Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting
Exportera till Excel

Första bedömning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
74 % 3 469 st 3 021 st 2 232 st 448 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
80 % 357 st 310 st 249 st 47 st 100 %
Jönköping
46 % 90 st 83 st 38 st 7 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 55 % 36 st 31 st 17 st 5 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 22 % 37 st 36 st 8 st 1 st 100 %
Värnamo sjukhus 81 % 17 st 16 st 13 st 1 st 100 %

Påbörjad fördjupad utredning/behandlingUtredning

Landsting / region Andel genomförda inom 30 dagar Antal genomförda totalt Antal genomförda exkl PVV Genomförda väntetid 30 dagar eller kortare PVV 31 dagar eller längre Svarsfrekvens
Alla landsting
78 % 2 854 st 2 733 st 2 134 st 121 st 100 %
Sydöstra sjukvårdsregionen
76 % 150 st 139 st 106 st 11 st 100 %
Jönköping
44 % 25 st 25 st 11 st 0 st 100 %
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping 0 % 0 st 0 st 0 st 0 st 100 %
Höglandssjukhuset, Eksjö-Nässjö 100 % 4 st 4 st 4 st 0 st 100 %
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 31 % 13 st 13 st 4 st 0 st 100 %
Värnamo sjukhus 38 % 8 st 8 st 3 st 0 st 100 %