Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Barn och unga med psykisk ohälsa

Tidigare genomfördes en särskild satsning för att förbättra tillgängligheten för barn och unga med psykisk hälsa. För att bidra till ett vidmakthållande av det arbete som gjordes inom satsningen försätter vi att visa samlad aktuell statistik från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Målet med satsningen var att minst 90 procent av patienterna ska ha fått en första bedömning inom 30 dagar och minst 80 procent av patienterna en påbörjad fördjupad utredning/behandling inom ytterligare 30 dagar. Resultaten visar andelen genomförda första bedömningar och påbörjade fördjupade utredningar och behandlingar inom tidsgränsen (30 + 30 dagar) inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Läs mer om den särskilda satsningen för barn och unga med psykisk ohälsa

Ta del av detaljuppgifter för barn- och ungdomspsykiatrin

Månadsresultat första bedömning - Kalmar

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
- Kalmar 86% 96% 95% 97% 98% 92% 71% 60% 100% 88% 91%
Andel patienter som efter beslut fått en första bedömning inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 90 procent vid det senaste mättillfället.
(Måluppfyllelse 90%)
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Månadsresultat påbörjad fördjupad utredning/behandling - Kalmar

  Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Kalmar 40% 60% 53% 57% 36% 80% 0% 17% 58% 80% 82%
Andel patienter som efter beslut har påbörjat en fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. I linjediagrammet visas resultatet för respektive månad. Barometern visar måluppfyllelsen, dvs det sammanslagna resultatet av årets hittills genomförda mättillfällen. Kartan visar de landsting/regioner (grönfärgade) som klarade måluppfyllelsen på 80 procent vid det senaste mättillfället.
(Måluppfyllelse 52%)
Region Gotland Landstinget i Kalmar län Landstinget Blekinge Region Skåne Region Kronoberg Region Jönköpings län Region Halland Stockholms läns landsting Landstinget Sörmland Region Östergötland Västra Götalandsregionen Landstinget i Uppsala län Landstinget Västmanland Region Örebro län Landstinget i Värmland Landstinget Dalarna Region Gävleborg Landstinget Västernorrland Region Jämtland Härjedalen Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting

Första bedömning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 72% 51% 77% 73% 89% 66% 61% 57% 56% 89% 82% 79%
Dalarna 37% 39% 51% 46% 45% 26% 33% 37% 12% 31% 29% 42%
Gotland 92% 87% 93% 87% 80% 88% 87% 94% 100% 95% 96% 100%
Gävleborg 61% 60% 73% 67% 45% 47% 49% 49% 46% 57% 76% 68%
Halland 45% 35% 60% 44% 43% 26% 30% 40% 37% 57% 60% 62%
Jämtland Härjedalen 83% 83% 89% 89% 82% 80% 70% 84% 66% 92% 88% 0%
Jönköping 69% 57% 65% 81% 46% 57% 71% 75% 62% 86% 87% 67%
Kalmar 90% 86% 96% 95% 97% 98% 92% 71% 60% 100% 88% 91%
Kronoberg 47% 66% 51% 42% 62% 43% 33% 33% 17% 42% 57% 58%
Norrbotten 61% 55% 69% 70% 44% 50% 48% 100% 41% 71% 77% 71%
Skåne 87% 76% 88% 88% 81% 90% 90% 89% 86% 91% 89% 88%
Stockholm 91% 88% 91% 91% 91% 88% 86% 88% 87% 93% 95% 95%
Sörmland 68% 67% 68% 64% 57% 58% 70% 65% 78% 77% 74% 71%
Uppsala 44% 57% 73% 66% 70% 43% 36% 19% 2% 14% 37% 45%
Värmland 63% 59% 71% 60% 48% 40% 50% 56% 57% 79% 93% 98%
Västerbotten 35% 38% 67% 41% 32% 32% 34% 32% 15% 21% 35% 40%
Västernorrland 40% 46% 58% 38% 41% 41% 49% 43% 19% 41% 42% 30%
Västmanland 62% 64% 86% 67% 53% 68% 54% 47% 28% 64% 84% 59%
Västra Götaland 59% 53% 64% 59% 61% 58% 54% 47% 42% 65% 71% 73%
Örebro 77% 80% 87% 94% 96% 80% 54% 58% 25% 72% 89% 92%
Östergötland 83% 89% 88% 94% 92% 81% 70% 76% 78% 80% 82% 77%
Antal landsting som uppnått minst 90 procents tillgänglighet 3

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting 2017 Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge 75% 62% 80% 75% 89% 68% 65% 64% 66% 85% 83% 80%
Dalarna 31% 18% 47% 20% 30% 22% 25% 23% 45% 40% 46% 33%
Gotland 96% 80% 94% 80% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
Gävleborg 50% 37% 53% 59% 57% 55% 42% 52% 46% 34% 56% 52%
Halland 64% 60% 86% 76% 55% 46% 56% 69% 37% 68% 70% 67%
Jämtland Härjedalen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jönköping 52% 56% 62% 66% 44% 78% 78% 62% 38% 35% 40% 26%
Kalmar 52% 40% 60% 53% 57% 36% 80% 0% 17% 58% 80% 82%
Kronoberg 47% 60% 68% 56% 56% 51% 49% 44% 6% 37% 38% 51%
Norrbotten 57% 54% 60% 60% 65% 55% 58% 100% 29% 62% 64% 59%
Skåne 93% 92% 96% 95% 93% 96% 88% 97% 83% 93% 98% 93%
Stockholm 83% 83% 86% 87% 84% 82% 82% 82% 74% 81% 84% 84%
Sörmland 76% 70% 80% 84% 89% 77% 50% 92% 86% 83% 94% 45%
Uppsala 96% 100% 92% 92% 100% 100% 100% 100% 90% 100% 97% 94%
Värmland 43% 39% 52% 34% 43% 38% 46% 71% 18% 27% 64% 51%
Västerbotten 40% 33% 42% 37% 34% 52% 32% 47% 20% 54% 28% 54%
Västernorrland 73% 58% 58% 94% 64% 59% 53% 100% 82% 96% 100% 100%
Västmanland 30% 25% 23% 53% 37% 39% 45% 67% 16% 29% 30% 19%
Västra Götaland 67% 67% 62% 70% 69% 70% 75% 89% 49% 58% 66% 74%
Örebro 85% 88% 100% 93% 90% 79% 84% 80% 52% 79% 82% 99%
Östergötland 68% 88% 80% 93% 87% 78% 63% 59% 57% 57% 52% 48%
Antal landsting som uppnått minst 80 procents tillgänglighet 5
Minst 90 procent av patienterna har fått en första bedömning inom 30 dagar

Patientvald väntan första bedömning - Kalmar

Urval:
7 st
Alla landsting:
383 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.
Minst 80 procent av patienterna har fått en påbörjad fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar

Patientvald väntan fördjupad utredning/behandling - Kalmar

Urval:
2 st
Alla landsting:
165 st
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.