Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
54 % 271 st 251 st 136 st 20 st 100 %
Norrbotten
71 % 89 st 78 st 55 st 11 st 100 %
Gällivare sjukhus 67 % 16 st 15 st 10 st 1 st 100 %
Kalix sjukhus 89 % 11 st 9 st 8 st 2 st 100 %
Piteå sjukhus 100 % 31 st 25 st 25 st 6 st 100 %
Sunderby sjukhus 41 % 31 st 29 st 12 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Norra sjukvårdsregionen
66 % 130 st 125 st 82 st 5 st 100 %
Norrbotten
62 % 68 st 65 st 40 st 3 st 100 %
Gällivare sjukhus 33 % 3 st 3 st 1 st 0 st 100 %
Kalix sjukhus 92 % 13 st 13 st 12 st 0 st 100 %
Piteå sjukhus 100 % 11 st 8 st 8 st 3 st 100 %
Sunderby sjukhus 46 % 41 st 41 st 19 st 0 st 100 %