Tillgänglig vård – en webbplats från Sveriges kommuner och landsting

Kontakt med primärvården - Telefontillgänglighet

Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Här visas måluppfyllelsen, dvs andel patienter som fick kontakt samma dag under den aktuella mätperioden.

Läs mer om vad som mäts och hur

Urvalet innehåller inga resultat. Var god ändra filterinställningarna.

Laddar in data...

Urval: Jämtland Härjedalen

Resultaten nedan baseras på att landstinget/regionen rapporterar varje månad.

Läs mer

Målet är att alla landsting/regioner ska redovisa telefontillgängligheten varje månad. Några landsting/regioner har redan idag möjlighet att göra detta, och det finns därmed resultat från dessa landsting/regioner varje månad. Observera - "Sverige" är ett sammanslaget resultat enbart för de landsting/regioner som kan redovisa uppgifterna för vald mätning.

Måluppfyllelse telefontillgänglighet

Mars 2017

  • 89%
  • 94%
  • Måluppfyllelse vårdgaranti
  • 94% (Alla landsting: 89%)
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna inom samma dag.
  Apr 2016 Maj 2016 Juni 2016 Juli 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mars 2017
Urval 84% 82% 85% 85% 79% 84% 81% 83% 82% 86% 83% 94%
Alla landsting 89% 91% 89% 89% 88% 90% 90% 89% 90% 87% 90% 89%
Andel telefonsamtal som besvarades av vårdcentralen/vårdcentralerna samma dag, per månad eller vår/höst. Vår- och höstresultat finns för alla landsting/regioner. Månadsresultat finns för de landsting/regioner som valt att redovisa per månad.

Bakgrundsinformation

Hur drivs vårdcentralerna?

Offentlig Privat
83% (20 st) 17% (4 st)
77% (146 st) 23% (44 st)
Andel och antal vårdcentraler som drivs i offentlig respektive privat regi. Sverigesiffror i blått. Ej deltagit:
Jämtland Härjedalen : 20 st
Alla landsting : 35 st

Vilken typ av telefonisystem används?

  • Datoriserad växel 14 st (58,3%)
  • Återuppringningssystem 10 st (41,7%)
  • Saknar datoriserat system 0 st (0%)
Här visas hur många vårdcentraler som har vilket slags telefonisystem som används för att ta emot samtal. Måluppfyllelsen visas bara för de vårdcentraler som har datoriserade system, dvs. de vårdcentraler som antingen ringer upp (återuppringningssystem) eller placerar personen i en telefonkö (datoriserad växel).

Översikt

Exportera alla vårdcentraler i Sverige Exportera till Excel
Landsting / region Måluppfyllelse vårdgarantin
(Andel besvarade samtal samma dag)
Antal besvarade samtal Totalt antal samtal
Alla landsting
89 % 329 599 st 371 116 st
Norra sjukvårdsregionen
86 % 138 612 st 160 985 st
Jämtland Härjedalen
94 % 3 842 st 4 093 st
Backe hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Brunflo hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Bräcke hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Fjällhälsan Hede, Vemdalen
100 % 971 st 973 st
Frösö hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Funäsdalen hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Föllinge hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Gäddede hälsocentral
100 % 345 st 346 st
Hallens vårdcentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Hammarstrands hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Hälsocentral Krokom
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Hälsocentral Lugnvik
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Järpens hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Kälarne hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Lit Hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Myrviken hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Nya Närvården, Strömsund-Hoting-Hammerdal
94 % 1 682 st 1 784 st
Odensala hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Offerdals hälsocentral
85 % 844 st 990 st
Strömsunds hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Svegs hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Svenstaviks hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Zätagränds hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit
Åre hälsocentral
Ej deltagit Ej deltagit Ej deltagit