Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Operation/Åtgärd

Alla patienter ska efter beslut få en operation/åtgärd inom den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Laddar in data...

loader-image

Urval: Jönköping

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse operation/åtgärd

Juni 2017

  • 71%
  • 87%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 87% (Alla landsting: 71%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en beslutad operation/åtgärd i specialiserad vård.
  Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 90% 88% 90% 94% 95% 94% 94% 93% 93% 93% 90% 87%
Alla landsting 69% 64% 67% 73% 77% 76% 75% 75% 76% 76% 75% 71%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 1 028 st (50,2%)
  • 31-60 dagar 501 st (24,5%)
  • 61-90 dagar 247 st (12,1%)
  • Längre än 90 dagar 272 st (13,3%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till operation/åtgärd

Urval:
2 048
Alla landsting:
108 795
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
5%
Alla landsting:
5%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
71 % 114 262 st 108 795 st 77 764 st 5 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 4 519 st 4 379 st 3 645 st 3 %
Jönköping
87 % 2 147 st 2 048 st 1 776 st 5 %
A6 Ögonklinik, Jönköping
97 % 101 st 100 st 97 st 1 %
Capio Medocular, Jönköping
100 % 200 st 200 st 200 st 0 %
Eye Clinic, Värnamo
82 % 165 st 147 st 121 st 11 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
78 % 566 st 501 st 392 st 11 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
89 % 840 st 832 st 737 st 1 %
Värnamo sjukhus
85 % 275 st 268 st 229 st 3 %