Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
69 % 3 453 st 3 027 st 2 091 st 426 st 96 %
Norra sjukvårdsregionen
49 % 256 st 246 st 121 st 10 st 100 %
Jämtland Härjedalen
70 % 50 st 50 st 35 st 0 st 100 %
Norrbotten
48 % 95 st 90 st 43 st 5 st 100 %
Västerbotten
34 % 61 st 59 st 20 st 2 st 100 %
Västernorrland
49 % 50 st 47 st 23 st 3 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
76 % 2 599 st 2 501 st 1 908 st 98 st 97 %
Norra sjukvårdsregionen
51 % 103 st 103 st 53 st 0 st 100 %
Jämtland Härjedalen
0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Norrbotten
58 % 48 st 48 st 28 st 0 st 100 %
Västerbotten
32 % 19 st 19 st 6 st 0 st 100 %
Västernorrland
53 % 36 st 36 st 19 st 0 st 100 %