st 64 st 0 %
Audionommottagning, Båstad (Audionova)
100 % 15 st 15 st 15 st 0 %
Audionommottagning, Eslöv (Audionova)
100 % 122 st 122 st 122 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audika)
100 % 30 st 30 st 30 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audionomcentrum)
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Audionommottagning, Helsingborg (Audiovox)
100 % 16 st 16 st 16 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audionova)
100 % 22 st 22 st 22 st 0 %
Audionommottagning, Höganäs (Audiovox)
100 % 9 st 9 st 9 st 0 %
Audionommottagning, Höllviken (Audika)
100 % 20 st 20 st 20 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audika)
100 % 27 st 27 st 27 st 0 %
Audionommottagning, Kristianstad (Audionova)
100 % 97 st 97 st 97 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona
100 % 49 st 49 st 49 st 0 %
Audionommottagning, Landskrona (Audika)
100 % 26 st 26 st 26 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audika)
100 % 9 st 9 st 9 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Audionova)
100 % 70 st 70 st 70 st 0 %
Audionommottagning, Lund (Region Skåne)
100 % 49 st 49 st 49 st 0 %
Audionommottagning, Malmö (Audiovox)
100 % 40 st 40 st 40 st 0 %
Audionommottagning, Simrishamn (Audionova)
100 % 42 st 42 st 42 st 0 %
Audionommottagning, Svalöv (Audiovox)
100 % 11 st 11 st 11 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audika)
100 % 27 st 27 st 27 st 0 %
Audionommottagning, Trelleborg (Audionova)
100 % 54 st 54 st 54 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Audionova)
100 % 67 st 67 st 67 st 0 %
Audionommottagning, Ystad (Hörselsnäckan)
100 % 30 st 30 st 30 st 0 %
Audionommottagning, Åhus (Åhus Hörsel &Konsult)
100 % 6 st 6 st 6 st 0 %
Audionommottagning, Åstorp (Audiovox)
100 % 7 st 7 st 7 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audika)
100 % 43 st 43 st 43 st 0 %
Audionommottagning, Ängelholm (Audionova)
100 % 99 st 99 st 99 st 0 %
Brandts Ögonklinik, Malmö - Vårdval
94 % 16 st 16 st 15 st 0 %
Capio Citykliniken, Kristianstad (Specialistmottagning)
65 % 23 st 23 st 15 st 0 %
Capio Medocular AB, Malmö - Vårdval
100 % 55 st 55 st 55 st 0 %
Capio Specialisthuset, Eslöv
100 % 23 st 23 st 23 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
67 % 817 st 817 st 549 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
82 % 461 st 461 st 379 st 0 %
Helsingborgs lasarett
58 % 800 st 800 st 463 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
76 % 247 st 247 st 187 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
70 % 801 st 801 st 563 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
89 % 131 st 131 st 117 st 0 %
Lasarettet i Ystad
87 % 523 st 523 st 453 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
71 % 960 st 960 st 680 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
100 % 3 st 3 st 3 st 0 %
Sjukhuset i Hässleholm
95 % 733 st 733 st 697 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
98 % 181 st 181 st 177 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
57 % 6 079 st 6 079 st 3 486 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 103 st 103 st 103 st 0 %
Vårda Ögonklinik Malmö - Vårdval
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Åderbråckscentrum, Malmö
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Ängelholms sjukhus
79 % 849 st 849 st 670 st 0 %
Ögonlasern, Lund - Vårdval
100 % 65 st 65 st 65 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv AB - Vårdval
100 % 51 st 51 st 51 st 0 %
Ögonoperationskliniken, Lund – Vårdval
100 % 79 st 79 st 79 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn – Vårdval
100 % 32 st 32 st 32 st 0 %