Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som inom 30 dagar fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
70 % 4 050 st 3 499 st 2 455 st 551 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
81 % 385 st 319 st 259 st 66 st 100 %
Östergötland
80 % 219 st 174 st 139 st 45 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 89 % 17 st 9 st 8 st 8 st 100 %
Lasarettet i Motala 90 % 43 st 31 st 28 st 12 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Linköping 67 % 36 st 27 st 18 st 9 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Norrköping 92 % 18 st 13 st 12 st 5 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 82 % 42 st 38 st 31 st 4 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 75 % 63 st 56 st 42 st 7 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
61 % 3 433 st 3 294 st 2 014 st 139 st 98 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
48 % 233 st 216 st 104 st 17 st 100 %
Östergötland
45 % 155 st 139 st 62 st 16 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 20 % 8 st 5 st 1 st 3 st 100 %
Lasarettet i Motala 29 % 8 st 7 st 2 st 1 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Linköping 15 % 24 st 20 st 3 st 4 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Norrköping 0 % 11 st 10 st 0 st 1 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 31 % 26 st 26 st 8 st 0 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 68 % 78 st 71 st 48 st 7 st 100 %