Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
77 % 3 193 st 2 801 st 2 165 st 392 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
83 % 413 st 362 st 300 st 51 st 100 %
Jönköping
86 % 73 st 70 st 60 st 3 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 100 % 30 st 29 st 29 st 1 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 64 % 24 st 22 st 14 st 2 st 100 %
Värnamo sjukhus 89 % 19 st 19 st 17 st 0 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
71 % 3 369 st 3 162 st 2 246 st 207 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
54 % 358 st 318 st 171 st 40 st 100 %
Jönköping
35 % 50 st 48 st 17 st 2 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 19 % 17 st 16 st 3 st 1 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 45 % 21 st 20 st 9 st 1 st 100 %
Värnamo sjukhus 42 % 12 st 12 st 5 st 0 st 100 %