Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 357 st 310 st 249 st 47 st 100 %
Östergötland
92 % 197 st 168 st 154 st 29 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 94 % 20 st 17 st 16 st 3 st 100 %
Lasarettet i Motala 93 % 20 st 15 st 14 st 5 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 91 % 83 st 66 st 60 st 17 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 91 % 74 st 70 st 64 st 4 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
76 % 150 st 139 st 106 st 11 st 100 %
Östergötland
87 % 108 st 100 st 87 st 8 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Lasarettet i Motala 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 76 % 52 st 49 st 37 st 3 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 97 % 44 st 39 st 38 st 5 st 100 %