Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som inom 30 dagar fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
62 % 2 792 st 2 133 st 1 323 st 659 st 99 %
Östergötland
87 % 100 st 76 st 66 st 24 st 100 %
Lasarettet i Motala 86 % 17 st 14 st 12 st 3 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Linköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Mjölby 86 % 8 st 7 st 6 st 1 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Norrköping 75 % 13 st 8 st 6 st 5 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 84 % 20 st 19 st 16 st 1 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 93 % 42 st 28 st 26 st 14 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
62 % 2 319 st 2 130 st 1 313 st 189 st 95 %
Östergötland
35 % 123 st 109 st 38 st 14 st 100 %
Lasarettet i Motala 0 % 11 st 11 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Linköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Mjölby 0 % 6 st 3 st 0 st 3 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Norrköping 0 % 7 st 5 st 0 st 2 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 21 % 33 st 33 st 7 st 0 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 54 % 66 st 57 st 31 st 9 st 100 %