Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Östergötland

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

September 2018

  • 64%
  • 78%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 78% (Alla landsting: 64%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Okt 2017 Nov 2017 Dec 2017 Jan 2018 Feb 2018 Mars 2018 Apr 2018 Maj 2018 Juni 2018 Juli 2018 Aug 2018 Sep 2018
Urval 83% 86% 85% 84% 85% 86% 85% 85% 85% 81% 75% 78%
Alla landsting 72% 75% 74% 72% 72% 73% 74% 73% 70% 65% 60% 64%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 2 453 st (46,3%)
  • 31-60 dagar 1 221 st (23%)
  • 61-90 dagar 453 st (8,5%)
  • Längre än 90 dagar 1 172 st (22,1%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
5 299
Alla landsting:
133 009
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
0%
Alla landsting:
6%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
64 % 140 449 st 133 009 st 84 720 st 5 %
Östergötland
78 % 5 299 st 5 299 st 4 127 st 0 %
Helsa Specialistvård, Linköping
N/A 0 st 0 st 0 st 0 %
Lasarettet i Motala
96 % 714 st 714 st 685 st 0 %
Universitetssjukhuset i Linköping
74 % 2 931 st 2 931 st 2 155 st 0 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
78 % 1 654 st 1 654 st 1 287 st 0 %