Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Månadsresultat första bedömning - Skåne

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
- Skåne 76% 88% 88% 81% 90% 90%
Andel patienter som efter beslut fått en första bedömning inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 90 procent vid det senaste mättillfället.
(Måluppfyllelse 86%)
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Månadsresultat påbörjad fördjupad utredning/behandling - Skåne

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Skåne 92% 96% 95% 93% 96% 88%
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 80 procent vid det senaste mättillfället.
(Måluppfyllelse 93%)
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 70% 51% 77% 73% 89% 66% 61%
Dalarna 41% 39% 51% 46% 45% 26% 33%
Gotland 88% 87% 93% 87% 80% 88% 87%
Gävleborg 58% 60% 73% 67% 45% 47% 49%
Halland 40% 35% 60% 44% 43% 26% 30%
Jämtland Härjedalen 82% 83% 89% 89% 82% 80% 70%
Jönköping 63% 57% 65% 81% 46% 57% 71%
Kalmar 94% 86% 96% 95% 97% 98% 92%
Kronoberg 48% 66% 51% 42% 62% 43% 33%
Norrbotten 57% 55% 69% 70% 44% 50% 48%
Skåne 86% 76% 88% 88% 81% 90% 90%
Stockholm 89% 88% 91% 91% 91% 88% 86%
Sörmland 64% 67% 68% 64% 57% 58% 70%
Uppsala 58% 57% 73% 66% 70% 43% 36%
Värmland 54% 59% 71% 60% 48% 40% 50%
Västerbotten 41% 38% 67% 41% 32% 32% 34%
Västernorrland 46% 46% 58% 38% 41% 41% 49%
Västmanland 66% 64% 86% 67% 53% 68% 54%
Västra Götaland 58% 53% 64% 59% 61% 58% 54%
Örebro 82% 80% 87% 94% 96% 80% 54%
Östergötland 89% 89% 88% 94% 92% 81% 0%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet 1

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 73% 62% 80% 75% 89% 68% 65%
Dalarna 25% 18% 47% 20% 30% 22% 25%
Gotland 90% 80% 94% 80% 100% 95% 95%
Gävleborg 51% 37% 53% 59% 57% 55% 42%
Halland 65% 60% 86% 76% 55% 46% 56%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 64% 56% 62% 66% 44% 78% 78%
Kalmar 50% 40% 60% 53% 57% 36% 80%
Kronoberg 56% 60% 68% 56% 56% 51% 49%
Norrbotten 58% 54% 60% 60% 65% 55% 58%
Skåne 93% 92% 96% 95% 93% 96% 88%
Stockholm 84% 83% 86% 87% 84% 82% 82%
Sörmland 75% 70% 80% 84% 89% 77% 50%
Uppsala 97% 100% 92% 92% 100% 100% 100%
Värmland 41% 39% 52% 34% 43% 38% 46%
Västerbotten 39% 33% 42% 37% 34% 52% 32%
Västernorrland 63% 58% 58% 94% 64% 59% 53%
Västmanland 34% 25% 23% 53% 37% 39% 45%
Västra Götaland 69% 67% 62% 70% 69% 70% 75%
Örebro 89% 88% 100% 93% 90% 79% 84%
Östergötland 86% 88% 80% 93% 87% 78% 0%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 5
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning - Skåne

Urval:
53 st
Alla landsting:
426 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling - Skåne

Urval:
13 st
Alla landsting:
98 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.