Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Skåne

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 79%
  • 86%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 86% (Alla landsting: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 80% 77% 79% 83% 85% 84% 84% 85% 87% 87% 87% 86%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 22 051 st (43%)
  • 31-60 dagar 15 067 st (29,4%)
  • 61-90 dagar 6 947 st (13,6%)
  • Längre än 90 dagar 7 174 st (14%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
51 239
Alla landsting:
279 643
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
79 % 286 958 st 279 643 st 221 634 st 3 %
Södra sjukvårdsregionen
86 % 67 908 st 67 304 st 58 027 st 1 %
Skåne
86 % 51 309 st 51 239 st 44 065 st 0 %
Agata Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 389 st 389 st 389 st 0 %
Aktys Ögonklinik, Malmö - Vårdval
100 % 1 006 st 1 006 st 1 006 st 0 %
Aleris Ortopedi, Ängelholm
97 % 823 st 823 st 800 st 0 %
Aleris Ängelholm
66 % 783 st 783 st 519 st 0 %
Barnläkargruppen Sparta, Lund
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Capio Citykliniken S:t Laurentiigatan, Lund (Specialistmottagning)
97 % 279 st 279 st 270 st 0 %
Capio Citykliniken, Kristianstad (Specialistmottagning)
100 % 135 st 135 st 135 st 0 %
Capio Citykliniken, S:t Laurentiigatan, Lund - Vårdval
100 % 130 st 130 st 130 st 0 %
Capio Medocular AB, Malmö - Vårdval
86 % 604 st 604 st 522 st 0 %
Capio Specialisthuset, Eslöv
93 % 1 516 st 1 516 st 1 406 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad
90 % 3 246 st 3 246 st 2 916 st 0 %
Centralsjukhuset Kristianstad - Vårdval
86 % 1 329 st 1 329 st 1 145 st 0 %
Curos Skin Clinic, Malmö - Vårdval
100 % 87 st 87 st 87 st 0 %
Diagnostiskt Centrum Hud, Malmö - Vårdval
100 % 454 st 454 st 454 st 0 %
Helsingborgs lasarett
89 % 4 263 st 4 263 st 3 791 st 0 %
Helsingborgs lasarett - Vårdval
91 % 1 698 st 1 698 st 1 542 st 0 %
Hälsostaden Ängelholm
94 % 404 st 404 st 381 st 0 %
Lasarettet i Landskrona
85 % 572 st 572 st 488 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Region Skåne (Obesitas)
79 % 155 st 155 st 123 st 0 %
Lasarettet i Landskrona - Vårdval
63 % 803 st 803 st 504 st 0 %
Lasarettet i Ystad
91 % 1 741 st 1 741 st 1 588 st 0 %
Lasarettet Trelleborg
92 % 1 490 st 1 490 st 1 375 st 0 %
Lasarettet Trelleborg - Vårdval
86 % 688 st 688 st 590 st 0 %
Lundagårds läkargrupp – Vårdval
97 % 179 st 179 st 173 st 0 %
Läkarhuset Ellenbogen, Malmö
100 % 441 st 441 st 441 st 0 %
Läkarhuset i Lund - Vårdval
100 % 141 st 141 st 141 st 0 %
Närsjukhuset Simrishamn, Praktikertjänst
92 % 566 st 566 st 518 st 0 %
Privatläkarna Hudmottagning, Helsingborg - Vårdval
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Psykiatri Skåne Eslöv
87 % 127 st 121 st 110 st 5 %
Psykiatri Skåne Helsingborg
98 % 227 st 218 st 215 st 4 %
Psykiatri Skåne Hässleholm
92 % 95 st 95 st 87 st 0 %
Psykiatri Skåne Kristianstad
98 % 142 st 132 st 130 st 7 %
Psykiatri Skåne Landskrona
76 % 33 st 33 st 25 st 0 %
Psykiatri Skåne Lund
96 % 263 st 258 st 248 st 2 %
Psykiatri Skåne Malmö
90 % 372 st 354 st 332 st 5 %
Psykiatri Skåne Simrishamn
67 % 110 st 107 st 72 st 3 %
Psykiatri Skåne Trelleborg
72 % 120 st 117 st 87 st 2 %
Psykiatri Skåne Ystad
65 % 197 st 183 st 119 st 7 %
Psykiatri Skåne Ängelholm
82 % 74 st 72 st 59 st 3 %
Sjukhuset i Hässleholm
89 % 1 767 st 1 767 st 1 580 st 0 %
Skånes universitetssjukhus - Vårdval
78 % 3 450 st 3 450 st 2 706 st 0 %
Skånes Universitetssjukhus, Lund och Malmö
80 % 17 150 st 17 150 st 13 746 st 0 %
Specialistläkarna i Lund
100 % 457 st 457 st 457 st 0 %
Ängelholms sjukhus
93 % 1 649 st 1 649 st 1 538 st 0 %
Ängelholms sjukhus - Vårdval
92 % 400 st 400 st 370 st 0 %
Ögoncentrum Annedal, Lund - Vårdval
100 % 175 st 175 st 175 st 0 %
Ögonläkarna i Eslöv AB - Vårdval
100 % 53 st 53 st 53 st 0 %
Österlenkirurgin AB, Simrishamn – Vårdval
99 % 526 st 526 st 522 st 0 %