Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Här visas andelen patienter som fått en första bedömning respektive en påbörjad fördjupad utredning/behandling i den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin inom 30 dagar. Målet är att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning och minst 80 procent en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. 

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
82 % 4 066 st 3 683 st 3 035 st 383 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
85 % 359 st 317 st 268 st 42 st 100 %
Östergötland
82 % 187 st 160 st 131 st 27 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 54 % 19 st 13 st 7 st 6 st 100 %
Lasarettet i Motala 75 % 31 st 28 st 21 st 3 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Linköping 68 % 30 st 25 st 17 st 5 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Norrköping 87 % 26 st 23 st 20 st 3 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 89 % 41 st 36 st 32 st 5 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 97 % 40 st 35 st 34 st 5 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
75 % 3 453 st 3 288 st 2 482 st 165 st 97 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
51 % 224 st 209 st 107 st 15 st 100 %
Östergötland
52 % 160 st 147 st 76 st 13 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Mjölby 83 % 6 st 6 st 5 st 0 st 100 %
Lasarettet i Motala 70 % 13 st 10 st 7 st 3 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Linköping 27 % 33 st 30 st 8 st 3 st 100 %
Psykiatripartners BUP, Norrköping 34 % 38 st 35 st 12 st 3 st 100 %
Universitetssjukhuset i Linköping 43 % 30 st 28 st 12 st 2 st 100 %
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 84 % 40 st 38 st 32 st 2 st 100 %