Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Östergötland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

December 2017

  • 74%
  • 85%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 85% (Alla landsting: 74%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017
Urval 93% 91% 91% 90% 90% 89% 82% 77% 79% 83% 86% 85%
Alla landsting 75% 75% 76% 76% 75% 72% 68% 62% 65% 72% 75% 74%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 227 st (40,7%)
  • 31-60 dagar 1 787 st (32,7%)
  • 61-90 dagar 650 st (11,9%)
  • Längre än 90 dagar 804 st (14,7%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
5 468
Alla landsting:
127 434
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
74 % 132 445 st 127 434 st 94 032 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
87 % 12 380 st 12 188 st 10 568 st 2 %
Östergötland
85 % 5 468 st 5 468 st 4 664 st 0 %
Helsa Specialistvård, Linköping
100 % 132 st 132 st 132 st 0 %
Lasarettet i Motala
99 % 703 st 703 st 698 st 0 %
Universitetssjukhuset i Linköping
81 % 2 861 st 2 861 st 2 308 st 0 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
86 % 1 772 st 1 772 st 1 526 st 0 %