Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
82 % 543 st 485 st 397 st 58 st 100 %
Kronoberg
43 % 45 st 40 st 17 st 5 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Växjö/Ljungby 42 % 45 st 40 st 17 st 5 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Södra sjukvårdsregionen
84 % 425 st 398 st 334 st 27 st 100 %
Kronoberg
37 % 42 st 41 st 15 st 1 st 100 %
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Växjö/Ljungby 37 % 42 st 41 st 15 st 1 st 100 %