Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 413 st 362 st 300 st 51 st 100 %
Östergötland
80 % 304 st 262 st 210 st 42 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 56 % 36 st 36 st 20 st 0 st 100 %
Lasarettet i Motala 92 % 34 st 24 st 22 st 10 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Linköping 43 % 34 st 28 st 12 st 6 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Norrköping 79 % 42 st 28 st 22 st 14 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 89 % 82 st 76 st 68 st 6 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 94 % 76 st 70 st 66 st 6 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
54 % 358 st 318 st 171 st 40 st 100 %
Östergötland
57 % 296 st 258 st 147 st 38 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 58 % 28 st 24 st 14 st 4 st 100 %
Lasarettet i Motala 57 % 24 st 14 st 8 st 10 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Linköping 43 % 55 st 49 st 21 st 6 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Norrköping 71 % 53 st 45 st 32 st 8 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 37 % 69 st 67 st 25 st 2 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 80 % 67 st 59 st 47 st 8 st 100 %