Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Östergötland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Juni 2018

  • 70%
  • 85%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 85% (Alla landsting: 70%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018
Urval 82% 77% 79% 83% 86% 85% 84% 85% 86% 85% 85% 85%
Alla landsting 68% 62% 65% 72% 75% 74% 72% 72% 73% 74% 73% 70%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 054 st (44,9%)
  • 31-60 dagar 1 318 st (28,8%)
  • 61-90 dagar 502 st (11%)
  • Längre än 90 dagar 701 st (15,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
4 575
Alla landsting:
120 151
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
70 % 125 305 st 120 151 st 84 094 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
84 % 10 546 st 10 357 st 8 720 st 2 %
Östergötland
85 % 4 575 st 4 575 st 3 874 st 0 %
Helsa Specialistvård, Linköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Motala
100 % 546 st 546 st 545 st 0 %
Universitetssjukhuset i Linköping
83 % 2 675 st 2 675 st 2 209 st 0 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
83 % 1 354 st 1 354 st 1 120 st 0 %