Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 413 st 362 st 300 st 51 st 100 %
Kalmar
100 % 36 st 30 st 30 st 6 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar 100 % 12 st 9 st 9 st 3 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Oskarshamns sjukhus 100 % 2 st 2 st 2 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus 100 % 13 st 13 st 13 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 100 % 3 st 2 st 2 st 1 st 100 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby 100 % 3 st 1 st 1 st 2 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
54 % 358 st 318 st 171 st 40 st 100 %
Kalmar
58 % 12 st 12 st 7 st 0 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar 100 % 3 st 3 st 3 st 0 st 100 %
Länssjukhuset i Kalmar (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Oskarshamns sjukhus 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus 50 % 8 st 8 st 4 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus (AnorexiBulemiCenter) för Barn och unga 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Västerviks sjukhus - Vimmerby 0 % 1 st 1 st 0 st 0 st 100 %