Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 357 st 310 st 249 st 47 st 100 %
Kalmar
97 % 70 st 59 st 57 st 11 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar 90 % 30 st 21 st 19 st 9 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
Oskarshamns sjukhus 100 % 8 st 7 st 7 st 1 st 100 %
Västerviks sjukhus 100 % 20 st 19 st 19 st 1 st 100 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby 100 % 6 st 6 st 6 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
76 % 150 st 139 st 106 st 11 st 100 %
Kalmar
57 % 17 st 14 st 8 st 3 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Oskarshamns sjukhus 50 % 2 st 2 st 1 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus 67 % 6 st 3 st 2 st 3 st 100 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby 0 % 4 st 4 st 0 st 0 st 100 %