Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Läkarbesök i primärvården

När beslut om vård fattats ska du erbjudas tid till allmänläkare inom 7 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick ett besök inom 7 dagar under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Norra sjukvårdsregionen

Måluppfyllelse läkarbesök

Våren 2017

 • 89%
 • 84%
 • Måluppfyllelse vårdgaranti
 • 84% (Alla landsting: 89%)
Andel genomförda besök till allmänläkare där patienten fick komma inom högst 7 dagar.
  Vår 2014 Höst 2014 Vår 2015 Höst 2015 Vår 2016 Höst 2016 Vår 2017
Urval 92% 87% 88% 86% 86% 85% 84%
Alla landsting 92% 91% 90% 90% 90% 89% 89%
Andel patienter som fick ett besök hos allmänläkare inom högst 7 dagar, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat kan visas för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Hur lång blev väntetiden?

0 dagar 1 dag 2 dagar 3 dagar 4 dagar 5 dagar 6 dagar 7 dagar 8+ dagar
62% (12 243 st) 8% (1 587 st) 3% (580 st) 3% (514 st) 2% (368 st) 2% (323 st) 2% (435 st) 3% (555 st) 16% (3 247 st)
66% (170 881 st) 9% (22 838 st) 3% (7 710 st) 3% (7 019 st) 2% (5 241 st) 2% (4 499 st) 2% (4 674 st) 3% (6 841 st) 11% (28 594 st)
Antal dagar patienterna fick vänta innan de fick komma på ett besök till allmänläkare, samt andel och antal patienter per tidsperiod. Sverigesiffror i blått.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
81% (92 st) 19% (22 st)
59% (633 st) 41% (436 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Norra sjukvårdsregionen : 0 st
Alla landsting : 35 st

Hur lång tid framåt kan tid bokas?

 • Samma dag 4 st (4%)
 • Högst 3 dagar 0 st (0%)
 • Högst 7 dagar 8 st (7%)
 • Högst 14 dagar 13 st (11%)
 • Längre än 14 dagar 89 st (78%)
Vårdcentralerna kan erbjuda bokning av tid olika långt framåt i tiden. Här visas antal vårdcentraler och deras tidsperiod för bokningsbara dagar.

Antal läkare

 • 1 läkare 6 st (5%)
 • 2-4 läkare 57 st (50%)
 • 5-7 läkare 39 st (34%)
 • 8 eller fler läkare 12 st (11%)
Vårdcentralerna har olika många läkartjänster. Här visas antal vårdcentraler per antalet läkartjänster.

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel Besök inom 7 dagar)
Antal Besök inom 7 dagar Totalt antal besök
Alla landsting
89 % 229 703 st 258 297 st
Norra sjukvårdsregionen
84 % 16 605 st 19 852 st
Jämtland Härjedalen
88 % 3 142 st 3 564 st
Norrbotten
89 % 5 238 st 5 882 st
Västerbotten
79 % 4 176 st 5 288 st
Västernorrland
79 % 4 049 st 5 118 st