Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
82 % 543 st 485 st 397 st 58 st 100 %
Skåne
91 % 378 st 337 st 306 st 41 st 100 %
Psykiatri Skåne Eslöv 100 % 26 st 21 st 21 st 5 st 100 %
Psykiatri Skåne Helsingborg 89 % 56 st 47 st 42 st 9 st 100 %
Psykiatri Skåne Hässleholm 100 % 17 st 17 st 17 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Kristianstad 100 % 20 st 20 st 20 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Landskrona 96 % 27 st 26 st 25 st 1 st 100 %
Psykiatri Skåne Lund 95 % 70 st 65 st 62 st 5 st 100 %
Psykiatri Skåne Malmö 73 % 93 st 78 st 57 st 15 st 100 %
Psykiatri Skåne Trelleborg 100 % 24 st 21 st 21 st 3 st 100 %
Psykiatri Skåne Ystad 100 % 21 st 20 st 20 st 1 st 100 %
Psykiatri Skåne Ängelholm 95 % 24 st 22 st 21 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
84 % 425 st 398 st 334 st 27 st 100 %
Skåne
93 % 280 st 259 st 240 st 21 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Skåne 94 % 86 st 69 st 65 st 17 st 100 %
Psykiatri Skåne Eslöv 81 % 21 st 21 st 17 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Helsingborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Hässleholm 100 % 14 st 14 st 14 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Kristianstad 100 % 14 st 14 st 14 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Landskrona 58 % 23 st 19 st 11 st 4 st 100 %
Psykiatri Skåne Lund 100 % 109 st 109 st 109 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Malmö 77 % 13 st 13 st 10 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Trelleborg 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Ystad 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatri Skåne Ängelholm 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %