Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Norra sjukvårdsregionen

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Våren 2017

  • 88%
  • 83%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 83% (Alla landsting: 88%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 Vår 2017
Urval 89% 85% 82% 86% 83% 88% 83%
Alla landsting 90% 88% 87% 89% 86% 89% 88%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
80% (101 st) 20% (26 st)
63% (592 st) 37% (343 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Norra sjukvårdsregionen : 0 st
Alla landsting : 83 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 17 st (14,9%)
  • Återuppringningssystem 96 st (84,2%)
  • Saknar datoriserat system 1 st (0,9%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Alla landsting
88 % 1 849 551 st 2 105 995 st
Norra sjukvårdsregionen
83 % 201 163 st 242 029 st
Jämtland Härjedalen
85 % 21 946 st 25 715 st
Norrbotten
86 % 63 488 st 73 415 st
Västerbotten
74 % 42 013 st 56 988 st
Västernorrland
86 % 73 716 st 85 911 st