Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
75 % 670 st 587 st 438 st 83 st 100 %
Skåne
81 % 462 st 402 st 324 st 60 st 100 %
Psykiatri Skåne Eslöv 79 % 27 st 24 st 19 st 3 st 100 %
Psykiatri Skåne Helsingborg 93 % 51 st 45 st 42 st 6 st 100 %
Psykiatri Skåne Hässleholm 100 % 26 st 26 st 26 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Kristianstad 100 % 28 st 28 st 28 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Landskrona 60 % 34 st 30 st 18 st 4 st 100 %
Psykiatri Skåne Lund 62 % 97 st 82 st 51 st 15 st 100 %
Psykiatri Skåne Malmö 71 % 100 st 79 st 56 st 21 st 100 %
Psykiatri Skåne Trelleborg 96 % 32 st 26 st 25 st 6 st 100 %
Psykiatri Skåne Ystad 100 % 28 st 25 st 25 st 3 st 100 %
Psykiatri Skåne Ängelholm 92 % 39 st 37 st 34 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
87 % 413 st 396 st 343 st 17 st 100 %
Skåne
93 % 271 st 261 st 243 st 10 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Skåne 92 % 77 st 71 st 65 st 6 st 100 %
Psykiatri Skåne Eslöv 44 % 9 st 9 st 4 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Helsingborg 64 % 11 st 11 st 7 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Hässleholm 100 % 15 st 15 st 15 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Kristianstad 100 % 9 st 9 st 9 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Landskrona 100 % 13 st 12 st 12 st 1 st 100 %
Psykiatri Skåne Lund 100 % 93 st 93 st 93 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Malmö 92 % 12 st 12 st 11 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Trelleborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Ystad 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Ängelholm 96 % 31 st 28 st 27 st 3 st 100 %