Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Planerad specialiserad vård - Förstabesök

Alla patienter ska få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på ett förstabesök under den aktuella mätperioden.
Läs mer om vad som mäts och hur

Här kan man välja vilket år och vilken månad man vill se resultat för.

Laddar in data...

Urval: Jönköping

Läs mer

Uppgifter för 2009 och 2010 är inte jämförbara med 2011 och framåt på grund av förändrade anvisningar. Uppgiften kan hämtas via respektive landstings kontaktperson. 

 

Kontaktpersoner

Måluppfyllelse förstabesök

Juni 2017

  • 79%
  • 89%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 89% (Alla landsting: 79%)
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård.
Område Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017 Apr 2017 Maj 2017 Juni 2017
Urval 86% 82% 84% 87% 89% 89% 89% 89% 90% 91% 90% 89%
Alla landsting 75% 72% 73% 78% 80% 79% 78% 79% 81% 81% 81% 79%
Andel väntande patienter som väntat 90 dagar eller kortare på ett beslutat besök i specialiserad vård, per månad.

Hur länge har man väntat?

  • 0-30 dagar 3 773 st (49,5%)
  • 31-60 dagar 2 143 st (28,1%)
  • 61-90 dagar 876 st (11,5%)
  • Längre än 90 dagar 837 st (11%)
Antal dagar väntande patienter har väntat, samt fördelningen i procent (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Antal väntande till förstabesök

Urval:
7 629
Alla landsting:
279 643
Totalt antal väntande patienter vid mättillfället (exklusive patienter som själva valt att vänta).

Svarsfrekvens

Väntande:
100%
Svarsfrekvens för rapporteringen till den nationella väntetidsdatabasen.

Patientvald väntan

Urval:
1%
Alla landsting:
3%
Andel patienter som själva valt att avstå från erbjuden tid inom vårdgarantins gräns. Dessa patienter ingår inte när måluppfyllelsen räknas ut.

Översikt

Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
Väntande totalt
(inkl PVV)
Väntande totalt
(exkl PVV)
Väntande 90 dgr eller kortare Andel PVV
Alla landsting
79 % 286 958 st 279 643 st 221 634 st 3 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 15 905 st 15 715 st 13 054 st 1 %
Jönköping
89 % 7 686 st 7 629 st 6 792 st 1 %
A6 Ögonklinik, Jönköping
99 % 171 st 171 st 169 st 0 %
Capio Medocular, Jönköping
100 % 60 st 60 st 60 st 0 %
Eye Clinic, Värnamo
93 % 136 st 134 st 124 st 1 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö
85 % 1 634 st 1 627 st 1 376 st 0 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
88 % 4 918 st 4 874 st 4 311 st 1 %
Värnamo sjukhus
99 % 703 st 699 st 693 st 1 %
Ögonläkarhuset i city, Jönköping
94 % 52 st 52 st 49 st 0 %
Ögonspecialisterna i Nässjö
83 % 12 st 12 st 10 st 0 %