Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Östergötland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Mars 2018

  • 73%
  • 86%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 86% (Alla landsting: 73%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017 Juli 2017 Aug 2017 Sep 2017 Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018
Urval 90% 90% 89% 82% 77% 79% 83% 86% 85% 84% 85% 86%
Alla landsting 76% 75% 72% 68% 62% 65% 72% 75% 74% 72% 72% 73%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 378 st (46,1%)
  • 31-60 dagar 1 513 st (29,4%)
  • 61-90 dagar 553 st (10,7%)
  • Längre än 90 dagar 709 st (13,8%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
5 153
Alla landsting:
124 141
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
4%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
73 % 128 810 st 124 141 st 90 895 st 4 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
86 % 12 018 st 11 842 st 10 206 st 1 %
Östergötland
86 % 5 153 st 5 153 st 4 444 st 0 %
Helsa Specialistvård, Linköping
100 % 101 st 101 st 101 st 0 %
Lasarettet i Motala
99 % 561 st 561 st 553 st 0 %
Universitetssjukhuset i Linköping
83 % 2 797 st 2 797 st 2 318 st 0 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
87 % 1 694 st 1 694 st 1 472 st 0 %